Odziv mreže na uredbo za onesnaževalce zraka

23. januarja 2015

Okoljske nevladne organizacije, združene v Mreži Plan B za Slovenijo, podpirajo in pozdravljajo vsebino uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, vendar pa bi uredba lahko naslovila več vprašanj. 

 

Ministrstvo za okolje in prostor je 5. 12. 2014 na svoji spletni strani objavilo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je bil v javni obravnavi do 19. 12. 2014. Po mnenju mreže uredbo močno potrebujemo, saj shema trgovanja z emisijskimi kuponi ETS ne deluje in zahteva dodatne nacionalne ukrepe, obremenitev tone CO2 ni enakomerno in zadostno obremenjena, načelo “onesnaževalec plača” ni dovolj močno ter nenazadnje zaradi posledic podnebnih sprememb in škode, ki jo povzročajo izpusti CO2.

A čeprav pomeni nova uredba obremenitev onesnaževalcev v smeri spodbujanja zmanjševanja emisij CO2 oziroma plačila za emisije, ima po mnenju mreže številne pomanjkljivosti kot npr.:

Rok za javno obravnavo je prekratek za kakovosten odziv zainteresirane javnosti. To pomeni, da je v neskladju z Resolucijo o normativni dejavnosti, kakor tudi s 34a. členom Zakona o varstvu okolja.

– Iz novice, ki je bila 2. 12. 2014 objavljena na spletni strani MOP, je razvidno tudi, da je že pred objavo predloga sprememb uredbe potekala razprava z gospodarstveniki, medtem ko o tem nevladne organizacije niso bile niti obveščene, kaj šele vključene. V mreži smo mnenja, da takšen netransparenten način dela ministrstva ni primeren.

Mreža v novi uredbi pogreša tudi reševanje širših problemov obremenjevanj izpustov CO2. Predlagana sprememba samo na hitro uvaja novo dajatev, ne odpravlja pa nesorazmerij in še ne dosega polne uresničitve pravila »povzročitelj plača«. Namreč globalna škoda posledic podnebnih sprememb zaradi vsake tone CO2, ki je bila izpuščena v ozračje, je ocenjena v vrednosti nad 80 EUR. Za primerjavo pa obstoječa CO2 taksa znaša 14,4 EUR/t CO2.

Težave so predvsem neenakomerne in neenakopravne obremenitve malih in velikih onesnaževalcev; »obremenitev« onesnaževalcev zaradi brezplačnega podeljevanja CO2 kuponov za sektorje, ki jim preti nevarnost uhajanja ogljika; odsotnost ukrepov za nedelovanje sheme ETS; pa tudi namenska raba teh sredstev.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.