Novice Mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, št. 3, september 2020

4. septembra 2020

Uvodnik

Senka Šifkovič Vrbica (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in IPoP – Inštitut za politike prostora)  – Novi Gradbeni zakon ne podpira trajnostnega urejanja prostora

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo dalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona, si čez deset dni premislilo, predlog umaknilo in dalo v javno razpravo kar nov Gradbeni zakon, a z istim gradivom. Spremembe Gradbenega zakona so se napovedovale tako rekoč od njegovega sprejema dalje zaradi različnih manjših popravkov in v tem smislu spremembe in popravke pozdravljamo. Nikakor pa ne gre za nov sistemski zakon.  Priprava slednjega se začne na osnovi evalvacije dosedanjega izvajanja zakona premišljeno in z vključitvijo široke strokovne in splošne javnosti v razpravo o potrebnih spremembah, kot to določa Resolucija o normativni dejavnosti. Lahkotnost razumevanja koncepta priprave novega sistemskega zakona nasprotuje državotvornosti, ruši pravni red in zaupanje vanj. Kaže na veliko odtujenost od strokovnih skupin in prebivalcev, ki zakon uporabljajo.

 

Ob tem novi Gradbeni zakon nepremišljeno »popušča« pri zagotavljanju pogojev za trajnostno urejanja prostora.  Zavedati se moramo, da so varovalke v zakonih, omejitve v prostoru in pogoji za razvoj dejavnosti določeni z razlogom. Potrebni so za zaščito šibkih članov in skupnosti kot celote ter za razvoj skupnosti na omejenem prostoru. Skrbijo za to, da je razvoj dolgoročno vzdržen, ter da hkrati zagotavlja ekonomske koristi, prispeva k družbenemu razvoju in ohranjanju narave. Urejanje prostora z dovoljevanjem graditve nudi pravni okvir, ki s svojo ureditvijo skrbi za to, da se v prostoru uresničuje širši družbeni interes, v okviru katerega pa se zadovoljujejo tudi zasebni interesi. Ob tem je treba upoštevati, da je večina posegov v prostor nepovratne narave, njihove negativne posledice – škoda in degradacije – pa praviloma postanejo breme celotne skupnosti.  Zato je pomemben stabilen in jasen pravni okvir z uravnoteženimi varovalkami različnih javnih interesov.

Gradbeni zakon ne more biti polje za uresničevanje seznama želja zgolj zasebnih interesov, saj se koristi izpolnitve takih želja privatizirajo, okoljska škoda in njeni stroški pa socializirajo. Tak primer je »odpustek« na postavitev dolgotrajnih skladiščnih in sanitarnih objektov brez gradbenega dovoljenja, pri čemer bo preverjanje skladnosti s prostorskim načrtom prepuščeno že tako preobremenjenim inšpektorjem.

V Mreži za prostor in mreži Plan B za Slovenijo nasprotujemo tudi določbam novega zakona, ki so bile vključene že v protikoronske zakone, in katerih izvajanje je Ustavno sodišče zadržalo. Zdi se nam prav, da je npr. za začetek gradnje okoljsko spornih projektov potrebno pravnomočno gradbeno dovoljenje, da imajo pri takih projektih varuhi javnega interesa še vedno tudi možnost negativnega mnenja, in da lahko svojo vlogo glasnika skupnosti in prihodnjih generacij še naprej opravljajo tudi nevladne organizacije.

 

Aktualno v okviru mrež

Lokalno naslavljanje podnebnih sprememb preko izvajanja malih projektov mreže

V mreži Plan B za Slovenijo smo pričeli z izvajanjem manjših lokalnih projektov, ki naslavljajo podnebne spremembe in hkrati gradijo na opolnomočenju nevladnih organizacij, članic mreže. Izbrani so bili trije projekti: Zasaditev mešanega sadovnjaka avtohtonih istrskih sadnih sort (Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja), Morje smeti; osveščevalni razstavi o plastičnih odpadkih v morju (Kulturno ekološko društvo Smetumet) ter Kolesarimo – lokalno se hranimo (Ljubljanska kolesarska mreža). Več >>>

