Novice mreže Plan B za Slovenijo, št. 90, april 2018

29. aprila 2018

Uvodnik

Katja Sreš (Društvo Ekologi brez meja): Očistimo svojo vest

Enkrat letno se oboroženi z vrečkami in rokavicami odpravimo v bližnji gozd, poberemo nekaj plastenk in se zadovoljno fotografiramo s sendvičem v roki v zbrani družbi. Ponosno se potrkamo po prsih v prepričanju, da smo rešili svet.

 

Zdi se, da čistilne akcije simbolizirajo poglavitno in edino okoljevarstveno udejstvovanje Slovenk in Slovencev. Pa še te se zgodijo le enkrat letno. S čistilnimi akcijami seveda ni nič narobe, saj tudi narava, kot naši domovi, potrebuje redno ‘vzdrževanje’. Napačno pa je mišljenje, da je čiščenje narave dovolj, da si očistimo tudi svojo vest. Pomislite, en dan čistimo, preostalih 364 dni v letu pa s prepolnimi plastičnimi vrečkami hrane, od katere bomo verjetno vsaj del zavrgli, zapuščamo malike potrošniške družbe. 

Najhuje od vsega pa je, da se kot pijanec plota držimo tradicije. Ekologi brez meja smo v intenzivnih pripravah na vseslovensko akcijo Očistimo Slovenijo 2018, ki bo 15. septembra potekala v 150 državah. Po svetu akcijo sprejemajo z navdušenjem, čiščenje organizirajo na vojnih območjih, na območjih, kjer jih pestijo še hujše težave od odpadkov. Na sončni strani Alp pa se moramo ukvarjati s tradicijo. Čistilne akcije že 40 in več let potekajo v spomladanskem času, premik datuma na koledarju pa je naša glavna ovira na poti do čiste Slovenije za vedno. Češ, enkrat letno je pa ja dovolj. Če citiram besede 4-letnika: »Ti to nočeš razmišljati!«. 

Nočemo razmišljati o tem, da enkrat letno ni dovolj, še bolj pa nočemo razmišljati o tem, da je čiščenje le izhod v sili. Zato smo se odločili, da bomo letos čistili še zadnjič, z ambicijo, da bo to za našo zeleno Slovenijo svež in čist začetek. Nekatere čistilne akcije imajo že 40-letno tradicijo, kar pomeni, da že 40 let nekateri odpadke nosijo v naravo, drugi pa iz nje. Tokrat se želimo posvetiti ozaveščanju in poskrbeti za to, da odpadkov, ki bi jih lahko nosili v gozd, jame in vodotoke, sploh ne bi bilo. 

Čistilne akcije, ki smo jim bili priča v preteklih dneh, niso zgolj lek za naravo, ampak tudi oz. predvsem za našo vest. Čas je, da primemo za drugi konec vrvi in se problemov/odpadkov lotimo tam, kjer nastajajo. 

 


Aktualno v Planu B

In akcija! … kratki filmčki za NVO

Sredi aprila smo v mreži zaključili že drugo izvedbo usposabljanja za snemanje, montažo in uporabo kratkih filmčkov. Prva izvedba usposabljanja je bila 21. in 28. februarja, zaradi velikega zanimanja članic mreže pa smo usposabljanje ponovili še v aprilu. Usposabljanje je potekalo v dveh delih po dve šolski uri. Prvi del usposabljanja je bil posvečen kompoziciji ter osnovnim pravilom snemanja. Spoznali smo pomembnost pripovedovanja zgodbe ter kako načrtovati snemanje. V drugem delu usposabljanja pa smo se seznanili predvsem z montažo, tehničnimi vidiki snemanja ter uporabo zvoka in glasbe v kratkem filmčku. Za konec smo vse skupaj povzeli z nekaj praktičnimi nasveti, s pomočjo katerih bodo naši kratki filmčki ne le estetski, temveč bodo tudi dosegli in prepričali našo ciljno skupino. Več…


