Novice mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, št. 35, julij 2023

4. julija 2023

Uvodnik

Odprtje Centra o delfinih v Piranu

(Neža Vrtovec, Morigenos)

Obalna občina Piran, zanimiva zaradi arhitekture, kulture ter kulinaričnih in drugih turističnih doživetij, je po novem bogatejša za Center o delfinih društva Morigenos. Med sprehodom po obali Pirana lahko namreč marsikdaj opazimo delfine, sedaj pa bomo lahko ponudili tudi kaj več informacij o njihovem življenju. Junija je naše delo po letu truda končno obrodilo sadove – v središču Pirana smo odprli raziskovalno-izobraževalni center, ki bo popestril in dopolnil izobraževalno ponudbo mesta ter obiskovalce navdušil s karizmatičnimi morskimi sesalci – delfini.

Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce že 20 let aktivno preučuje biologijo, ekologijo, vedenje in varstveni status delfinov v Tržaškem zalivu, kar je privedlo do več pomembnih znanstvenih dognanj. V času našega raziskovanja smo tako ugotovili, da Tržaški zaliv predstavlja dom populaciji vrste velika pliskavka (Tursiops truncatus), ki je edina stalna vrsta kitov pri nas. Ker gre za dolgoživo vrsto, ki se nahaja na vrhu prehranjevalnega spleta, je njena prisotnost na tem območju pomembna za zdrav in uravnotežen morski ekosistem. Kljub obširnim raziskavam, ki so delfine ob slovenski obali postavile na zemljevid svetovne znanosti o morskih sesalcih, pa pri nas ni bilo institucije, kjer bi se širša javnost lahko bolje spoznala s temi karizmatičnimi bitji. Vse doslej.

Center o delfinih, ki je bil finančno podprt tudi s strani mreže Plan B za Slovenijo, predstavlja nov mejnik na področju izobraževanja in znanosti o morskih sesalcih pri nas. V njem se bodo odvijale znanstvene delavnice, okrogle mize, dejavnosti za šole in druge aktivnosti za različne ciljne skupine. Ozaveščanje in izobraževanje javnosti sta namreč ključnega pomena pri splošnem varovanju morja in ohranjanju njegovih organizmov.

V prostorih, ki jih je zagotovila Občina Piran, je na ogled razstava, kjer so zbrane zanimivosti iz življenja delfinov vrste velika pliskavka, obenem pa je podrobneje predstavljeno raziskovalno delo društva Morigenos. Razstavo bogatijo interaktivni elementi: poučna aplikacija, ki obiskovalcem omogoča, da izkusijo delo raziskovalcev delfinov, se seznanijo z njihovo opremo in nekaterimi raziskovalnimi metodami, ter zvočna soba, v kateri posnetki morja, plovil in oglašanja delfinov opominjajo na pomen zvoka v morskem okolju. V centru je tudi realističen kip delfina v naravni velikosti, ki je ustvarjen neposredno po podobi enega prvih identificiranih in najpogosteje opaženih delfinov v slovenskem morju.

V društvu Morigenos upamo, da bomo s svojim projektom obogatili izobraževalno-znanstveno krajino Pirana ter prispevali k razumevanju in ohranjanju delfinov in njihovega okolja v slovenskem morju in severnem Jadranu. Naša želja je, da center postane stičišče med znanostjo in širšo javnostjo, ki bo koristno za vse.

Center o delfinih, ki ga sofinancirata Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je svoja vrata za obiskovalce odprl 21. junija letos. 

Lepo vabljeni k obisku!

 

Aktualno v okviru mrež

Nov sklop malih projektov članic mreže Plan B za Slovenijo v okviru Podnebnega programa
Februarja 2023 je mreža Plan B za Slovenijo objavila tretji razpis za članice mreže Plan B za Slovenijo za prijavo projektnih idej za izvajanje Podnebnega programa mreže. Za izvajanje malih projektov sta bili izmed štirih prijavljenih izbrani dve organizaciji, in sicer Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev ter Dinaricum, društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov. Več >>>

Priprava ključnih podnebnih politik – ponovno zamujena priložnost?
V teh dneh sta se odvijala ključna procesa bodoče podnebne politike, ki bosta odločilna za potrebno podnebno ukrepanje do 2030 in ki naj bi tudi zagotovila, da se bo implementacijski deficit podnebnega ukrepanja v Sloveniji odpravil. Prav zato je normativni poseg na področje izvajanja podnebnih ukrepov nujen. Ob izvajanju dveh ključnih procesov podnebne politike smo v mreži Plan B za Slovenijo opozorili na nujnost vključujoče razprave z upoštevanjem strokovnih ter na znanosti temelječih ukrepov. Več >>>

