Novice mreže Plan B za Slovenijo, št. 99, februar 2019

28. februarja 2019

Uvodnik

Špela Berlot (CIPRA Slovenija, Društvo za varstvo Alp): Sprememba kot stalnica v pokrajini

V zadnjih 20 letih se je slovenska pokrajina izrazito spremenila, kar se kaže v izgubi pestrosti krajinskih tipov ter posledično pomembnega prepoznavnega razvojnega vira Slovenije. Avtocestni križ je slovenski prostor povezal in hkrati razrezal ter omogočil intenzivno suburbanizacijo. Odsotnost celovitega prostorskega načrtovanja in nepremišljenega umeščanja objektov in rab v prostoru (npr. občinske obrtne cone), gradnja atipičnih objektov in odseljevanje s podeželskih in odmaknjenih območij ter opuščanje (tradicionalne) kmetijske rabe pa so prav tako zaznamovali slovensko »tipično« pokrajino.

{slider Zanima me več}

Sprememba je edina stalnica v brezčasni alpski pokrajini, pravi predsednica CIPRE Italija Federica Corrado. V zadnji številki Alp na odru je opozorila na dva procesa, ki se odvijata v Alpah – na eni strani so gorska območja namenjena prostočasnim dejavnostim, za katere je značilno prekomerno izkoriščanje naravnih virov in tako imenovana »pornografija pokrajine«, ki smo ji lahko priča npr. vsako pomlad na Veliki planini ob razcvetu žafranov. Na drugi strani pa na rob odtisnjena območja od koder se prebivalstvo izseljuje (npr. Jezersko), čeprav so pokrajino uspešno obvarovali pred negativnimi kulturnimi, arhitekturnimi in socialnimi posledicami, vendar se soočajo tudi s težavami pri ohranjanju tipične gorske pokrajine.

Slovenija je podpisnica Evropske konvencije o krajini, ki med drugim državo podpisnico obvezuje k oblikovanju in izvajanju krajinske politike. Ta je vsestransko organiziran, sprejet in uveljavljen način celovitega, povezanega in vključujočega varstva, načrtovanja in upravljanja krajine, ki zagotavlja pogoje za dolgoročno in vsestransko skladen razvoj krajine tako, da povezuje in usklajuje pričakovanja, cilje in ukrepe različnih področij in akterjev ter omogoča, da razvijamo krajino kot skupen razvojni vir in dediščino ter pomembno prvino osebne in narodne identitete. Kar na primeru opisane Velike planine ali Jezerskega pomeni jasna navodila za upravljanje prostora z namenom varstva in razvoj pokrajine ter ukrepov za učinkovito upravljanje.

V projektu Izhodišča za krajinsko politiko Slovenije, ki ga podpira Ministrstvo za okolje in prostor, izvajamo ga CIPRA Slovenija, DKAS, društvo krajinskih arhitektov ter IPoP – Inštitut za politike prostora, snujemo prvi korak za ta pomemben medresorski in med nivojski dokument. V jeseni 2018 smo izvedli analizo stanja krajine ter izvajanja krajinskih politik v tujih držav, spomladi pa vodimo tematske delavnice s pristojnimi ministrstvi, agencijami, zbornicami ter širšo javnostjo. Slovenija brez prostora ne obstaja, zato v razmislek prilagam povezavi na dva filmčka. Prvi ponuja vpogled v odsotnost kritičnega razmisleka pri razvoju slovenske pokrajine, drugi pa njenega drugačnega, celovitega upravljanja.

{/sliders}

Foto: Luka Vidic

Op-ed

Nara Petrovič: Novi koraki pri razvoju inkubatorja trajnostno naravnanih skupin

Priča smo globalni epidemiji individualizma. Skupnosti razpadajo povsod po svetu. Ko posamezniki pridejo skupaj, da poskusijo obnoviti skupnost, navadno niso kos tej nalogi. Več kot 90% poskusov gradnje skupnosti ne uspe. Da bi nagovorili ta problem, so izkušeni predstavniki skupnosti iz vse Evrope ustvarili program inkubacije skupin CLIPS, ki ga je od leta 2015 do 2017 financiral ERASMUS+. CLIPS je kratica za Community Learning Incubator Programme for Sustainability.

{slider Zanima me več}

Razvoj skupnostnega inkubatorja vstopa v drugo fazo, ki jo prav tako financira ERASMUS+ program; projekt nosi ime CLIPS2. Prvo srečanje 24 predstavnikov organizacij iz 10 evropskih držav je potekalo na Sončnem griču v Slovenski Istri med 21. in 25. januarjem 2019.

Med udeleženci je bilo zaznati občutek, da skupnost ni razkošje, ali vsaj ne bi smela biti. Biti udeležen v mreži smiselnih odnosov je osnovna človeška potreba. “Skupnost” je “človeško bitje” v množini, in obratno, “človeško bitje” je ednina “skupnosti”. Naša globalna odgovornost ni le ohraniti ogrožene vrste in ekosisteme, ampak tudi ohraniti bogastvo naših skupnosti.

