Odprto pismo: KTPP ponovno odločno nasprotuje širitvi Dunajske ceste!

26. oktobra 2018

Koalicija za trajnostno prometno politiko mreže Plan B za Slovenijo je objavila odprto pismo, v katerem ponovno odločno nasprotuje širitvi Dunajske ceste. S pismom želimo MOL opozoriti in pozvati, naj ne skrene s poti, ki si jo je mesto Ljubljana zadalo na področju trajnostnega urejanja prometa.

 

Zaradi gradnje poslovno-stanovanjskega kompleksa ob Parmovi cesti je družba PNZ za MOL marca 2018 pripravila Prometno študijo za potrebe izdelave novega zazidalnega načrta na skrajnem južnem delu slepe Parmove ulice (1) (v nadaljevanju prometna študija), ki med drugim predvideva širitev Dunajske ceste od ulice Bežigrad do Livarske ulice z ukinitvijo parkirnih mest. MOL se je v medijih in na portalu pobud odzvala z zagotovili, da širitev Dunajske kratkotrajno ni planirana (2).

Z velikim začudenjem in kljub drugačnim zagotovilom je Mestni svet MOL 15. oktobra v Občinski podrobni prostorski načrt 173 Parmova vključil 7. člen, ki pravi da je za uporabno dovoljenje novih stavb potrebno izvesti ukrepe iz prometne študije. Prometna študija natančneje predvideva širitev Dunajske na odseku Bežigrad do Livarske. S sprejetjem OPPN je bila širitev formalizirana kljub nasprotnim informacijam. S tem pismom želimo MOL opozoriti in pozvati, naj ne skrene s poti, ki si jo je mesto Ljubljana zadalo na področju trajnostnega urejanja prometa.

Prometna študija ne odvzema samo prednosti rumenemu pasu v križišču Bežigrad-Dunajska za 4.400 dnevnih potnikov LPP, temveč predstavlja tudi precedens za nadaljnjo zgoščevanje poselitve mesta, ki ne sme biti povezana z širitvijo cest in privabljanjem osebnega prometa.

Zgoščevanje mesta je temeljno načelo trajnostne urbanistične politike, ki jo MOL povzema v vseh svojih strateških dokumentih. Zgoščevanje Ljubljane na degradiranih območjih, katerega lep primer je načrtovana nova zazidava z mešano rabo stavb ob Parmovi, vzpostavlja strukturo mesta kratkih poti, povečuje atraktivnost soseske in zmanjšuje obremenitev okolja. Vendar pa je pri tem MOL pozabila na eno izmed glavnih koristi zgoščevanja mesta, in sicer vzpostavitev boljših pogojev za uporabo javnega potniškega prometa. Sočasno izvajanje ukrepov širjenja cest zaradi novih poselitev v degradiranih območjih v centru je povsem kontradiktorno, saj ravno zgoščevanje odpira priložnosti za povečanje uporabe javnega potniškega prometa.

S tem pismom želimo opozoriti tudi na problematično komuniciranje MOL, ki na netransparenten način udejanja širitev vpadnice. Niti v medijih niti na portalu pobud meščanov ni bilo nikoli pojasnjeno, da je 7. člena OPPN 173 Parmova pravna podlaga za širitev Dunajske ceste.

Predlagamo, da se infrastruktura nadgradi v smeri povečanja pretočnosti javnega potniškega prometa (novi rumeni pasovi), večja pogostost voženj LPP (rumen pas na Dunajski bi lahko prepeljal tudi do 6.000 ljudi na uro), širjenje PR parkirišč in nadgradnja potniške intermodalnosti v povezavi z vlakom, namesto širjenja površin za avtomobile.

Sporočilo za javnost si lahko preberete tukaj.

1https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje- prostora/novice/prometna-studij-za-sirse-obmocje-parmove-ulice/

2 https://www.dnevnik.si/1042837152

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.