Novice mreže Plan B za Slovenijo, št. 89, marec 2018

30. marca 2018

Uvodnik

Matej Ogrin (CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp): Kam nas pelje 2. tir?

No, zdaj pa imamo, ko nimamo – ali če malo obrnemo star slovenski pregovor: človek obrača, sodišče pa obrne. Po navadi sicer zelo dooolgo obrača in bolj malo obrne,  a tokrat ni bilo tako.

 

Referendum je padel, pobrala se ni več niti vlada, 2. tir se še ne bo začel graditi, zato pa gradijo obvoz Avstrijci z Italijani – tam gre seveda vse pošteno. Mi se gremo raje demokracijo, ki ji menda ni videti konca. Najprej ni bil povšeči zakon, nato rezultat referenduma, sedaj menda boli datum. In tako naprej. Zna biti, da bo pravdanje o 2. tiru trajalo dlje kot debata o oslovi senci, a bo že prav tako, saj smo slišali, da je bila vlada menda nedopustno enostranska in to se za pravo demokracijo ne spodobi… Dajmo se malo dvigniti iz vsega skupaj in poglejmo navzdol na ta šentflorjanski brodet. Za koliko avtocestnih odsekov smo imeli referendume? V 45 letih smo zgradili 600 km avtocest in imeli manj kot en referendum o cestah. Koliko civilnih iniciativ je pri gradnji avtocest skrbela korupcija vnaprej? Kaj pa za 3. razvojno os ali morda za drugo cev Karavanškega predora? Ne, ne, tam je in bo vse po pravilih… In ko se končno skoraj zdi, da bi vendarle lahko začeli obnavljati železnice z malce bolj veliko žlico, pride na vrsto t.i. demokracija. Si upa kdo reči, da pri gradnji avtocest ni prihajalo do nepravilnosti? Računsko sodišče si ni upalo. Mar res kdo misli, da če zakon o 2. tiru dokončno pade, da potem, v neki novi konstalaciji političnih sil in novem zagonu, ne bo prihajalo do nepravilnosti?  130 000 EUR za maketo je seveda preveč. 3 milijone EUR za referendum seveda ni. Dobro jutro, Slovenija.

 


Aktualno v Planu B

Zagovorniške aktivnosti v mreži Plan B za Slovenijo 

KTPP je pripravila odziv na načrte širitve ljubljanske obvoznice. Širitve ocenjujejo kot strokovno, finančno in okoljsko neutemeljene, v nasprotju z slovenskimi strateškimi in izvedbenimi dokumenti ter vizijo prometnega razvoja občin Ljubljanske urbane regije. Več…

7. letno srečanje članic mreže Plan B za Slovenijo – Zbor članic 

V sredo. 28. marca, smo se v Poligonu kreativnih idej zbrale članice mreže Plan B za Slovenijo na že 7. letnem srečanju članic. Tokrat smo se poglobili v vprašanja, kdo so naši obstoječi in potencialni podporniki, koga si želimo v naši bazi podpornikov ter kako jih nagovoriti? V luči prihajajočih državnozborskih in lokalnih volitev pa smo se posvetili tudi vprašanjem, kako nagovoriti politične stranke in kaj je potrebno narediti za konkretne premike v smer trajnostnega razvoja. Srečanje pa je kot vedno bilo namenjeno tudi druženju in izmenjavi izkušenj, nasvetov ter podpori v krogu nevladnikov, ki delujemo na področjih varovanja okolja, narave in trajnostnega razvoja. Več… 


Iz aktivnosti članic

Več kot 50 udeležencev na usposabljanjih za PEŠBUS in BICIVLAK

Usposabljanja so bila del programa Aktivno v šolo, ki ga izvajajo organizacije IPoP – Inštituta za politike prostora, CIPRA Slovenija in društvo Focus, financira pa Ministrstvo za zdravje RS. Tokrat so izvedli kar tri usposabljanja na treh različnih lokacijah: v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Skupno se jih je udeležilo 51 udeležencev, od tega 18 predstavnikov občin in 29 predstavnikov šol (od tega kar 2 ravnatelja) poleg tega pa še trije predstavniki nevladnih organizacij in en starš. Več…

Pomagajte nam očistiti Slovenijo – za vedno!