Sledimo aktivnostim malih projektov Mreže za prostor

Dober mesec je minil odkar so se začeli izvajati mali projekti Podnebnega programa Mreže za prostor. To so projekti, ki so bili izbrani s strani članov mreže na letošnjem Idejnem zajtrku. Nekateri so del svojih aktivnosti že izvedli v avgustu in jih bodo v septembru in oktobru nadaljevali, drugi pa svoje aktivnosti še pridno načrtujejo in jih bodo izvedli v naslednjih mesecih. Preverili smo, kaj aktualnega se dogaja v okviru malih projektov. Več >>>

Fotografija: Gregor Salobir

Mlade za podnebno pravičnost zanima trajnostno urejanje prostora 

V prijetno zelenem zavetju Botaničnega vrta je dne 25.8.2020 potekalo »spoznavno« srečanje predstavnikov Mreže za prostor z Mladimi za podnebno pravičnost na temo trajnostnega urejanja prostora in skupnih interesov pri tem. Srečanje se je zaključilo z ugotovitvijo, da obstaja interes po sodelovanju ter želja, da skupaj nekaj premaknemo predvsem na področju trajnostne mobilnosti.  Vidni rezultati, tudi malih korakov, imajo pogosto večji učinek kot prizadevanje za sistemske spremembe, če tam ni napredka. Več >>>

Iz aktivnosti članic mreže Plan B za Slovenijo

 

Zelena svetovalnica; za boljše in zdravo življenjsko okolje za vse, ki vam je zanj mar! 

Zeleno svetovalnico že leto in pol izvaja Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in postala je nepogrešljiv del njihovih prizadevanj. Je neodvisna in brezplačna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjate s problemi varstva okolja, ohranjanja narave,  urejanja prostora in prostorskega načrtovanja – svetujejo tudi civilnim iniciativam in nevladnim organizacijam. Več >>>

KROVNI NAČRT ZA ZERO WASTE

Če želimo doseči krožno in ogljično nevtralno prihodnost do leta 2050, je treba na lokalni ravni pospešiti prehod v krožno gospodarstvo. Prav s tem namenom je bil zasnovan Krovni načrt za Zero Waste, ki si prizadeva na pot do manj odpadkov spraviti čim več občin v Evropi, po eno skupnost naenkrat. Več >>>

Analiza ureditve, izvajanja in prakse merjenja emisij v zrak; težave in predlogi za Slovenijo

Na PIC so v partnerstvu pripravili Primerjalno analizo normativne ureditve, izvajanja in prakse obratovalnega monitoringa emisij v zrak, ki je dostopna na spletni strani Ministrstva. Več >>>

So vetrne elektrarne primerne za Slovenijo?

Kaj v CIPRI menijo o primernosti vetrnih elektrarn za naše kraje in kaj se na tem področju pri nas dogaja, si preberite v zapisu na spletni strani >>>

Fotografija: Gretzen Transporte

V imenu napredka. Primer širjenja letališča Heathrow: podnebne tožbe po svetu in okvir Pariškega sporazuma.

V prispevku s strani PIC raziskujejo pomen zaveze k Pariškemu sporazumu v povezavi s podnebnimi tožbami po svetu. Posebno pozornost v članku je namenjena primeru podnebne tožbe ob širitvi letališča Heathrow leta 2016 in posledic, ki bi jih takšna širitev imela na okolje, gospodarstvo in družbo. Več >>>

UVOZ IN IZVOZ ODPADKOV V SLOVENIJO: ZANIMIVOSTI V OBDOBJU 2012-2018

Ekologi brez meja so pripravili pregleden članek, v katerem na podlagi statističnih podatkov podrobneje predstavljajo stanje trgovanja z odpadki pri nas v obdobju 2012 do 2018. Več >>>

S projektom EmpowerMed na tisoče ljudi močnejših v reševanju energetske revščine v Mediteranu

