Novice mreže Plan B za Slovenijo, št. 100, marec 2019

1. aprila 2019

Uvodnik

Polona Valič (Umanotera, koordinatorka mreže Plan B za Slovenijo): 10 let povezovanja in sodelovanja v mreži Plan B za Slovenijo

Pretekli vikend smo v čudovitem ambientu Sončnega griča v Hrvojih praznovali 10. obletnico delovanja mreže Plan B za Slovenijo. Od leta 2009 do danes smo pretekli že bogat del proge, na kateri smo se mnogo naučili in doživeli in pri čemer ostaja spoznanje, da nas bogati predvsem to, da delamo s srcem in v dobro vseh nas. Na praznovanju nas je v čiste začetke s svojimi zgodbami popeljala tudi pobudnica mreže, Vida Ogorelec, ki je nato tudi častno zarezala v praznično torto.

 

V desetih letih delovanja je mreža Plan B za Slovenijo zrasla iz 12 ustanovnih članic na 39 nevladnih organizacij, ki se povezujemo v mreži. 18 organizacij članic mreže ima status delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave in/ali varstva okolja, 1 organizacija pa ima status humanitarne organizacije.

Glede na zadnjo analizo mreže smo zastopani predvsem v osrednjeslovenski regiji, kjer ima sedež 26 organizacij, medtem ko so ostale regije pokrite slabše: 7 organizacij prihaja iz obalno-kraške in primorsko-notranjske regije ter po dve organizaciji iz jugovzhodne in podravske regije. V nekaterih obrobnih regijah, kot so goriška, koroška, pomurska in posavska pa je mreža še nezastopana. Glede na število zaposlenih smo mreža manjših organizacij, ki imamo med 1-7 zaposlenih za nedoločen čas, večina organizacij pa še vedno deluje predvsem na prostovoljski bazi.

Stanje zaposlenosti seveda sovpada s stanjem financiranja okoljskih NVO v Sloveniji. Dolgoletne aktivnosti v okviru projekta Plan B za Slovenijo, mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj so sicer privedle do nekaterih premikov na bolje, vendar prepoznavamo, da je okoljski nevladni sektor še vedno precej zapostavljen. K temu pa je dodatni žebljiček na krsti pripomogel Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg), ki nam je s svojim 23. členom prinesel še dodatno diskriminacijo. Vsebinske mreže tako nismo prepoznane kot enakovredno podporno okolje regionalnim stičiščem in horizontalni mreži, temveč nas prepušča v (ne)milost resornim ministrstvom, ki pa trenutno še ne razmišljajo o takšnem prevzemu.

Konec aprila bo Umanotera uspešno zaključila že peto fazo projekta Plan B za Slovenijo, mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, ki se je pričel izvajati 1. 11. 2015.  Na letnem srečanju smo tako oblikovali tudi načrt aktivnosti, ki se bodo kontinuirano izvajale še naprej. Med te sodijo redna srečanja članic, periodično izhajanje novic s področja delovanja članic mreže ter informiranje in odzivanje na politike.

Usoda mreže z vidika delovanja, kot smo ga vajeni, ostaja sicer negotova, vendar sta nas mlada energija in zagon na letnem srečanju v Hrvojih prepričala, da znamo preseči tudi takšne ovire in da bomo vztrajali še naprej. Čeprav nas je malo, smo namreč mi tisti glas narave, ki ga sama nima, in notranja odgovornost posameznikov, ki prihajamo iz organizacij članic mreže, nam nalaga, da damo vse od sebe, zato da bomo lahko še nekaj časa občudovali čudeže tega planeta.

{/sliders}

Aktualno v Planu B

Usposabljanje Grafično oblikovanje za NVO

21. marca smo izvedli ponovitev usposabljanja Grafično oblikovanje za NVO z Lučko Berlot. Udeleženci so se na usposabljanju spopadli z oblikovanjem vabil, letakov in preprostih objav za družabna omrežja. Naučili so se kako z manj povedati več in se prepustili kreativnosti.

 

Letno srečanje – Zbor članic 2019

Pretekli vikend smo v čudovitem ambientu Sončnega griča praznovali 10. obletnico mreže Plan B za Slovenijo. Na dogodku smo se udeleženci seznanili z delom mreže v zadnjem letu, v delavniškem delu pa smo določili tri prioritetna področja za leto 2019 ter postavili potrebne naloge. Zvečer nas je v začetke delovanja mreže s svojimi zgodbami popeljala pobudnica mreže in bivša direktorica Umanotere, Vida Ogorelec.

