Odličen odziv na testne nočne vožnje na osrednjem Gorenjskem

31. decembra 2018

CTRP Kranj in CIPRA Slovenije sta tekom dveh koncev tedna v t.i. veselem decembru testno izvedli organizirane nočne prevoze z avtobusi. Namen le-teh je bil preveriti potrebe in možnosti za redno uvajanje nočnih prevozov, predvsem za mlade in druge osebe, ki nimajo lastnega prevoza. Predvsem v drugem vikendu sta bili obe vožnjo dodobra polni, izredno dober odziv pa je akcija doživela tudi na socialnih omrežjih in med različnimi lokalnimi akterji (društva, gostinci, …).

 

Okvir za omenjeno akcijo predstavlja projekt ’’Naj te zapelje zelena mobilnost’, ki ga CIPRA Slovenije in Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj na območju osrednje Gorenjske izvajata od začetka letošnje jeseni. S projektom želita z inovativnimi organizacijskimi, promocijskimi in izobraževalnimi ukrepi promovirati in izboljšati zasedenost ter s tem izkoriščenost potenciala obstoječe mreže javnega potniškega prometa (JPP) na območju osrednje Gorenjske, t.j. na vplivnem območju mesta Kranj. Na tem območju je veliko turistično-rekreacijske, kulturno-izobraževalne ter storitvene ponudbe, ki je dostopna tudi s trajnostnimi oblikami premikanja. A zaradi različnih zadržkov ter nepoznavanja mobilnostnih možnosti, se prebivalci še vedno raje odločijo za uporabo avtomobila kot pa JPP-ja, hoje, kolesa… Projekt se prednostno ukvarja z javnim potniškim prometom, saj je zasedenost na linijah mestnega potniškega prometa v Kranju ter medkrajevnih linijah žal precej nizka, čeprav se zanj namenjajo precejšnja (javna) sredstva in so zaradi tega vozovnice cenovno ugodne. Tako v Mestni občini Kranj mestni avtobus vsakodnevno uporablja zgolj 8 % vprašanih, medkrajevni avtobus pa 3 % vprašanih v anketi, ki je bila izvedena leta 2017 za potrebe priprave Celostne prometne strategije občine Kranj. Projekt Naj te zapelje zelena mobilnost sofinancira Ministrstvo RS za okolje in prostor, iz sredstev podnebnega sklada.

Celotno sporočilo za javnost lahko preberete tukaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.