Objavljena analiza lanske pravne klinike »Pravno varstvo velikih zveri«

14. februarja 2017

V preteklem študijskem letu so se študentje pravne fakultete v okoljski pravni kliniki še poglabljali v problematiko varstva velikih zveri (medveda, volka, risa), pri čemer je bilo težišče analitičnega pravnega raziskovanja skladnosti varstva risa s Habitatno direktivo.

 

Lansko pomlad so tako študentje pripravili tudi zahtevek Ministrstvu za okolje in prostor, da odpravi ugotovljene kršitve direktive in ukrepa s sprejemom strategije. Vlada je tako maja sprejela Strategijo ohranjanja in trajnostnega upravljanja navadnega risa (Lynx lynx) v Sloveniji 2016-2026. Nekoliko več se je analiza posvetila še pomembnosti osveščanja interesnih skupin, ki so v konfliktu z velikimi zvermi, opozorila pa tudi na problematiko krmljenja medveda. Analiza je objavljena tu.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.