Iz aktivnosti članic

Zero Waste Žalec

Občina Žalec se z aprilom kot deveta članica pridružuje mreži občin na poti do družbe brez odpadkov. Sprejela je strategijo in nabor ukrepov s cilji do leta 2027, da bi izboljšala ravnanje z lastnimi viri. V občini, kjer so po zadnjih podatkih zbrali 323 kg komunalnih odpadkov na prebivalca letno, ravnanje z odpadki zagotavlja podjetje Simbio. Več…

Po razpravi >> V času pred volitvami: pogovarjajmo se o družbeno relevantnih temah

Organizacije civilne družbe, strokovnjaki, angažirani posamezniki in predstavniki politike na državni in lokalni ravni so na današnji razpravi spregovorili o aktualnih problemih v slovenski družbi in državi. Razpravo je v luči letošnjih parlamentarnih in lokalnih volitev organizirala Umanotera v želji, da bi se v tokratnem predvolilnem obdobju pogovarjali o tem, kako resnično obrniti škodljive trende naraščanja revščine, podrejanja vseh družbenih podsistemov gospodarstvu, uničevanja okolja, pomanjkanja globalne odgovornosti, demokratičnega deficita ter korupcije in klientelizma. Več…

Sveža spletna podstran: Zakaj moramo zniževati izpuste CO2?

V 21. stoletju je bilo 17 od osemnajstih najtoplejših let v zgodovini podnebnih meritev. Svetovni izpusti toplogrednih plinov pa se še vedno iz leta v leto povečujejo. Čas, ki je na voljo za doseganje plemenitega cilja Pariškega podnebnega sporazuma pa se hitro izteka. V kratkem času, ko bodo danes rojeni otroci dosegli zrelost, bomo zapečatili podnebno usodo. Glede na velikost naloge in kratek čas, ki je na voljo, bi morali o podnebnih spremembah ter njihovih vzrokih in posledicah vsi več vedeti, se zavedati posledic naših dejanj in poznati poti v nizkoogljično družbo. Več…

Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, 3.0

Umanotera in Focus sta pričela z izvajanjem že tretje faze projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. S projektom želijo seznaniti, usposobiti in opolnomočiti lokalne skupnosti za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju in s tem podpreti oz. pospešiti prehod v nizkoogljično, snovno učinkovito, trajnostno družbo. Več…

Tradejack – družabna igra o dobavnih verigah palmovega olja

Društvo Focus ponosno predstavlja družabno igro Tradejack, ki so jo razvili v Sloveniji. Je igra s hitrim in razgibanim tempom, ki nam pokaže, kakšne so posledice naših odločitev. Cilj je voditi uspešno in trajnostno podjetje. Z boljšimi ponudbami tekmujemo s soigralci, pri čemer moramo kontrolirati dragocene vire palmovega olja na trgu. Boljša ponudba pa ni vedno tista, ki ima nižjo ceno ali večjo količino. Konec meseca so novo igro predstavili tudi na Dnevu namiznih iger v Poligonu. Več…

Opolnomočene skupnosti za živahno Evropo

ECOLISE je mreža, ki združuje pionirje vseh starosti, dejavne na področju trajnostnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Nekateri so bili dejavni že v 80-ih, drugi, med njimi mladi študenti, bodo kot pionirji prepoznani šele čez več desetletij. Ko se srečajo nekateri od najnaprednejših pobudnikov družbene in naravne regeneracije, je navzkrižno oplajanje idej zagotovljeno! Prav temu smo bili priča udeleženci četrtega občnega zbora ECOLISE zadnji teden v marcu. Več…

Photo: Cynthia Tina – http://cynthiatina.com/

Aktivna pot v šolo pomemben korak k zdravju slovenskih osnovnošolcev

Ob svetovnem dnevu zdravja, 7. aprila, je ekipa programa Aktivno v šolo opozorila, da številne raziskave kažejo, kako so otroci vse manj aktivni in redkeje preživljajo prosti čas na prostem. V okviru programa Aktivno v šolo s podporo Ministrstva za zdravje, spodbujajo aktivne oblike prihajanja v šolo in gibanje slovenskih učencev. Organizirana pot v šolo v obliki Pešbusa in Bicivlaka, pri kateri gredo otroci v spremstvu odraslih v šolo peš ali s kolesom po vnaprej začrtanih poteh in po stalnem urniku, je lahko prvi korak k dobremu zdravju in povečanju telesne dejavnosti šolarjev. Več…