 

Iz aktivnosti članic

 

Širitev obvoznice in avtocestnih krakov do Ljubljane – vrhunec nespametnih odločitev slovenske prometne politike               

Slovenija je v samem vrhu EU glede dolžine avtocest na prebivalca, zato rešitev zagotovo ni v gradnji novih oziroma širitvi obstoječih avtocest. Poenostavljeno: Proti debelosti se ne boriš s širitvijo hlač, kar MZI, MOP, vlada, ministri ter njihovi podaniki enostavno ne razumejo. Več >>>

 

Jaz se bom vozila s kolesom, kaj pa vi? (podnebna sporočila mladih)

Današnji mladi bodo – ne glede na to, da so h globalnemu segrevanju relativno malo prispevali – v času svojega življenja soočeni s čedalje hujšimi posledicami podnebnih sprememb. Tega se vse bolj zavedajo in v svetu se močno krepi mladinski podnebni aktivizem. Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj je v okviru projekta Klima za podnebje v preteklih mesecih mlade ozaveščala o podnebnih spremembah in jih spodbujala k podnebju prijaznejšemu ravnanju, pa tudi k aktivnemu podnebnemu državljanstvu. Več >>>

 

Video: Podnebne spremembe: Kaj mladi sporočajo odločevalcem?

Mladi so svoja pričakovanja od političnih in gospodarskih odločevalcev naslavljali tudi v pisni obliki. Ogledate si jih lahko na tej spletni povezavi.

 

ZMAGA! Sosedske sončne elektrarne sedaj realnost tudi v Sloveniji  

Vlada RS je na seji prejšnji teden sprejela prenovljeno Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki večjemu številu ljudi omogočajo, da sodelujejo pri proizvajanju čistejše energije. Več >>>

Foto: Spletna stran Focus

 

Popis blagovnih znamk odpadkov pomembno orodje pritiska na proizvajalce

Ob svetovnem dnevu voda in neuradnem začetku čistilnih akcij v lokalnih skupnostih so Ekologi brez meja in Greenpeace v Sloveniji objavili rezultate popisa blagovnih znamk odpadkov, odzive njihovih proizvajalcev in vabijo k popisu tudi pri spomladanskem čiščenju. Več >>>

 

Natečaj Mesta pešcem!

IPoP – Inštitut za politike prostora v partnerstvu s TAM-TAM Inštitutom objavlja mednarodni natečaj za oblikovanje plakata na temo pešcem prijaznega mesta prihodnosti: Mesta pešcem! Zmagovalna rešitev bo nagrajena s 1.000 evri. Rok za oddajo del je 19. april 2019. Več >>>

 

»Kako se lahko prav in dobro odločava jaz pa ti?«

V Sloveniji vsako leto povzročimo skoraj 9 ton CO2e izpustov toplogrednih plinov na osebo. Za omejitev nevarnih posledic podnebnih sprememb bi morali izpuste zmanjšati na manj kot 2 toni na osebo. Na pomoč so nam priskočili znani Slovenci in z nami delili svoje poglede na to, kaj lahko sami naredimo za blaženje podnebnih sprememb. Več >>>


Foto: Arne Hodalič

 

Sodelujte pri evidentiranju dobrih praks blaženja podnebnih sprememb

Umanotera ponovno išče dobre prakse podjetij, občin, javnih institucij, nevladnih in drugih organizacij na področju blaženja podnebnih sprememb. Več >>>

 

Pripravili smo priporočila za ukrepanje na področju kurjenja v gospodinjstvih              

Kurjenje v majhnem obsegu v kaminih, pečeh na les in premog, pa tudi v kotlih pomembno prispeva k onesnaženosti zraka. Povzroča predvsem emisije drobnih trdnih delcev (PM2,5), poliaromatskih ogljikovodikov (PAH) ter dioksinov. Ta onesnaževala škodijo zdravju človeka in povzročajo prezgodnje smrti. Pri kurjenju lesa in premoga nastaja tudi črni ogljik, znan tudi kot saje, ki prispeva k podnebnim spremembam, saj absorbira sončno toploto. Več >>>

 

Okoljski aktivisti na prvi bojni črti         

Različni razvojni projekti po svetu sicer prinašajo veliko dobrega, od delovnih mest do razcveta lokalnih podjetij. Pogosto pa imajo razvojni projekti tudi številne negativne učinke, od uničenja okolja do izgube življenj aktivistov, ki glasno opozarjajo na vplive projektov na okolje in družbo. Društvo Focus želi skozi mini spletno kampanjo Okoljski aktivisti na prvi bojni črti na družabnem omrežju Facebook približati nekaj zgodb zagovornikov in aktivistov iz celega sveta, ki so s svojimi življenji ali svobodo ščitili okolje in lokalne skupnosti. Več >>>

Foto: Spletna stran Focus

Davčna pravičnost v JV Evropi – kako zmanjšati neenakosti?   