Potreba po spodbujanju gradnje skupnosti in kakovostnega skupinskega dela je opazna v stotinah, če ne kar v tisočih projektov po vsej Evropi. Program inkubacije skupnosti zato utrjuje inovativne metodologije in procese v podporo raznolikim skupinam.

Odkar se je zaključil projekt CLIPS 1, se je inkubacija skupnosti zakoreninila že v mnogih državah v Evropi. CLIPS 2 bo še dodatno izpilil program inkubacije in ga razširil, da bo bolje služil stvarnim potrebam skupnostnih projektov.

Močne skupnosti so temelj odpornosti v času družbene krize in podnebnih sprememb. Srečanje v Sloveniji je udeležence utrdilo v prepričanju, da skupnostna inkubacija ni le potrebna, temveč kar nujna. Ekipa, ki inkubator razvija, se opira na načela gradnje skupnosti, saj je za poučevanje gradnje skupnosti le-to treba tudi živeti.

Lahko le upamo, da bo program skupnostne inkubacije prispeval k celjenju globalne epidemije individualizma in prispeval k razcvetu skupnosti, tako starih kot novih. Upamo tudi, da bodo skupnostni projekti prepoznali koristnost in široko uporabnost skupnostnega inkubatorja.

Za več podatkov poglejte na http://clips.gen-europe.org/, za morebitna vprašanja pa pišite na: narapetrovic@gmail.com.

{/sliders}

Aktualno v Planu B

KTPP poziva LPP in MOL k pripravi predloga za dostopnejše terminske in letne vozovnice

KTPP je izrazila razočaranje nad rezultati glasovanja in razpravo o ceni terminskih in letnih vozovnic v MOL. Svetniki so po daljši razpravi pred glasovanjem, z večino potrdili predlog in od aprila 2019 bomo plačevali višjo enkratno vozovnico za ljubljanske avtobuse (1,3 EUR). Več >>>

Posvet o onesnaženju zraka

V začetku februarja  je na Filozofski fakulteti potekal znanstveno-strokovni posvet Lokalni, regionalni in globalni viri onesnaženja zraka: meritve spremljanje in usmerjanje politik. Posvet se je odvijal ob 100-letnici Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v soorganizaciji Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, društva CIPRA in društva Focus. Več >>>

Predavanje iz okoljske psihologije

18. februarja  smo v Okoljskem centru poslušali predavanje prof. dr. Marka Poliča K vzdržnemu razvoju: narava med precepi, vrednotami in človeškim vedenjem. Izhajajoč iz spoznanj okoljske psihologije, ki se ukvarja s proučevanjem vzajemnih odnosov med ljudmi in okoljem ter soodvisnostjo blagostanja ljudi in narave, nam je prof. dr. Marko Polič predstavil človeške dejavnike spodbujanja/zaviranja vzdržnega razvoja. Več >>>

Iz aktivnosti članic

Poleg uvoza premoga še več javnega denarja za TEŠ?

Organizaciji Greenpeace v Sloveniji in Focus, društvo za sonaraven razvoj, nasprotujeta prelaganju novega finančnega bremena TEŠ na ljudi in opozarjata da postaja okoljski in ekonomski problemu kurjenja premoga v TEŠ iz dneva v dan večji. Vlada RS mora k temu pristopiti odgovorno in se začeti skupaj z delavci in drugimi deležniki pripravljati na opuščanje premogovne proizvodnje elektrike v Sloveniji, ki bo prispeval k pravočasni zaustavitvi segrevanja ozračja in bo pravičen do delavcev.Več >>>

Kaj pa industrija?

V Sloveniji se glavnina podnebno-energetskih politik in ukrepov osredotoča na učinkovito rabo energije v stavbah in pridobivanje energije iz obnovljivih virov ter deloma na promet, kmetijstvo in odpadke. Medtem pa industrija s svojo veliko porabo energije in izpusti iz industrijskih procesov v razpravah in politikah ostaja bolj ali manj prezrta. Toda brez zmanjšanja rabe energije v industriji Slovenija ne bo prešla v nizkoogljično družbo in tudi ne bo dosegla energetskih in podnebnih ciljev. Več >>>

Razbijamo mite: Zero waste prireditve

Pogosto do sprememb in izboljšav ne pride, ker jih ne razumemo. Kar je novo, sicer ni vedno najboljše, a moramo to ‘novo’ najprej spoznati in razumeti, da vemo, ali je dobro ali ne. Za racionalno ‘tehtanje’ možnosti in treba razgrniti tančico skrivnosti in mitov. Pri našem delu se pogosto srečujemo ravno s slednjimi, zato smo se odločili, da jih predstavimo in ovržemo. Začenjamo z zero waste prireditvami, kjer je teh mitov še posebej veliko. Več >>>