Prestižna nagrada za Tilna Genova

Tilen Genov, ustanovitelj in predsednik društva, je včeraj na Evropskem združenju za kite in delfine v La Speziji dobil prestižno nagrado ECS Mandy McMath. Nagrada se podeljuje za izjemen prispevek k raziskovanju in ohranjanju morskih sesalcev s posebnim poudarkom na prispevkih k okoljskemu izobraževanju in ohranjanju kitov in delfinov. Več…

Morigenos na 32. konferenci Evropskega združenja za kite in delfine

Na 32. konferenci Evropskega združenja za kite in delfine (ECS) v italijanski La Speziji je društvo Morigenos ponovno zelo uspešno sodelovalo. V petih dneh so se štirje člani udeležili različnih delavnic ter same konference, kjer je imel  Tilen Genov predavanje z naslovom “Hude poškodbe kot varstvena grožnja: ocenjevanje vplivov kriptičnih dogodkov na obalno populacijo delfinov (Severe injuries as a conservation concern: evaluating the population-level effects of cryptic events on a coastal dolphin population)”.  Več…

Umanotera se je pridružila pozivu k zaščiti gozdov v sporazumu EU – MERCOSUR

Umanotera se je pridružila pozivu številnih nevladnih organizacij glede sporazuma o prosti trgovini med EU in MERCOSUR-jem, ki smo ga naslovili na evropsko komisarko za trgovino Malmstromovo. Več…


Pravni kotiček

Pripravil PiC

E-seminar: Okvirna vodna direktiva

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy) predstavlja najširši okvir za enotno čezmejno upravljanje voda.

{slider title=”Več” open=”false”}

Direktiva uvodoma navaja, da voda ni kot ostali tržni proizvodi, ampak je dediščina, ki jo je treba varovati, braniti in obravnavati kot tako. Dobro upravljanje voda je odvisno od sodelovanja in medsebojnega povezovanja ukrepov na ravni EU in v državah ter njihovih lokalnih skupnosti, z vključevanjem javnosti in uporabnikov, ob upoštevanju ranljivosti vodnih ekosistemov. Cilj  direktive je ohranjati in izboljšati celinske površinske vode, somornice, obalno morje in podzemne vode ter spodbujati njihovo trajnostno rabo.

 

Na podlagi direktive so morale države na svojem ozemlju določiti povodja in vodna območja ter določiti pristojne organe za posamezno vodno območje. Za vsako vodno območje se naredi analiza njegovih značilnosti, pregled vplivov človekovega delovanja na stanje površinskih voda in podzemne vode ter ekonomska analiza rabe vode, opredeliti pa je treba tudi vsa vodna telesa, ki se uporabljajo za odvzem vode, namenjene prehrani ljudi. Na podlagi analize se pripravijo ukrepi za doseganje okoljskih ciljev. Za upravljanje voda mora država sprejeti načrte upravljanja povodij, ki se pregledujejo in posodabljajo vsakih  šest let, izdelati načrt upravljanja povodja za vsako vodno območje ter mora imeti programe za spremljanje stanja voda.