Nov program Podnebnega sklada boljši, pogrešamo podporo javnemu potniškemu prometu
Do 17. 7. 2023 je v javni razpravi predlog Odloka o porabi sredstev sklada za podnebne spremembe 2023 – 2026. Glede na dosedanje programe predstavlja dokument določen napredek, tako glede preglednosti kot tudi vsebine. V Mreži za prostor pozorneje spremljamo predvsem ukrepe s področja trajnostne mobilnosti ter tudi ohranjanja narave oziroma krepitve biodiverzitete, ki jo obravnavamo kot posebnega pomena in ključno za bolj učinkovito prilagajanje družbe in okolja na obstoječe in predvidene učinke podnebnih sprememb. Več >>>

 

Iz aktivnosti članic

 

Podnebne politike

[Focus] Aktualno na področju nacionalnih in EU energetskih politik
V Focusu so pripravili kratek pregled aktualnega dogajanja na področju nacionalnih in EU politik na področju energije. Več >>>

 

Trajnostna mobilnost

[KTPP] Prvi osnutek NEPN izraža nizko ambicioznost na področju prometa
V procesu prenove Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) je Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) pripravila odziv na predlagane usmeritve in cilje v prvem osnutku NEPN na področju prometa. Promet v Sloveniji je sektor z najvišjimi izpusti TGP (32 % vseh emisij in 50 % v ne-ETS sektorju) in z najvišjim deležem rabe končne energije (38 %). 

Trenutno predstavljeni dokumenti izražajo nizko ambicioznost na področju zmanjšanja motorne prometne aktivnosti, višje rabe javnega potniškega prevoza in pri zmanjševanju odvisnosti od osebnega avtomobila. Hkrati pa ostaja pri rabi obnovljive energije v prometu še vrsto odprtih vprašanj, zagovarja pa se tehnološki preboj, za katerega ni gotovosti, v kateri smeri se bo razvijal. Namesto tega v KTPP zagovarjamo preverjene rešitve, ki jih moramo pospešeno izvajati. Pri ukrepih navedenih v novem NEPN predlogu pogrešamo ambicioznost že v prvem desetletju, veliko že zdaj izvedljivih ukrepov pa se po nepotrebnem prelaga v obdobje 2030-50. Več >>>

[IPoP] Uspešno zaključen pomladni del pobude Polni zagona
V sklopu pobude Polni zagona kolesarimo v službo se je v mesecu dni aktiviralo 1218 posameznikov iz 50,5 % slovenskih občin. Želja po spremembi potovalnih navad ter po tem, da se v nov dan zaženemo z manj stresa in več energije, je še kako prisotna. Projekt bo ponovno zaživel jeseni. Več >>>

 

Varstvo okolja

[CIPRA Slovenija] Interpretacija narave v trajnostnem turizmu za ohranjanje Jelovice
V mesecu juniju so se deležniki z območja Jelovice in ostali zainteresirani posamezniki zbrali na Soriški planini ter poskušali videti, slišati in razumeti naravo in gozd ter se naučiti, kako jo na svojevrsten način predstaviti drugim. Več >>>

 

Krožno gospodarstvo in ravnanje z odpadki

[EBM] Kavcijski sistem je korak v pravo smer
V ponedeljek, 5. 6. 2023, je v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije potekal posvet Predvidena uredba kavcijskega sistema za embalažo pijač v Sloveniji. Posvet sta organizirala Zbornica komunalnega gospodarstva in Državni svet Republike Slovenije. Namen dogodka je bil omogočiti strokovno razpravo vseh vključenih deležnikov. Več >>>

[EBM] GPT brez umetne inteligence
Medtem ko internet nori za Chat GPT-jem, GPT-4 in drugimi čarobnimi črnimi skrinjicami, si pri EBM pod to kratico predstavljajo nekaj precej bolj razumljivega: Global Plastic Treaty. Na prelomu maja v junij je v Parizu potekalo drugo srečanje držav (INC-2), pogajanja za bodočo obliko in vsebino Globalne konvencije o plastiki. Več >>>

[EBM] Čistilo v kozarec, slabo vest pa na odpad
Šoping brez slabe vesti. Torej takšen, kjer ne zapravimo veliko? Na katerega se odpravimo šele potem, ko smo poskrbeli za vse nujne službene in družinske opravke? Ali pa mogoče šoping, kjer kupujemo pri ponudnikih, ki na različne načine v poslovanje vključujejo misel na okolje? Besedna zveza lahko vsakemu pomeni nekaj drugega. Lahko tudi vse hkrati. Ekologi in ekologinje tega brezmejnega sveta imajo asociacije predvsem na naš planet. Več >>>