Iz Focusa poročajo o pričetku projekta EmpowerMed, v katerem naslavljajo problematiko energetske revščine. Poleg opolnomočenja več kot 4.200 gospodinjstev želijo s projektom doseči tudi prihranke energije (6.5 GWh/leto), zmanjšati izpuste CO2 za 1.600 ton/leto, prispevati k ekonomskim prihrankom v višini 780.000 evrov in spodbuditi za 160.000 evrov naložb v trajnostno energijo. Več >>>

Prva revolucionarna okoljska tura po Ljubljani

V Focusu so izvedli prvo revolucionarno okoljsko turo po Ljubljani. Dve urni pohod so začeli pri Filozofski fakulteti, zaključili pa z obiskom skupnostnih vrtov Onkraj gradbišča. Tura je pokazala, da so bili vedno ravno mladi tisti, ki so prvi opozarjali na različne okoljske problematike, si upali razmišljati širše in bili najbolj vztrajni. Več >>>


 Kriminal nad pticami še vedno močno prisoten v Sloveniji

Na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) so izdali drugo poročilo o nezakonitem lovu in ubijanju ptic v Sloveniji za časovno obdobje med 1. januarjem 2000 in 31. decembrom 2019. Več >>>

Raziskovanje selitve štorkelj se nadaljuje

Zaradi aktualnih klimatskih sprememb je raziskovanje selitvenih vzorcev ptic trenutno zelo pomembno, saj dobivamo uvide v odzive organizmov in ekološke principe, ki nam lahko pomagajo pri njihovem ohranjanju in varstvu. Več o tem v novički s strani DOPPS >>>

Fotografija: Rudolf Tekavčič

Zakasnitev Dne globalnega ekološkega dolga nakazuje priložnosti, da gradimo prihodnost v harmoniji z našim končnim planetom

Pandemija koronavirusa je vplivala na zmanjšanje ekološkega odtisa in zato se je v primerjavi z lanskim letom Dan globalnega ekološkega dolga zamaknil za več kot tri tedne. Izziv ponovnega zagona gospodarstev pa državam ponuja edinstveno priložnost za prihodnost, ki si jo želimo. Več >>>

Biodiverziteta & podnebne spremembe

Po Konvenciji o biološki raznovrstnosti pomeni pojem biodiverziteta ne samo variabilnost (raznolikost) vrst, ampak tudi variabilnost med vrstami in variabilnost med ekosistemi. Najbolj pereča grožnja biodiverziteti dandanes so podnebne spremembe – te lahko bistveno negativno vplivajo na posamezne vrste in tudi na posamezne ekosisteme. Več v prispevku s strani PIC >>>

NENAVADNI NAVADNI DELFIN

Društvo Morigenos je v uveljavljeni mednarodni znanstveni reviji Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems objavilo pregledno raziskavo o pojavljanju navadnega delfina v Tržaškem zalivu in severnem Jadranu. Več >>>

NOVA RAZISKAVA O PREHRANJEVANJU DELFINOV V GRČIJI

Društvo Morigenos je sodelovalo pri raziskavi prehranjevalne ekologije delfinov v zalivu Ambracia v Grčiji, ki je bila ta teden objavljena v uveljavljeni reviji Marine Mammal Science. Več >>>

 

Iz aktivnosti članic Mreže za prostor

 

»Končno nam ni treba biti ves čas na trnih, od kod bo pridrvel avto ali motor«

Zadnjo avgustovsko soboto se je na škofjeloški Šolski ulici odvil prvi del nadvse zanimive zgodbe, ki jo v sodelovanju z IPoP – Inštitutom za politike prostora ambiciozno piše občina Škofja Loka. V okviru pilotne iniciative Odprta ulica se je namreč začel dober mesec dni trajajoči projekt odpiranja Šolske ulice za hojo, kolesarjenje, igro in druženje. Več >>>

Fotografija: Nela Halilović

Povzetek javne razprave o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona in predlogi Mreže stanovanja za vse

