Odziv mreže na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih

23. decembra 2020

V mreži Plan B za Slovenijo smo pripravili odziv na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je v javno razpravo dalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 

Naš odziv se dotika naslednjih vsebin:

– Močno pozdravljamo prepoved postavitve reklamnih panojev ali izvajanje drugih oblik oglaševalske dejavnosti na kmetijskih zemljiščih.

– Podajamo pobudo, da se nov instrument nadomeščanja kmetijskih zemljišč ob spremembah kmetijskih zemljišč v stavbna bolje opredeli.

– Nasprotujemo diskriminaciji malih kmetijskih gospodarstev.

– Predlagamo boljše razmerje pri določanju upravičene površine za travniške sadovnjake.

– Predlagamo, da se predkupno pravico za naravovarstveno pomembna kmetijska zemljišča uredi tako, da ima predkupno pravico tudi nosilec kmetijskega gospodarstva, ki na svojih zemljiščih že uveljavlja prakso sonaravnega kmetijstva .

– Nasprotujemo omogočanju raziskav mineralnih surovin na kmetijskih zemljiščih.

– Nasprotujemo širjenju nabora objektov in posegov v prostor, ki jih lahko lokalna skupnost v svojem prostorskem aktu dopusti na kmetijskih zemljiščih.

Pri pripravi odziva so sodelovale članice mreže:

– Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja,

– Inštitut InTerCeR,

– Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj,

– Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in

– Slovensko odonatološko društvo.

Odziv si lahko preberete tukaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.