[EBM] Zero waste turizem: nad odpadke z dogodki in podatki
Za dogodek Zero waste v turizmu so Ekologi brez meja združili moči s Komunalo Radovljica in Javnim zavodom Turizem in kultura Radovljica. Namen dogodka je bil čim več ponudnikov namestitev ter gostincev in organizatorjev dogodkov v radovljiški občini navdušiti za sprejete zero waste strategije. Sodeč po vključevanju ponudnikov v okroglo mizo, novo spletenih povezavah med udeleženci in številnih vprašanjih o postopku pridobivanja certifikata je bil dogodek uspešen. Več >>>

 

Trajnostni prehranski sistemi

[Focus, Umanotera] Dobra praksa iz tujine: primer belgijskega prehranskega pasu
Na 8. konferenci trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse je bil del pozornosti namenjen dobrim praksam trajnostne oskrbe s hrano; med tujimi je bil tokrat izbran primer belgijskega prehranskega pasu. Čeprav so tudi v Belgiji priča izginjanju lokalnih kmetij ter s tem povezano izgubo regionalne prehranske suverenosti, v valonski regiji dokazujejo, da se je tem trendom moč zoperstaviti. Več >>>

 

Okolje in zdravje

[IZO] Ljubljanski ledenik – inovativna pobuda za spopadanje z vročinskimi valovi v prestolnici
Ena od aktivnosti, ki jih MOL v sodelovanju z Inštitutom za zdravje in okolje pripravlja v letošnjem poletju in ki bo meščanom ter obiskovalcem v mestu olajšala spopadanje z najbolj vročimi dnevi, je projekt Ljubljanski ledenik. Projekt poteka do oktobra 2023. Namen projekta je ozaveščanje javnosti o problematiki vročinskih valov, saj mestno okolje z znanim učinkom toplotnega otoka v poletnih mesecih predstavlja resno grožnjo zdravju ljudi. Več >>>

 

Urejanje prostora

[IPoP] Vloga države v urejanju javnih površin
IPoP je kot koordinator Mreže za prostor oddal pripombe na predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja, ki je bil pretekli mesec v javni razpravi. Osrednje zanimanje v tem zakonu namenjajo dejavnosti urejanja in čiščenja javnih površin. Nevladne organizacije si zadnja leta namreč intenzivno prizadevajo, da bi komunalna dejavnost, ki zagotavlja urejanje javnih površin, prejela ustrezno strukturno podporo na ravni države. Več >>>

 

Urbane politike

[IPoP] Vsakdanja gentrifikacija Ljubljane ali kako nam je mesto spolzelo med prsti
Pred nekaj leti so na IPoP napisali članek o gentrifikaciji Ljubljane, zdaj so pripravili nadaljevanje. Osredotočili so se na to, kako se gentrifikacija kaže v Ljubljani in kako to vpliva na vsakdanje življenje v mestu. Več >>>

 

Drugo

[Umanotera, Humanitas] Podnebne migracije v Ugandi
Konzorcij projekta Onkraj zgodb je pred časom gostil dr. Davida Mfitumukizo z Univerze Makerere v Ugandi, ki je predaval o tem, kako na primeru Ugande razumeti podnebne migracije na lokalnih ravneh in na nacionalni ravni ter o tem, kakšen sistemski okvir bi bil potreben, da se jih ustrezno naslovi. Več >>>

[Focus] Veste, kakšno kavo pijete?
Od pridelave kave je odvisnih kar 25 milijonov družin, ki živijo v negotovih razmerah, saj zaradi nepravičnega delovanja svetovnih trgov za svoje delo prejemajo​​ nezadostno plačilo, ki jim ne omogoča dostojnega življenja. Kava je del vsakdanjika, saj je po celem svetu spijemo skoraj milijardo in pol skodelic na dan. Velik delež kave, iz katere si pripravimo priljubljeni napitek, je pridelan na velikih plantažah, večino proizvajalcev pa predstavljajo mali kmetje v državah globalnega juga. Kava je bila prva surovina, s katero se je začelo trgovati po načelih pravične trgovine in tudi danes je prav kava tista, ki se je v tem sistemu največ pridela in proda. Več >>>