Čeprav smo dogodek Očistimo Slovenijo nazadnje izpeljali pred šestimi leti, še danes odzvanja v naših glavah in srcih. Uspel je namreč vzpostaviti tesno povezavo med vsemi, nas združiti v skupnem dobrem in skrbi za okolje, v katerem živimo. Letos se na to pot podajamo ponovno. Tokrat z mnogo večjim in pomembnejšim poslanstvom! K izvedbi dogodka nas je prepričala pobuda World Cleanup day 2018, ki bo v enem dnevu združila 150 držav, ki bodo vse hkrati čistile 15. septembra 2018. Tudi Slovenija bo del te zgodbe. Sicer smo navajeni spomladanskih čistilnih akcij, a je bil tokratni datum skrbno izbran, da se nam zaradi podnebnih posebnosti lahko pridruži čim več držav. Več…

O globalni akciji Očistimo svet 2018

Tako kot mi že komaj čakamo 15. september, se tudi v drugih državah, ki so se pridružile najpomembnejšemu okoljevarstvenemu dogodku letos, že dogaja na polno. Cilj akcije Očistimo Svet 2018 (World Cleanup Day) je združiti pet odstotkov prebivalstva iz 150 držav v največji čistilni akciji, ki bo v vseh državah potekala prav na isti dan. In mi ne dvomimo, da nam bo s skupnimi močmi to tudi uspelo! Več…

Podjetništvo in človekove pravice

Globalni sistem preskrbe s hrano je pomemben na več ravneh: je ključnega pomena za zaposlovanje na globalni ravni, vpliva na kulturo, okolje, ohranjanje narave, mir, stabilnost in seveda prehrano. Delovne razmere v kmetijstvu so pogosto težke, nevarne, prekarne, sezonske, delavci pa so pogosto podplačani. Ljudje povsod po svetu se soočajo z izzivi pri zagotavljanju spoštovanja njihovih pravic ter pri pridobivanju odškodnin ali poravnav v primerih zlorab, ki so posledica korporativnega izkoriščanja in nenehnega pritiska po nižanju stroškov. Več…

Spletni dogodek o kakavu in čokoladi

27. 3. je potekal Facebook dogodek društva Focus, v katerem so premierno predvajali video zapis, ki je nastal junija 2017, ko nas je v Sloveniji obiskal dr. Christopher Mubeteneh Tankouja iz Fakultete za agronomijo in agronomske študije iz Dschanga v Kamerunu, ki se ukvarja z optimizacijo trajnostne pridelave kakava. Več…

Pravica do združevanja delavcev na plantažah mora biti zagotovljena

Focus je sopodpisnik pisma, ki ga je mreža Euroban naslovila na organizacijo Rainforest Alliance. Pismo je podpisalo 19 organizacij, ki si prizadevajo za pravične dobavne verige. Poročila različnih neodvisnih organizacij kažejo na to, da delavci na plantažah tropskega sadja, ki nosijo certifikat Rainforest Alliance, nimajo pravice do združevanja in vstopanja v svobodne sindikate. Na to kaže tako poročilo Rainforest Alliance and the Discount Supermarkets: Low Prices and Easy Standards? kot tudi Sweet Fruit, Biter Truth. To pa kljub temu, da je eden izmed pogojev za pridobitev certifikata ravno možnost svobodnega združevanja in kolektivnega pogajanja. Več…