V Focusu so v okviru projekta Balkan Monitoring Public Finance sodelovali pri pripravi študije Davčna pravičnost v Jugovzhodni Evropi – kako zmanjšati neenakosti?. Izsledke študije so s predstavniki ostalih sodelujočih civilnodružbenih organizacij z zahodnega Balkana predstavili 20. marca 2019 v Evropskem parlamentu, kjer jih je gostila slovenska evropska poslanka Tanja Fajon. Več >>>

Pešec je dobil svojo spletno stran

Projekt, s kratkim imenom Pešec, spodbuja hojo kot prometno prakso in obliko trajnostne mobilnosti.

Spletno mesto pesec.si na enem mestu ponuja vire na temo hoje (strategije, smernice, vodiči in priročniki), seznam organizacij, ki se s hojo ukvarjajo ali jo aktivno spodbujajo in novice, ki ponujajo aktualne informacije na temo hoje, aktivnosti organizacij in rezultate projekta. Več >>>

 

Usposabljanje za mlade in mladinske delavce: Okolje-zdravje

V okviru Partnerstvu za okolje, ki ga koordinira Inštitut za mladinsko participacijo (IMZTR), zdravje in trajnostni razvoj, smo 26. marca 2019 organizirali Usposabljanje za mlade in mladinske delavce na temo okolja in zdravja.

Na dogodku so svoje znanje predajali predstavniki Umanotere (Gaja Brecelj), Focusa (Katjuša Šavc) in IMZTR (Tomaž Gorenc), ki so predstavili področja podnebnih sprememb, kakovosti zraka ter povezavo med okoljem in zdravjem. Več >>>

Foto: spletna stran Partnerstvo za okolje in zdravje

 

Mladi pravijo: BOJ ZA OKOLJE JE BOJ ZA NAŠO PRIHODNOST!

Naj res verjamemo, da je pred nami mirno in ustaljeno življenje, ko pa naš planet že danes pustošijo poplave, požari in druge okoljske katastrofe? Naj res verjamemo visokoletečim besedam svetovnih elit o reševanju podnebne krize, ko pa emisije toplogrednih plinov naraščajo iz leta v leto? Več >>>

 

Nestlé in Unilever imenovana za največja onesnaževalca s plastiko

Glede na poročilo, ki ga je objavila organizacija Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA), sta Nestlé in Unilever odgovorna za četrtino vse odvržene plastike blagovnih znamk, ki poganja krizo plastičnega onesnaževanja na Filipinih. Več >>>

Foto: Spletna stran Greenpeace Slovenija

Pravni kotiček

Pripravil PiC

 

Vodnik za dostop do pravnih sredstev na področju varstva okolja

Organizacija ClientEarth je 27. februarja izdala vodnik za dostop do pravnih sredstev na področju varstva okolja. Vodnik povzema evropsko zakonodajo, ki ureja dostop do upravnih in sodnih postopkov na področju varstva okolja, vključno s pregledom relevantne sodne prakse in odločitev evropskih institucij, ki imajo zavezujočo naravo. Vodnik se še posebej osredotoča na implementacijo Aarhuške konvencije in odločitve Sodišča evropske unije s področja dostopa do pravnih sredstev na področju varstva okolja.

{slider Zanima me več}

Citiramo Anaïsa Berthierja, pravnika v ClientEarth: “Okolje v Evropi hitro propada, sicer zelo močno okoljevarstveno pravo EU pa ni primerno implementirano. Na nacionalnem nivoju odločevalci ne storijo dovolj, da bi se učinkovito lotili težav v okolju. Zdaj, bolj kot kadarkoli, potrebujemo sodelovanje javnosti, da zagotovimo, da je okoljsko pravo v EU spoštovano.’’