Mreža stanovanja za vse je izvedla spletno razpravo o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki je potekala 18. avgusta 2020, ob 14.00 na spletni platformi Zoom in preko prenosa v živo na Facebooku. Na podlagi izsledkov spletne razprave in strokovne razčlembe je Mreža stanovanja za vse Ministrstvu za okolje in prostor predlagala spremembe in dopolnitve Stanovanjskega zakona. Več >>>

Omogočimo otrokom aktivno pot v šolo

Ob začetku novega šolskega leta si vsi želimo, da bi izvajanje pouka potekalo čim bolje. Ob tem je letos, bolj kot kadar koli prej, zdravje naša osrednja skrb. Program Aktivno v šolo in zdravo mesto tudi to šolsko leto nadaljuje leta 2015 začeta prizadevanja za izboljšanje zdravja otrok s spodbujanjem hoje in kolesarjenja v šolo. Najbolj je prepoznaven po Pešbusu in Bicivlaku, v aktualnem obdobju pa širi dejavnosti tudi na načrtovanje hoji prijaznega okolja in zdravih mest. Več >>>

Fotografija: Luka Vidič

Onkraj gradbišča, več kot vrt

Te dni praznuje deset let obstoja najbolj znan skupnostni vrt v Ljubljani Onkraj gradbišča. Nastajati je začel pred desetimi leti v okviru poletnega festivala Mladi levi. Med Resljevo cesto in Kotnikovo ulico v Ljubljani je takrat zevala gradbena jama, članice in člani KUD Obrat pa so v njej videli priložnost za to, da lokalnim prebivalcem izboljšajo pogoje bivanja. Več >>>

Fotografija: arhiv KUD

Končno ima tudi Maribor števec kolesarjev

O pomembni pridobitvi za kolesarje v Mariboru v kratki novički s strani Mariborske kolesarske mreže. Več >>>

Fotografija: arhiv MKM

Znani so rezultati natečaja Sobivanje v mestih

Iz Mariborske kolesarske mreže poročajo o rezultatih natečaja Sobivanje v mestih, ki so ga pripravili v mesecu juliju. Zmagovalni izdelki bodo v času Evropskega tedna mobilnosti, od 16. do 22. 9. 2020, razstavljeni na plakatnih mestih Europlakata po Mariboru. Več >>>

Avtorica: Lucija Plejič

 

Napovednik dogodkov

Inovativne lesene konstrukcije, Kranj, 8.9.2020

V Centru za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabijo na gozdno-lesarsko izobraževalno delavnico INOVATIVNE LESENE KONSTRUKCIJE – Projektiranje in izdelava inovativnih lesenih konstrukcijskih sistemov za gradnje večjih lesenih stavb  (v sklopu Leseni spoji). Več na >>>

Trajnostna mobilnost v javni upravi, 9.9.2020

Focus in Umanotera vabita vse javne uslužbence, ki upravljate z vašo organizacijo (splošne službe), vodje ali zaposlene v sektorjih, direktoratih in službah, ki se večkrat srečujete s prometno problematiko ter vse, ki vas zanima koncept trajnostne mobilnosti, da se jim pridružite na 2. delavnici Trajnostna mobilnost v javni upravi. Več >>>

Demonstracijska tura – SMER TNP, 10.9.2020

V CIPRI vabijo na doživljanje Kranjske Gore na malce drugačen način. Več >>>

Očistimo svet 2020, 19.9.2020

Ekologi brez meja vabijo vse posameznike in organizacije, da se 19. septembra pridružite milijonom ljudi po svetu v akciji World Cleanup Day in se samoiniciativno odpravite v naravo. Ekologi brez meja organizirajo voden popis 19. septembra v sklopu akcije Za naravo ob Sočo na odseku Tolmin – Mosta na Soči. Več >>>

Dogodki Mariborske kolesarske mreže v sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2020, 16.9. – 22.9. 2020