 

Nadalje direktiva določa okoljske cilje za površinske vode, podzemno vodo in zavarovana območja za zagotavljanje dobrega stanja voda, od katerih država ne sme odstopati, razen izjemoma. Te izjeme so predvsem izredne okoliščine. Lahko pa nastopi poslabšanje stanja vodnega telesa iz zelo dobrega v dobrega, če je to posledica neuspešnega preprečevanja sprememb pri novih dejavnostih trajnostnega razvoja in so izpolnjeni pogoji (dovoljeni posegi): 

– storjeno je vse, kar je mogoče, da se ublažijo škodljivi vplivi na stanje vodnega telesa;

– razlogi za te spremembe so posebej navedeni in razloženi v načrtu upravljanja povodja, 

– razlogi za preoblikovanja ali spremembe so prevladujoč javni interes in/ali so koristi, ki jih imajo nova preoblikovanja ali spremembe za zdravje ljudi, ohranjanje varnosti ljudi ali trajnostni razvoj, večje od koristi, ki jih ima doseganje okoljskih ciljev za okolje in družbo, in

– koristnih ciljev, katerim so namenjena preoblikovanja in spremembe vodnega telesa, se zaradi razlogov, povezanih s tehnično izvedljivostjo ali nesorazmernimi stroški, ne da doseči na druge načine, ki so mnogo boljša okoljska možnost.

 

Države članice upoštevajo načelo povračila stroškov storitev za rabo vode, skupaj z okoljskimi stroški in stroški virov, ob upoštevanju ekonomske analize.

 

Direktiva posebno pozornost namenja sodelovanju z javnostjo. Države morajo aktivno spodbujati vključevanje vseh zainteresiranih strani v izvajanje direktive, predvsem v izdelovanje, pregledovanje in posodabljanje načrtov upravljanja povodij. Tako za pripravo kot posodabljanje načrtov upravljanja povodij morajo objaviti:

 

– časovni razpored in delovni program za izdelavo načrta, skupaj z navedbo posvetovanj, ki jih je treba izvesti, vsaj tri leta pred začetkom obdobja, na katerega se nanaša načrt;

– začasni pregled pomembnih zadev upravljanja voda, ugotovljenih na povodju, vsaj dve leti pred začetkom obdobja, na katerega se nanaša načrt;

– osnutke načrta upravljanja povodja vsaj eno leto pred začetkom obdobja, na katerega se nanaša načrt.

 

Javnost mora imeti na razpolago vsaj šest mesecev za podajanje pripomb in dejavno vključevanje v posvetovanje. Na zahtevo se ji mora omogočiti dostop tudi do zaupnih dokumentov in informacij, ki so bile uporabljene za pripravo osnutka načrta.

 

Več uporabnih informacij je na spletni strani direktive. Za ocenjevanje kemijskega stanja podzemnih voda pa je bila sprejeta Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem.

{/sliders}

Kaj prinaša Zakon o nevladnih organizacijah za okoljske organizacije?

Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS 21/18) je začel veljati 14. 4. 2018. Prinaša bolj urejen sistemski okvir in podporni okvir za nevladne organizacije, nevladnim organizacijam s področja varstva  okolja pa bo omogočil pridobitev statusa v javnem interesu na področju ohranjanja narave tudi za zavode in ustanove. 

{slider title=”Več” open=”false”}

Nevladnim organizacijam (NVO) se podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in če je splošno koristno. Podeli se lahko na različnih področjih, med drugim tudi na področju varstva človekovih pravic, varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora, varstva in zaščite živali, kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja, razvoja nevladnih organizacij, razvoja informacijske družbe, znanosti ali na ostalih področjih. S kakšnim drugim zakonom se lahko dejavnosti, ki so v javnem interesu, podrobneje opredeli. 

 

Status se lahko podeli na več področjih. O podelitvi odloča ministrstvo, pristojno za to področje, tudi če gre za naknadno pridobitev statusa z drugega področja. V tem primeru se odločba izda na podlagi soglasja za drugo področje pristojnega ministrstva. Pogoji za pridobitev statusa so naslednji:

– njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,

– ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,

– deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,

lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju v zadnjih dveh letih,

– zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju iz drugega odstavka tega člena in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,

– ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju iz drugega odstavka tega člena, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,

– ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,

– nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in

druge pogoje, če tako določa zakon.

 

Merila za izkazovanje pomembnejših dosežkov na določenem področju določi pristojni minister s pravilnikom.