[Focus] Focus na FMF: nad iluzijo izobilja z organiziranim političnim bojem
V tretjem sodelovanju Focusa na Festivalu migrantskega filma, ki ga organizira Slovenska filantropija, je Focus prispeval k premiernem predvajanju dokumentarnega filma Iluzija izobilja (Belgija, 2022). Izbran je bil, ker prikazuje, kako vlade in korporacije v tekmi za neomejeno rast pridobivajo najcenejše surovine brez ozira na okolje in človekove pravice. Več >>>

[Focus, Umanotera] Kako vzpostaviti sistem ogrevanja z vročim kompostiranjem?
Umanotera in Focus sta v sodelovanju združila moči pri vzpostavitvi novega demonstracijskega projekta s področja energetske samooskrbe. Na skupnostnem začasnem prostoru Krater v Ljubljani je bil vzpostavljen projekt prenosnega ogrevalnega sistema zunaj omrežja s pomočjo vročega kompostiranja. Otvoritev je potekala 30. junija 2022. V videoposnetku so dokumentirane faze priprave eksperimenta in refleksija ter spoznanja, pridobljena tekom projekta in ob njegovem zaključku. Več >>>

[PIC] Rezultati raziskave – kako zaskrbljeni ste zaradi podnebnih sprememb?
Na PIC so v prvi polovici leta 2023 pričeli z izvajanjem projekta DACE. Prva projektna aktivnost je bila javnomnenjska raziskava o podnebnih spremembah. Več >>>

[Umanotera, Humanitas] Ob svetovnem dnevu beguncev: Podnebne migracije se že dogajajo, hkrati pa podnebni begunci še vedno niso zaščiteni
Ob svetovnem dnevu beguncev, 20. junija, ki je letos potekal pod geslom »Upanje stran od doma. Svet, v katerem so begunci vedno vključeni,« so v Umanoteri in Humanitasu opozorili na dejstvo, da je zaradi posledic podnebnih sprememb že danes razseljenih na milijone ljudi. Hkrati poudarjajo nujnost sprejetja mednarodne definicije podnebnega begunca, ki bi vodila do prepotrebne zaščite vseh, ki so zaradi posledic podnebnih sprememb primorani zapustiti svoje domove. Več >>>

[Umanotera, Humanitas] Podnebne spremembe in migracije: študije primerov
Za bolj poglobljeno spoznavanje podnebnih migracij in vzrokov zanje so bile v okviru projekta Onkraj zgodb pripravljene študije primerov šestih regij, ki so trenutno že zelo močno prizadete zaradi podnebnih sprememb in katerih prebivalci so se že prisiljeni seliti tudi zaradi njihovih posledic. Predstavljena območja so: Bolivija, Mjanmar in Bangladeš, Pacifiška regija, Palestina, Sahel in Uganda. Več >>>

[SDE] Vpogledi s 5. Konference evalvatorjev Zahodnega Balkana
Ta zapis opisuje zasnovo in pomen 5. Konference evalvatorjev Zahodnega Balkana v Ljubljani, (29. – 30. september 2023), ki jo organizira Slovensko društvo evalvatorjev v sodelovanju z Mrežo evalvatorjev Zahodnega Balkana, eno prvih regionalnih mrež evalvatorjev na svetu. Konferenca se osredotoča na temo “Vrednotenje učinkov javnih politik — načela, metode in prakse.” Cilj bo raziskati različne vidike evalvacije v kontekstu javnih politik. Zapis predstavi vsebino sklica konference, sprejete predloge za predstavitev, njihovo vsebinsko sestavo in interaktivne elemente, ki bodo dogodek naredili intelektualno še bolj spodbuden za udeležence. Več >>>

 

Mednarodne novice

 

Več kot polovica držav EU nima obveznih ukrepov za varčevanje z energijo
Večina ukrepov, sprejetih na ravni držav EU za varčevanje s plinom in elektriko, je prostovoljnih, obenem pa targetirajo zgolj javne zgradbe, kaže nova analiza. EEB svari, da nacionalne vlade s tem, ko ukrepov ne naredijo obveznih na ravni podjetij in industrije, težo energijske krize prelagajo na najbolj ranljive posameznike. Več >>>

Stanje narave v Evropi
Evropska agencija za okolje (EEA) je pripravila poročilo o pomembnosti obnove narave v Evropi. V poročilu so povzeti ključni dokazi, zakaj ekosistemi Evrope nujno potrebujejo usklajena prizadevanja za obnovo tako v zavarovanih območjih kot tudi izven njih. Več >>>