Vsako leto med 16. in 22. septembrom poteka Evropski teden mobilnosti (v nadaljevanju ETM), v ospredju letošnjega so potovanja z manj onesnaževanja. K organizaciji le-tega so pristopili tudi v Mariborski kolesarski mreži, kjer v sklopu ETM 2020 organizirajo oz. soorganizirajo pester nabor dogodkov. Več  >>>

Fotografija: arhiv MKM

Participativni procesi pri oblikovanju in izvajanju energetskih in podnebnih strategij, 23.9.2020

V Focusu vabijo na delavnico “Participativni procesi pri oblikovanju in izvajanju podnebnih in energetskih strategij”, na kateri želijo deliti znanja o tem, kako uspešno izvajati participativne procese, s poudarkom na oblikovanju in izvajanju energetskih in podnebnih strategij. Več >>>

SKUPNOSTI ZA PRIHODNOST, 29.9.2020
29. septembra ECOLISE organizira spletni dogodek ob zagonu programa skupnosti za prihodnost (Communities for Future – CfF). Dogodka se bo udeležilo kar nekaj predstavnikov evropskih institucij, povabljeni bodo tudi vsi slovenski evropski poslanci. Na dogodku bo predstavljen omenjeni program krepitve lokalne skupnosti vpričo podnebne in ekološke krize ter ukrepov ob covidu-19.

{slider Zanima me več}

Vseevropski program skupnosti za prihodnost se zavzema za globoko družbeno preobrazbo. Opira se na potencial lokalnih skupnosti, hkrati pa bo spodbujal horizontalni prenos znanj med mnogoštevilnimi pobudami po Evropi. Jasno je, da ne obstaja en sam paket rešitev, primeren za vse, zato bo program stimuliral lokalno vodenje in oblikovanje razvojnih idej. Nekateri splošni poudarki bodo vsekakor premoščanje razlik, povezovanje ruralnih in urbanih prostorov, mladih in starih, razvitih in manj razvitih območij — s ciljem pravičnega razvoja, krepitve lokalnega gospodarstva, odpiranja novih priložnosti ter proaktivnega odzivanja na grožnjo podnebnih sprememb in ekološke degradacije.

Mreža ECOLISE bo preko svoje pisarne v Bruslju evropskim institucijam predlagala ukrepe in politike za spodbujanje inovativnih praks lokalnih skupnosti in organizacij. Predlogi bodo podkrepljeni z robustnimi znanstvenimi študijami, ki jih zbira in analizira raziskovalni oddelek mreže. Del programa so nacionalne kontakte točke, ki bodo skrbele za pretok informacij z evropske ravni na nacionalno in obratno. Zaradi obstoječih povezav z ECOLISE to vlogo v Sloveniji opravlja društvo Sončni grič, bi si pa želeli okrepiti sodelovanje z drugimi, zlasti večjimi organizacijami.

Na dogodku 29. septembra, ob zagonu skupnosti za prihodnost, bodo imeli sodelujoči priložnost sodelovati v pogovorih tako o uspehih lokalno vodenih pobud, kot tudi o željah, potrebah, izzivih, težavah ipd. Če želite dodati svoj glas ali spremljati predstavitve in pogovore kot opazovalci, ste dobrodošli. Za več informacij se obrnite na nara.petrovic@ecolise.eu.

 

IZLET v LJ: Opazovanje ptic v mestnem parku Tivoli, 4.10.2020

Na jesenski selitvi se v mestnem parku Tivoli ustavijo tudi selivci, ki drugače v mestnem parku ne gnezdijo, na primer črnoglavi muharji in grmovščica. Izlet organizira Prirodoslovni muzej Slovenije v sodelovanju z DOPPS. Več >>>

Pridružite se nam na delavnici o novih oblikah urbanega življenja v sklopu Evropskega tedna regij in mest 2020, 14.10.2020

IPoP sodeluje pri organizaciji spletne delavnice “Co-design for new forms of urban living”, ki bo potekala v sklopu Evropskega tedna regij in mest, 14. oktobra 2020, 16.00 – 18.00. Na delavnici bodo odprli razpravo o izzivih, značilnih za participativne procese, ki jih bomo predstavili na konkretnih primerih. Govorili bodo o primerih dobrih praks, kako se lahko civilna družba organizira in vpliva na oblikovanje grajenega okolja. Več >>>

