Oktobrski Podnebni novičnik 2023

11. oktobra 2023

Razposlali smo 37. Podnebni novičnik mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor.

Avtorica tokratnega uvodnika je Maja Simoneti z IPoP, piše pa o pobudi za sistemsko zaščito dreves v urbanem okolju:

“Drevesa in zelene površine v urbanem okolju imajo izreden pomen za upravljanje podnebnih tveganj. Zaradi tega različne evropske politike in mednarodni dokumenti državam izrecno narekujejo ukrepanje in podpirajo ambiciozno ozelenjevanje mest in varstvo odraslih dreves. Drevesa postajajo vse bolj prepoznavna kot velik zaveznik človeka pri blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Na podlagi relevantnih spoznanj o ekosistemskih koristih dreves Evropska unija poziva k posaditivi kar treh milijard novih dreves, k ambicioznemu ozelenjevanju mest in tudi k ohranjanju starih in starajočih se dreves in drevesnih sestojev v gozdovih, krajini in urbanem okolju. Na ekosistemske koristi dreves se opirajo aktualni načrtovalski koncepti, kot so modro-zelena infrastruktura in sonaravne rešitve. Izjemna koristnost dreves je vgrajena v novo merilo kakovosti bivalnega okolja 3-30-300 (3 drevesa za vsak dom, 30-odstotna pokritost z drevesnimi krošnjami v vsaki soseski, 300 metrov do najbližjega javnega parka ali zelene površine), s katerim pogled na drevesa, pokritost prostora z drevesnimi krošnjami in dostopnost urejenih zelenih površin postajajo vsesplošno priznana norma kakovosti urbanega okolja. /…/

Na podlagi ocene stanja o ravnanju z drevesi v prostoru slovenskih naselij in krajine je IPoP – Inštitut za politike prostora, z upoštevanjem zgoraj omenjenih mednarodnih priporočil o nujnosti ukrepanja držav pri ozelenjevanju naselij in varstvu dreves, pretekli mesec v okviru Podnebnega programa Mreže za prostor ministru za naravne vire in prostor posredoval Pobudo za pripravo državnih smernic za ravnanje z drevesi in za zakonsko zaščito in strokovno kompetentno obravnavo dreves v urbanem okolju in krajini.

Celoten uvodnik, novice vsebinskih mrež in aktivnosti članic najdete tukaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.