Odziv do predlaganih usmeritev in ciljev na prvi končni osnutek prenove 3. poglavja NEPN

3. novembra 2023

Koalicija za trajnostno prometno politiko, delovna skupina mreže Plan B za Slovenijo, se je odzvala na predstavitev predlogov ukrepov in spodbud za sektor promet v okviru izvedbe prenove Nacionalnega podnebnega in energetskega načrta.

Tako, kot je zapisano v predstavitvi predlogov ukrepov in spodbud za sektor promet, se tudi v Koaliciji za trajnostno prometno politiko strinjajo, da bo zmanjševanje emisij potrebno tako na področju potniškega, kot tovornega prometa. Dobro je, da obstaja zavedanje, da je potrebno spremeniti strukturo potniškega prometa, kjer trenutno prevladujejo osebni avtomobili. Ključno je, da se področje razogljičenja obravnava prioritetno, najprej z izboljšanim javnim potniškim prometom (več linij, večja frekvenca, učinkovit in konkurenčen osebnemu vozilu ter finančno ugoden).

Pozdravljajo predlagane ukrepe na področju zmanjšanja motorne prometne aktivnosti in veseli jih, da so bili nekateri njihovi predlogi, ki so jih podali maja 2023 upoštevani. Ponovno pa je potrebno premisliti in izboljšati številne zapisane ukrepe in njihove aktivnosti. Ukrepi so razdelani tudi različno podrobno, zato je pri določenih ukrepih potrebno narediti še dodatne analize. Možnosti za izboljšavo določenih ukrepov so zapisali v dokumentu Odziv KTPP na predstavitev predlogov ukrepov in spodbud za sektor promet v okviru izvedbe prenove Nacionalnega podnebnega in energetskega načrta (NEPN).

Avtor naslovne fotografije: Marek Lumi

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.