Ob svetovnem dnevu voda so oči Evrope uprte v Muro

Na svetovni dan voda koalicija petih okoljskih in ribiških organizacij Living Rivers Europe poziva Slovenijo, naj opusti načrte za gradnjo osmih hidroelektrarniških jezov na Muri. Ti jezovi bi zdravo, prosto tekočo reko spremenili v osem mrtvih vodnih rezervoarjev. V pozivu sodeluje Inštitut za trajnostni razvoj kot član EEB – Evropskega okoljskega biroja. Poleg EEB koalicijo sestavljajo še Evropska ribiška zveza, Evropska mreža za reke, Mednarodna mokrišča in WWF. Te organizacije skupaj predstavljajo prek 40 milijonov evropskih državljanov. Več…

Mesto svetlobe: projekcija filma in pogovor z gosti

14. 3. je v Okoljskem centru potekala projekcija dokumentarnega filma Mesto svetlobe, poetične pripovedi o štirih družinah: vsaka s svojimi sanjami in željami, pa tudi s svojimi bolečinami in upanjem za prihodnost. Kar jim je skupnega, je vseprisotnost stroja, termoelektrarne Šoštanj, ki je bila nekoč ponos mesta, danes pa je sinonim za politične mahinacije, ekološko katastrofo in korupcijo. Projekciji je sledil tudi pogovor in druženje z ustvarjalcema filma, Markom Kumrom Murčem in Nino Cijan, ter gostoma Katjo Huš (Greenpeace) in Tomislavom Tkalcem (društvo Focus). Več…

Raziskovanje snežnega leoparda na Altaju (Mongolija)

29. marca je na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete potekalo predavanje doc. dr. Mihe Kroflja o raziskovanju snežnega leoparda. Snežni leopardi živijo v težko dostopnih gorstvih Centralne Azije. Zato ni presenetljivo, da so med najslabše raziskanimi vrstami velikih mačk na svetu. V gorskih ekosistemih opravljajo vlogo vrhovnih plenilcev in so odlično prilagojeni na ekstremne visokogorske razmere. Vendar pa jim to ne pomaga ob naraščajočem vplivu ljudi, ki se vedno bolj širi tudi v te odmaknjene predele. Predavanje je bilo izvedeno v organizaciji društva Dinaricum in Oddelka za gozdarstvo BF UN v Ljubljani.

Izdelovanje gnezdilnic za sekundarne duplarje

Na akciji izdelovanja gnezdilnic na Goričkem je 6 članov Pomurske sekcije Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije izdelalo skoraj 100 gnezdilnic za ptice duplarice. V torek, 20. 3. 2018, so na jugovzhodnem delu Goričkega začeli nameščati izdelane gnezdilnice. Poleg nameščanja novih so poskrbeli tudi za ureditev in čiščenje gnezdilnic iz prejšnjih let. Gnezdilnice bodo nameščene na tistih območjih Goričkega kjer veliki skovik in smrdokavra še gnezdita. Več…

Umanoterino letno poročilo za 2017

Kot je na duhovit način povzela ena izmed radijskih postaj, ni vse, kar je pri dnu, »podn«. Od spodaj prihajajo številne pobude in akcije posameznikov, iniciativ in lokalnih oblasti, ki ustvarjajo navdihujoče zgodbe in zavidljive dosežke. Njihovo (so)delovanje in podpora sta motivirala tudi delo Umanotere v 2017. Več…


Pravni kotiček

Pripravil PiC

Sodišče ponovno ugodilo tožbi za varstvo volkov

V marcu je Upravno sodišču ugodilo tožbi PIC in Dondes iz januarja 2017 zaradi varstva volkov pred odstrelom in je odpravilo Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017.