Mednarodna konferenca Zelene prakse Mest, 22.10.2020

IPoP vabi na mednarodno konferenco Zelene prakse mest: Prispevek Urbane agende EU k zelenemu prehodu. Spoznavali bomo mesta, ki se uspešno odzivajo na podnebne spremembe. S predstavniki slovenskih in drugih evropskih mest bomo razpravljali o tem, kako se lahko mesta prilagodijo in odzovejo na podnebne spremembe ter obenem dvignejo kakovost življenja svojih prebivalcev in skupnosti. Več >>>

Fotografija: Miha Rekar (Unsplash)

Vabila k sodelovanju

EVROPSKI DAN TRAJNOSTNIH SKUPNOSTI, 19.9.2020
Društvo Sončni grič se že četrto leto pridružuje Evropskemu dnevu trajnostnih skupnosti in vabi skupnosti in organizacije, da se 19. septembra pridružijo dogodkom po Evropi. Dogodki lahko potekajo tudi v tednu pred in po tem datumu. Lani so dogodki potekali v 27 državah, več kot 15 dogodkov tudi v Sloveniji. Osrednji organizator je mreža ECOLISE. Dva letošnja dogodka v okviru dneva trajnostnih skupnosti sta 14. dan ekovasi (v Mokrem potoku na Kočevskem) in Dnevi odprtih vrat na Sončnem griču. Če v omenjenih tednih organizirate kak dogodek z omenjeno tematiko (trajnost, podnebne spremembe, ekologija, skupnost), vabljeni, da jih dodate na zemljevid in prispevate k odmevnosti dogodka.

POPIS BLAGOVNIH ZNAMK 2020, 19.9.2020

Slovenijo v mreži Break Free From Plastic zastopajo Ekologi brez meja, ki že tretje leto zapored vabijo organizacije in posameznike k popisu blagovnih znamk v času akcije Očistimo svet. Več >>>

“Naj dvorišče Maribora” – projekt Podnebnega programa Mreže za prostor

Da počastijo deseto obletnico delovanja Živih dvorišč, bo društvo Hiša! trem naj dvoriščem centra Maribora podarilo nagrade za “Naj dvorišče Maribora!”, ki bodo njihovo dvorišče naredila še bolj prijetno in stanovalcem prijazno. Iščejo dvorišča, ki jih prebivalci radi in veliko uporabljajo, dvorišča, ki so zelena in bi želela postati še bolj zelena. Več >>>

Foto: arhiv Živih dvorišč, 2020

Zbiramo dobre prakse slovenskih mest

Na IPoP že več let zbirajo dobre prakse mest in širijo njihovo poznavanje med slovenskimi občinami. Junija so izdali drugi katalog dobrih praks. Izbor seveda niti približno ni uspel zajeti vseh dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja slovenskih občin, zato za pripravo tretjega kataloga objavljajo razpis. Občine vabijo, da jim posredujejo svoje dobre prakse, ki bi lahko bile navdih drugim mestom in imajo potencial za prenos v druga okolja. Več >>>

Fotografija: Gregor Salobir

Urbana akademija: Iščemo mlade lokalne kreativce iz Zagorja in okolice!

ProstoRož v sodelovanju s Centrom za kreativnost vabi v Urbano akademijo: “Zagorje se bo jeseni vsaj malo spremenilo. Iščemo mlade lokalne kreativce iz Zagorja in širše zasavske regije, ki bodo z začasno prostorsko intervencijo v enem mesecu spremenili javni prostor okrog Športnega doma Proletarec. Želimo si, da je ta prostor namenjen mladim, športnikom in širši lokalni skupnosti, zato iščemo kreativne ideje, ki bodo po končani energetski sanaciji spodbudile uporabo prostora okoli doma.“ Več >>>

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.