Foto: Ekologi brez meja

ITR pripravlja nacionalno poklicno kvalifikacijo za pomočnika ekološkega vrtnarja

Na ITR verjamemo, da je zelena prihodnost predvsem v rokah mladih. Spodbujanje mladih za vključevanje v ekološko kmetovanje je gotovo eden od temeljev trajnostno naravnane prihodnosti. Zato skupaj s partnerji iz Turčije, Bolgarije in Belgije sodelujemo v projektu ECOGARD, čigar namen je razviti novo poklicno kvalifikacijo pomočnika ekološkega vrtnarja, in sicer za učence s posebnimi potrebami. Projekt traja do septembra 2020, sofinancira pa ga EU prek programa ERASMUS+.

{slider Zanima me več}

Pripravili smo že program izobraževanja in dober del učnih gradiv. Pri delu, zlasti pri pripravi zahtevne vloge za registracijo nove poklicne kvalifikacije, nam je že v pomoč nacionalni svetovalni odbor. Od 14. do 18. oktobra 2019 bomo v Sloveniji gostil mednarodno pilotno delavnico za predvidoma štirinajst evropskih mladostnikov s posebnimi potrebami, na kateri bomo narejeno tudi preverjali. Ob zaključku projekta bodo del gradiv učenci lahko osvajali tudi prek digitalne učne aplikacije. Upamo, da bomo s projektom za nov zeleni poklic uspešno zapolnili eno od vrzeli v poklicnih kvalifikacijah.

{/sliders}

Vir: Inštitut za trajnostni razvoj

Se vidimo na protestu?

Po tem, ko je lani še 15-letna Švedinja Greta Thunberg petek za petkom izostajala od pouka ter tiho protestirala pred švedskim parlamentom, se je po svetu sprožil plaz mladinskih protestov, katerih namen je spremeniti podnebno politiko in nam omogočiti (zdravo) prihodnost. Po svetu se vsak petek vrstijo mladinski protesti, aktivirali pa so se tudi slovenski mladi. V petek, 15. marca, bodo mladi zavzeli ulice naše prestolnice. Več >>>

Slovenka leta in predsednica Ekologov brez meja kandidira za evropsko poslanko

Urša Zgojznik, predsednica okoljske nevladne organizacije, ki je povezala 280 tisoč posameznikov v enem dnevu, je napovedala nestrankarsko kandidaturo za poslanko v Evropskem parlamentu. H kandidaturi jo je po 10 letih aktivizma napeljala še ena uspešna akcija Očistimo Slovenijo in volja množice ljudi, ki so se pripravljeni zavzeti za pravice ljudi in okolja. Več >>>

Nova knjižica receptov: lokalno, pravično in PraviLNO pečeno

Tekmovanje ali bolje preizkušanje PraviLNO pečeno smo v letu 2018 organizirali že šestič. Tudi tokrat smo ugotovili, da se je treba za pripravo okusnih jedi iz sestavin z znanim poreklom še posebej potruditi. Pa vendar nam uspe prav vsako leto in tega smo neizmerno veseli. Dokaz za to je pričujoča knjižica z recepti – PraviLNO pečeno 2018. Obenem pa napovedujemo že novo sezono in nov natečaj. Več >>>

 

Napovednik dogodkov

5. 3.: Izmenjava oblačil Tekstilnica

Društvo Ekologi brez meja vas vabi na marčevsko izmenjavo oblačil. Izmenjava je odlična priložnost, da zamenjate vaša stara oblačila, ki jih ne nosite več, obenem pa obogatite garderobo s kakšnim ‘novim-starim’ kosom oblačila. Več >>>

15. 3.: Protest Mladi za podnebno pravičnost

V petek, 15. marca, bo v Ljubljani potekal mladinski protest. Vabljeni, da se pridružite! Več >>>

21. 3.: Grafično oblikovanje za NVO

Ponovitev usposabljanja namenjenega učinkovitemu komuniciranju bo 21. marca ob 13.30 uri v Okoljskem centru na Trubarjevi 50 v Ljubljani. Vabilo bo objavljeno na spletni strani mreže.

29. in 30. 3. : Letno srečanje – Zbor članic mreže Plan B za Slovenijo 2019

Vabimo vas, da si rezervirate termin za letno srečanje 2019. Srečanje bo potekalo na Sončnem griču v Hrvojih. Dodatne informacije bomo objavili na spletni strani.

3. 6. – 6. 9.: Poletni raziskovalni tabori preučevanja delfinov

Izkoristite edinstveno priložnost in spoznajte iz prve roke raziskovanje in ohranjanje delfinov ter morskih želv v slovenskih in okoliških vodah. Več >>>

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.