 

Po tem ko je navedenima organizacijama v letu 2016 uspelo s tožbo zoper Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave in je sodišče prilogo 2, ki se je nanašala na odstrel volkov opravilo in zadevo vrnilo ministrstvu v ponovno odločanje (sodba I U 1522/2015), je vlada spremenila Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. V spornem 7a. členu je uredila odstrel namesto s pravilnikom ministrice za okolje, z odlokom vlade. Prvi odlok je sprejela v začetku leta 2017 – Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017

 

Zoper njega sta PIC in Dondes vložila tožbo, na podlagi katere je Upravno sodišče najprej začasno zadržalo izvajanje odloka, nato pa ga je s sodbo št. I U 102/2018 z dne 1. 3. 2018 odpravilo. Sodišče navaja, da država ni izkazala obstoja razloga za odstrel. Odnos javnosti do velikih zveri sicer tudi po mnenju sodišča »pomeni vprašanje, ki je za uspešno izvajanje varstvenega režima dovolj pomembno, da ga je mogoče brez pomislekov šteti za “problem oziroma situacijo”, ki je potrebna za obstoj razloga za odstrel.« Vendar je sodišče ugotovilo, da država ni izkazala, da ta problem sploh obstaja. Država se sklicuje na javnomnenjske raziskave iz katerih povzema da je odnos splošne javnosti in lovcev do velikih zveri, konkretno volkov, pretežno pozitiven, “deloma pozitiven” pa naj bi bil odnos “rejcev”, ki izražajo veliko nezadovoljstvo in dela kmetijske stroke. Vendar pa po presoji sodišča nobene od teh kategorij same po sebi (npr. zaradi splošno znane številčnosti ali družbenega vpliva), brez navedbe nadaljnjih razlogov, ni mogoče enačiti z “javnostjo” oziroma njenega odnosa do volkov enačiti z njihovo družbeno sprejemljivostjo. Po mnenju sodišča tudi ni izpolnjen pogoj, da ni drugih zadovoljivih možnosti za reševanje problema.

 

Sodba je pomembna, saj je pokazala, da tudi po spremembi naziva splošnega akta (iz pravilnika v odlok) ni izkazovanja pogojev, ki jih zahteva Habitatna direktiva in na nacionalni ravni Zakon o ohranjanju narave in Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, ki bi lahko utemeljili ukrep odstrela. Implicitno pa se tudi ponovno kaže, da je odstrel določen s splošnim aktom na podlagi 7a. člena Uredbe pravno neustrezen. Kot v vseh dosedanjih postopkih PIC in Dondes navajata, da je ureditev 7. člena Uredbe, na podlagi katere ARSO lahko v posameznem primeru (incidentu v naravi), ko so izkazani vsi pogoji, potrebni za dovolitev odstrela, izda odločbo v upravnem postopku ustrezna. V tak postopek se lahko vključi nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave, kar je največji strah odločevalcev in tudi razlog, da se odstrel odreja z Odlokom. Vendar, če bo država odredila utemeljen odstrel in bodo izkazani vsi pogoji, taka intervencija nevladne organizacije ne bo potrebna oziroma uspešna.

 

Za odstrel v letu 2018 je vlada izdala že nov odlok za leto 2018, zoper katerega sta PIC in Dondes ponovno vložila tožbo, sodišče pa je tudi izdalo odredbo o začasnem zadržanju izvajanja odloka. Pričakovati je, da bo sodba glede tega odloka podobna, saj se razlogi, ki jih zatrjuje država kot podlago za odstrel, niso spremenili. Upamo lahko, da bo Ministrstvo za okolje in prostor vendarle razmislilo tako o vsebinski kot postopkovni ustreznosti takih odstrelov volkov v kontekstu 2. člena Ustave, ki nam narekuje, da je Slovenija pravna država.

{/sliders}

Zakon o nevladnih organizacijah sprejet – kaj prinaša za okoljske nevladne organizacije

Dne 20. 3. 2018 je Državni zbor sprejel Zakon o nevladnih organizacijah, ki zapolnjuje pravno praznino enotne definicije in ureditve nevladnih organizacij (glej novica CNVOS). Kakšne spremembe pa prinaša specifično za okoljske nevladne organizacije?