Evropski ukrepi na področju pesticidov ne preprečujejo toksičnih praks
Februarja 2023 je bila sprejeta EU uredba, ki je na podlagi okoljskih razlogov vsebovala ukrepe na področju pesticidov. Zdaj je objavljeno poročilo, ki ocenjuje vplive uredbe in trenutnih zakonov, vsebuje pa tudi predloge in smernice za preprečevanje uvoza surovin, ki so obdelane s pesticidi, prepovedanimi v EU. Več >>>

 

Napovednik dogodkov

 

6. 7. 2023 [Focus] Posvet Poletna energetska revščina: problem in ukrepi
Zaradi podnebnih sprememb postajajo vročinski valovi nova značilnost poletij. V EU si približno petina prebivalstva (več kot 100 milijonov ljudi) poleti ne more privoščiti udobno hladnih domov. To pomeni, da na energetsko revščino ne bi smeli gledati le kot na pojav, ko ljudje trpijo zaradi prehladnih domov pozimi, saj ni nič manj problematično nižanje kakovosti življenja zaradi neudobnih in nezdravo vročih domov poleti. Posvet se bo dotaknil problema poletne energetske revščine, udeleženci in govorci pa bodo raziskovali tako javne kot tudi individualne rešitve. Več >>>

18. 7. 2023 [PIC, Focus, IPoP] Javni posvet o predlogu Zakona o podnebnih spremembah – KOPER
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v okviru priprave Zakona o podnebnih spremembah pripravlja vsebinski posvet ter k aktivnemu sodelovanju pri pripravi vsebin zakona vabi vse področne strokovnjake, deležnike ter zainteresirano javnost. Več >>>

20. 7. 2023 [PIC, Focus, IPoP] Javni posvet o predlogu zakona o podnebnih spremembah – MARIBOR
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v okviru priprave Zakona o podnebnih spremembah pripravlja vsebinski posvet ter k aktivnemu sodelovanju pri pripravi vsebin zakona vabi vse področne strokovnjake, deležnike ter zainteresirano javnost. Jedro posveta bo delavnica, kjer boste skupaj iskali najboljše in tudi konkretne rešitve za čimbolj celostno in domišljeno ureditev posameznih vrzeli, potreb in vprašanj. Več >>>

21. – 25. 8. 2023 [Focus, Umanotera] Mednarodna poletna šola politične ekologije 2023
Prvi dan bo namenjen bolj splošnim, konceptualnim pogledom na boj proti neenakostim v okviru zelenega prehoda, drugi bo namenjen bistvenim akterjem v teh prizadevanjih (delavsko, okoljsko in feministično gibanje), tretji in četrti dan pa bosta usmerjena problemsko: v sredo na področje energije, v četrtek pa na stanovanjsko problematiko. Petek bo, kot običajno, namenjen zaključku, kjer dobijo besedo študentke in študentje akreditiranega programa. Več >>>

Do 25. 8. 2023 [CAS] Tehniški in kulturni dnevi za osnovne šole 2023/24
S sodobnimi metodami učenja z izkušnjo Center za arhitekturo Slovenije podpira razvoj kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, ponuja kakovostne in zanimive postopke za razumevanje prostora, arhitekture in oblikovanja v formalnih in neformalnih izobraževalnih okoljih. Delavnice prilagajajo različnim starostnim skupinam in otrokom s posebnimi potrebami. Pri zasnovi delavnic upoštevajo načela trajnosti in skrbijo za okolje. Več >>>

29. 9. – 30. 9. 2023 [SDE] 5. regionalna konferenca Mreže evalvatorjev Zahodnega Balkana (WBEN5)
Slovensko društvo evalvatorjev septembra 2023 v Ljubljani organizira 5. konferenco evalvatorjev Zahodnega Balkana, ki nosi naslov Vrednotenje učinkov javnih politik – načela, metode in prakse. Pripravljen je že preliminarni program konference. Več >>>

Do 6. 10. 2023 [CAS] Natečaj: Vseslovenski dan habitata
Tema letošnjega natečaja je »TRG: PROSTOR DOGAJANJA?«. Osnovnošolce in vrtčevske otroke ter njihove učitelje, vzgojitelje in mentorje vabijo, da med 2. in 6. oktobrom 2023 del šolskih dejavnosti posvetijo tej tematiki. Na natečaju lahko sodeluje en razred, več razredov ali pa cela šola oz. vse starostne skupine v vrtcu. Več >>>

 

Skupni novičnik Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo pripravljata Umanotera in IPoP – Inštitut za politike prostora. Podnebna programa mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Podnebnega sklada. Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.