Nujna je bolj ambiciozna reforma Skupne kmetijske politike (SKP)

9. aprila 2019

Nevladne organizacije, združene v mreži Plan B za Slovenijo, obžalujemo pomanjkanje ambicije, ki jo je 2. aprila 2019 s svojim glasovanjem o reformi SKP pokazal Odbor za kmetijstvo Evropskega parlamenta. Ministrico za kmetijstvo dr. Aleksandro Pivec pozivamo, da prisluhne državljanom, okoljskim nevladnim organizacijam in ekološkim kmetom v zahtevah po takšni SKP, ki bo vsebovala bistveno več ukrepov za varovanje okolja in podnebja.

 

Glasovanje Odbora za kmetijstvo EP je v ostrem nasprotju z glasovanjem Odbora za okolje EP, ki je v februarju pozval k okrepitvi financiranja SKP za varovanje okolja in k oblikovanju posebnega člena za ekološko kmetijstvo.

Odbor za kmetijstvo je sicer izglasoval okrepitev t.i. eko-shem, vendar pa bo novi k rezultatom usmerjen pristop SKP uspešen le, če bo znaten del proračuna (po ocenah vsaj 70 %) namenjen kmetom za izvajanje ukrepov za okolje, podnebje in dobrobit živali.

Člani Odbora za kmetijstvo so s svojim glasovanjem tudi zamudili priložnost, da bi državam članicam naložili pregled stanja svojega sektorja ekološkega kmetijstva in oblikovanje strategije za njegov razvoj v okviru SKP.

Da bi bilo še slabše, je Odbor izglasoval dodatno finančno podporo SKP za kmete za izpolnjevanje določenih okoljskih standardov, ki so bili doslej obvezni za vse, ki so želeli prejeti podporo SKP. S tem je še poslabšal po mnenju okoljskih NVO že tako zelo vprašljiv predlog Evropske komisije.

Glasovanje priča, da člani Odbora za kmetijstvo EP ne poslušajo niti znanstvenikov niti svojih volivcev . Prvi opozarjajo na potrebo po bistvenem zmanjšanju porabe mesa v izogib »zlomu« podnebja, drugi pa množično podpisujejo poziv k bistveno bolj okolju ustreznim kmetijskim politikam.

Pričakujemo, da bosta Svet EU in EP v novi sestavi, še zlasti pa njuni slovenski predstavniki, naredili precej več za okolju in podnebju prijazno SKP.

Ozadje
Odbor za kmetijstvo Evropskega parlamenta je 2. aprila 2019 glasoval o prihodnji SKP. Gre za eno zadnjih glasovanj pred volitvami v EP v maju. Svet ministrov EU želi na svojem junijskem zasedanju doseči dogovor o delnem splošnem pristopu glede SKP. EP v novem sklicu pa bo odgovoren za oblikovanje svojega dokončnega stališča o SKP in za pogajanja o njem z državami članicami EU. Hkrati pa države članice že pripravljajo nacionalne strateške načrte za SKP. Izjemno pomembno je, da ti načrti v Sloveniji in drugih državah članicah ekološkemu kmetijstvu namenijo osrednjo vlogo.

Poziv – sporočilo Mreže Plan B za Slovenijo

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.