Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor ponovno potrdil predlog Zakona o varstvu okolja

16. marca 2016

Kritične pripombe mreže niso bile upoštevane.

 

Danes je Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor ponovno obravnaval spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu okolja, ker je na zakon, ki ga je sprejel Državni zbor dne 4. 3. 2016 Državni svet soglasno izglasoval odložilni veto. Mreža Plan B za Slovenijo se je že v javni razpravi na osnutek zakona odzvala s kritičnimi pripombami, ki pa jih Ministrstvo za okolje in prostor tudi po srečanju z ministrico ni upoštevalo, prav tako tudi ne navedeni Odbor Državnega zbora, kjer so bile predstavljene. Sporno je predvsem določilo, ki dopušča odstopanje od upoštevanja najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT), če bi to za investitorja predstavljalo prevelik strošek in to sicer ne bi imelo prevelikih vplivov na okolje.

Ministrstvo za okolje in prostor je kot edini razlog za uveljavitev te izjeme v Sloveniji navedlo, da uveljavitev izjeme zahteva Evropska komisija. Mnenje, ki ga je organizacija Eko krog s tem v zvezi pridobila od Evropske komisije pa jasno kaže, da je uveljavitev omenjene izjeme le možnost, ki jo države članice lahko izkoristijo in ne obveznost. S tem pojasnilom EK je odpadel edini razlog ministrstva za uvedbo te izjeme. Žal je Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor ponovno potrdil predlog zakona brez sprememb.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.