 

Predvsem prinaša rešitev, za katero smo si dolgo prizadevali, in sicer bodo za status delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave lahko zaprosili tudi zavodi in ustanove. S tem se odpira tudi širša paleta možnosti sodelovanja v postopkih, saj 3. odstavek 137. člena Zakona o ohranjanju narave omogoča nevladnim organizacijam s tem statusom zastopanje interesov ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih. To spremembo Zakon o NVO uvaja s spremembo 137. člena Zakona o ohranjanju narave. Zaradi terminologije pa se spreminja tudi 153. člen Zakona o varstvu okolja.

 

Zakon definira tudi vsebinsko mrežo, ki je nevladna organizacija, ki na nacionalni ravni, na ravni razvojne regije, kot jo določa zakon, ki ureja skladen regionalni razvoj, ali na ravni več občin, ki predstavljajo zaključeno prostorsko celoto, združuje nevladne organizacije, iz vsebinsko istega področja in izvaja dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore, v korist vseh nevladnih organizacij iz istega vsebinskega področja na ravni svojega delovanja.

 

Med naloge Ministrstva za okolje in prostor bodo po novem sodile tudi naslednje naloge:

– da preko javnih razpisov financirajo projekte in programe vsebinskih mrež nevladnih organizacij

– da preko javnih razpisov financirajo druge projekte in programe nevladnih organizacij in drugih oseb, namenjenih izvajanju ukrepov za razvoj posameznih področij ter spodbujanju razvoja nevladnih organizacij in podpornega okolja za nevladne organizacije.

 

Pri Ministrstvu za javno upravo, kjer je locirana sistemska podpora nevladnim organizacijam, zakon predvideva vzpostavitev posebne proračunske postavke za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij. Javni razpis iz tega sklada se bo objavil najmanj enkrat letno. Za to leto ga mora ministrstvo objaviti v roku enega meseca po uveljavitvi zakona.

 

Po objavi in uveljavitvi zakona bomo v mreži Plan B za Slovenijo pripravili tudi navodila za potrebne uskladitve in pridobivanje statusov v javnem interesu.

{/sliders}


Kohezijski kotiček

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019

MOP je 9. 3. objavil razpis za NVO, ki ima rok za prijavo 6. 4. 2018. Višina razpisanih sredstve je 427.000 EUR. Več…


Napovednik dogodkov

5. 4.: Kako in zakaj ustanoviti nevladno organizacijo?

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi na brezplačni seminar Kako in zakaj ustanoviti nevladno organizacijo? Seminar bo potekal v četrtek, 5. aprila, od 17.00 do 19.00 v coworking Kovačnica Kranj. Več…

5. 4.: Izmenjava semen in sadik, predavanje, ogled filma SEME: zamolčana zgodba

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj in Društvo za permakulturo Slovenije vabita na izmenjavo semen, sadik in uporabnih znanj na Kranjski kmečki in rokodelski tržnici, na predavanje – »Avtohtone okrasne užitne rastline na našem vrtu« in na ogled filma SEME: zamolčana zgodba (večkrat nagrajen dokumentarni film). Več…

11. in 18. 4.: In akcija! … kratki filmčki za NVO

Vabimo vas, da se nam pridružite na usposabljanju In akcija! … kratki filmčki za NVO, kjer se boste naučili osnovnih pravil snemanja, montaže ter uporabe kratkih filmčkov. Več…

17. 4.: Razprava >> V času pred volitvami: pogovarjajmo se o družbeno relevantnih temah

Umanotera vabi na razpravo o temah, ki jih kot civilna družba prepoznavamo kot pomembne, in sicer v torek, 17. 4., od 13. do 15.30 ure v Atriju ZRC Ljubljana.  Več…

10. 5.: Usposabljanje za grafično oblikovanje

Vabimo vas, da se nam pridružite na usposabljanju za grafično oblikovanje, ki bo potekalo 10. maja med 14.00 in 17.30 uro v Okoljskem centru v Ljubljani. Več info: polona@planbzaslovenijo.si.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.