Okolju škodljive subvencije

15. maja 2013

Ena izmed osrednjih ovir za trajnost slovenskega proračuna je trenutna politika subvencij. Republika Slovenija posredno ali neposredno subvencionira izdelke in načine proizvodnje, ki so škodljivi za okolje. Takšno dogajanje je v konfliktu s široko sprejetim načelom “onesnaževalec plača”. Tržna ekonomija je lahko pravična le v primeru, da proizvajalci in potrošniki nosijo polne stroške svojih dejavnosti, ki prizadenejo okolje. V primeru okoljsko škodljivih subvencij stroškov onesnaževanja ne nosi le onesnaževalec, ampak njegov del namesto onesnaževalca krije družba. Poročilo o Zeleni proračunski reformi je prvo, ki je ocenilo obseg okoljsko škodljivih subvencij v Sloveniji. Naša raziskava ugotavlja, da so v letu 2011 presegle 500 milijonov evrov.

Okolju škodljive subvencije po sektorjih:

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.