 

Za področje varstva okolja Zakon o nevladnih organizacijah:

 

1. na področju NVO v javnem interesu varstva okolja, zakon ne prinaša bistvenih sprememb, vendar pa prinaša spremembe določil Zakona o varstvu okolja, ki se nanašajo na status v javnem interesu in sicer 152. in 153. člen, 154. člen pa se črta. Spremenjeno besedilo je razvidno iz neuradnega prečiščenega besedila Zakona o varstvu okolja. Za izkazovanje pomembnejših dosežkov obstaja Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu;

2. na področju NVO v javnem interesu ohranjanja narave, pa zakon spreminja Zakon o ohranjanju narave tako, da omogoča pridobitev statusa vsem statusnim oblikam nevladnih organizacij, ne samo društvom, kot doslej. Spreminjata se 137. in 138. člen, spremenjeno besedilo pa je razvidno iz neuradnega prečiščenega besedila Zakona o ohranjanju narave. Ministrstvo za okolje in prostor doslej še ni izdalo pravilnika o podrobnejših merilih za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju ohranjanja narave, ga bo pa po novem zakonu moralo v roku enega leta.

 

NVO s statusom mora o svojem delovanju v javnem interesu poročati, vendar zakon uvaja dvoletno poročanje. Vsako drugo leto bo tako potrebno do 31. 3. 2018 predložiti pristojnemu ministrstvu dvoletno poročilo in program dela za naslednji dve leti. Javiti je potrebno tudi vse spremembe v aktih in delovanju, ki vplivajo na pogoje za pridobitev statusa, sicer se lahko status odvzame in naloži plačilo globe.

 

Nevladne organizacije, ki že imajo status delovanja v javnem interesu se bodo morale z Zakonom o nevladnih organizacijah uskladiti, tako, da bodo uskladile svoje ustanovne akte in delovanje s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa v javnem interesu po tem zakonu in do 31. 3. 2019 Ministrstvu za okolje in prostor predložiti izjavo, da sta njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajena s pogoji. Ustrezno izjavo bo objavilo Ministrstvo za javno upravo na svoji spletni strani.

{/sliders}


Napovednik dogodkov

8. 5.: Od dizelskih motorjev k nizkoogljičnemu prometu in boljšemu zdravju

IMZTR vabi na posvet Od dizelskih motorjev k nizkoogljičnemu prometu in boljšemu zdravju, ki bo potekal 8. maja v Hiši EU. Več…

10. 5.: Usposabljanje za grafično oblikovanje

Vabimo vas, da se nam pridružite na usposabljanju za grafično oblikovanje, ki bo potekalo 10. maja med 14.00 in 17.30 uro v Okoljskem centru v Ljubljani. Več…

Vir: splet

12. 5.: Fair trade piknik

Društvo Focus vabi na tradicionalni Fair trade piknik v Tivoli, ki bo 12. maja  med 10. in 18. uro. Več…

25. in 26. 5.: Alpski turizem: Vključuje kakovost življenja!

CIPRA Slovenija vabi na letno strokovno konferenco: “Alpski turizem: Vključuje kakovost življenja”,

ki bo 25. in 26. maja na Bledu v Sloveniji. Več…

Vir: CIPRA

30. 5. : Izmenjava oblačil Tekstilnica

Društvo Ekologi brez meja vabi na izmenjavo oblačil, ki bo 30. maja od 17.00 do 19.00 ure na Waldorfski šoli v Ljubljani. Več…

10. 5. – 29. 5.: Moja revolucija se je odpravila po mladinskih centrih Ljubljane

V okviru projekta Moja revolucija se bodo v maju odvijali dogodki po različnih mladinskih centrih v Ljubljani. Več…

14. 5. – 15. 6.: Kolesarski zajtrki po Sloveniji

Društvo Focus vabi na kolesarske zajtrke, ki se bodo odvijali v maju in juniju v Mariboru, Kopru, Kranju in Ljubljani in s katerimi želijo vzpodbujati kolesarjenje na delo, v šolo in po vsakodnevnih opravkih. Več…

 

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.