Ciljni bralci vodnika so vsi relevantni deležniki, ki delujejo na področju varstva okolja, tako v državnih upravah kot na sodiščih, kot tudi pri pravnikih, ki nastopajo zoper državne odločitve (okoljevarstveni in nevladniški pravniki). Gre za tehnično zahtevni dokument, ki pa ponuja širok spekter informacij za vsakogar, ki bi želel najti učinkovite argumente zoper odločitve države, ki gredo v škodo okolja.

{/sliders}

PCI lista – seznam projektov skupnega interesa EU (Projects of Common Interest)

Na spletni strani Evropske komisije je uvodoma zapisano sledeče:

‘’Projekti skupnega interesa so ključni čezmejni infrastrukturni projekti, ki povezujejo energetske sisteme držav EU. Njihov namen je pomagati EU pri doseganju njenih energetskih politik in podnebnih ciljev: cenovno dostopna, varna in trajnostna energija za vse državljane ter dolgoročna dekarbonizacija gospodarstva v skladu s Pariškim sporazumom.’’

{slider Zanima me več}

Ko pa si pogledamo seznam projektov skupnega interesa ugotovimo, da je Slovenija vključena v tri projekte, med katerimi sta dva povezana z izgradnjo plinskih povezav. Gre za prednostni koridor – Plinske povezave med severom in jugom v srednjevzhodni in jugovzhodni Evropi (PSJ Vzhod – plin). Plinsko povezavo se bo gradilo med Madžarsko in Slovenijo (povezava Nagykanizsa – Tornyiszentmiklós (HU) – Lendava (SI) – Kidričevo) ter med Hrvaško, Slovenijo in Avstrijo pri Rogatcu (povezava med Hrvaško in Slovenijo (Lučko – Zabok – Rogatec), kompresorska postaja Kidričevo, 2. faza nadgradnje (SI), nadgradnja povezave Murfeld – Ceršak (AT–SI) ter posodobitev povezave Rogatec). Slovenija je vključena še v projekt na področju uvedbe pametnih omrežij, pri katerem se povezuje s Hrvaško. Tudi tu gre za energetski projekt, pri katerem gre za gradnjo električnih povezav.

Na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo najdemo malce bolj podrobno predstavljene slovenske projekte, ki spadajo na PCI listo – trije s področja električnih povezav, ter dva s področja gradnje plinovoda – omenjena v prejšnjem odstavku. V opisih na spletni strani si lahko preberete več.

Kljub načrtom dekarbonizacije EU in odmiku od fosilnih goriv v Sloveniji gradimo plinske povezave z drugimi državami članicami. Zgovorno?

{/sliders}

Napovednik dogodkov

8. 4.: Dogodek Energetska revščina in kakovost zraka

Društvo Focus vas vabi na dogodek Energetska revščina in kakovost zraka, ki bo potekal 8. aprila v prostorih Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova. Na dogodku se bomo pogovarjali o načinih in ukrepih, s katerimi lahko naslavljamo problema energetske revščine in kakovosti zraka hkrati ter na kakšen način se bolj celostno lotiti obravnavane tematike. Več >>>

3. – 5. 5.: Pridružite se globalni akciji urbanih sprehodov Jane’s Walk

Letos bo globalna akcija Jane’s Walk potekala od 3. do 5. maja 2019, pri nas pa bodo nekateri sprehodi potekali tudi še v tednu do 12. maja 2019.  IPOP vas vabi, da se pridružite organizaciji sprehoda v vašem kraju! Več >>>

Foto: Arhiv Urbani brlog

11. 5.: Rezervirajte si 11. maj za pravično druženje v Tivoliju

Rezervirajte si 11. maj, vpišite v koledar še opomnik, da ne pozabite na piknik dekco, in se dobimo na stari lokaciji v Tivoliju! Več >>>

Foto: Spletna stran Focus

31. 5.: Sedlarjeva srečanja – načrtovanje za trajnostni razvoj

Društvo urbanistov in prostorskih načrtovalcev Slovenije vabi v petek, 31. maja, na 30. Sedlarjevo srečanje, ki bo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje – MAO. Tokrat bo osrednja tema srečanja trajnostni razvoj, organizatorji vabijo k predstavitvam primerov prostorskega in urbanističnega načrtovanja, ki se posebej odlikujejo po tem, da prispevajo k uravnoteženemu družbenemu, okoljskemu in gospodarskemu razvoju. Več >>>

Foto: Arhiv IPOP

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.