Osvežen priročnik za organizacijo trajnostnih dogodkov

29. aprila 2019

Nevladne organizacije pogosto organiziramo dogodke, na katerih se udeleženci družijo z določenim namenom. Značilni tovrstni dogodki so sestanki, delavnice, tiskovne konference, posveti ipd.

 

Posebej okoljske organizacije pri tem ne smemo spregledati, da je vsak dogodek, ne glede na njegov namen, velikost in ciljno publiko, povezan z okoljem, v katerem se odvija. Kot organizatorji dogodkov imamo priložnost, da z upravljanjem njihovih učinkov izpričamo svojo družbeno in okoljsko odgovornost: z udejanjanjem načel trajnostnega razvoja pri načrtovanju in izvedbi dogodkov aktivno zmanjšujemo škodljive in povečujemo koristne učinke dogodkov ter si prizadevamo za njihovo pozitivno zapuščino. S tem izboljšujemo podobo dogodkov, hkrati pa izpolnjujemo njihovo pomembno vlogo komunikacijskega kanala za ozaveščanje o okolju manj škodljivih praksah ter za spodbujanje sprememb v ravnanju posameznikov in organizacij. Takšnim dogodkom, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju, pravimo trajnostni dogodki.

Prenovljena izdaja priročnika je bila izdana v okviru projekta Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.