Novice mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, št. 15, oktober 2021

6. oktobra 2021

 

Uvodnik

 

Andrej Gnezda, Umanotera: »Pripravljeni na 55« – smo res?
Vabljeni na posvet, kjer bomo skupaj premlevali in oblikovali stališča o spornem svežnju

 

Pa ga imamo – dolgo pričakovani zakonodajni sveženj ˝Pripravljeni na 55˝. Objavljen je sicer že nekaj mesecev, a ker gre za obsežen dokument, smo potrebovali kar nekaj časa, da se prebijemo skozenj – in v resnici še nismo končali. Posledično se tudi resnejše razprave na to temo šele dobro pričenjajo, tudi v okviru slovenskega predsedovanja. Počasen štart nakazuje na to, da bodo tudi pogajanja o svežnju med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom EU dolga in naporna. To pa ne sme biti razlog, da sveženj med pogajanji razvodeni in njegovi cilji ošibijo, kar sicer že napovedujejo nekateri akterji. Ravno nasprotno! Trenutni cilji EU, predlagani v okviru svežnja, niso skladni s ciljem 1,5 °C Pariškega sporazuma, zato je potrebno v pogajanjih doseči, da se ti cilji ustrezno dopolnijo na način, da bodo vodili v potrebno zmanjšanje emisij. Kot pravijo naši kolegi v evropski okoljski mreži EEB, je politika umetnost mogočega.

 

Motiv je zadosten, pomisliti je treba le na poplave zahodne in požare južne Evrope. Spomini na letošnje poletje naj bodo vodilo pri pogajanjih o svežnju. Da ti dogodki lahko, oziroma morajo vplivati na politične odločitve, je pokazal nedavni vrh skupine EU MED, kjer je bila sprejeta deklaracija o nujnosti spopadanja s podebnimi spremembami. Srečanje je potekalo v Grčiji, ki so jo poleti prizadeli požari.

A nazaj k svežnju ˝Pripravljeni na 55˝. Širitev sistema trgovanja z emisijami na stavbe in promet je med bolj kontroverznimi deli svežnja in razdvaja mnenja tako med članicami Unije kot med nevladniki. Dobavitelji goriv in toplote bodo stroške emisij morali vključiti v ceno svojih energentov, morebitne podražitve pa bi lahko nesorazmerno prizadele najrevnejša gospodinjstva, ki že sedaj živijo v (energetski) revščini, število teh pa bi se s širitvijo sistema dodatno povečalo. Če želimo izpuste zmanjšati, jim moramo postaviti pravo ceno, a se to ne sme zgoditi na račun finančno najšibkejših. Komisija v odgovor tem pomislekom predlaga socialni sklad, ki naj bi poskrbel, da najrevnejši ne bodo zopet na slabšem, a ni trajalo dolgo, preden so vzniknila opozorila, da je sveženj premajhen in da namesto odprave vzrokov za energetsko revščino zgolj blaži njene posledice. Ob tem podatki kažejo, da so ženske veliko bolj ranljive za pojav energetske revščine, kar bi ob podatku Računskega sodišča, da se »stopnja tveganja revščine starejših samskih žensk, starih nad 65 let, izrazito povečuje«, državi moralo služiti kot opomnik, da naj bo še posebej pozorna na ta del družbe. Sedaj že tradicionalni zapleti pri porabi evropskih sredstev za blaženje energetske revščine v Sloveniji vsekakor niso dobra popotnica. Ob tem boste v Sloveniji prej slišali ali prebrali, da gospodarstvo in industrija potrebujeta podporo za razogljičenje. Kaj pa najrevnejša gospodinjstva?

Za Slovenijo je v okviru svežnja zanimiva tudi revizija direktive o obdavčitvi energentov – ta omogoča vračilo trošarine za t.i. komercialni dizel. Po domače, avtoprevoznikom Slovenija na podlagi te direktive vsako leto povrne za približno 60 milijonov evrov trošarin – ne gre za edine upravičence do vračila trošarine, a vsekakor za največje. Predlog revizije direktive sedaj odpravlja možnost vračila trošarine za komercialni dizel, rešitev, ki smo jo dolgo in očitno zaman pričakovali od naših politikov. Žal pa predlog revizije ne odpravlja drugih podnebju škodljivih olajšav za industrijo, ki bo še naprej lahko uživala bistveno nižje okoljsko energetske dajatve, ne da bi za to morala storiti kaj posebnega; samo dovolj – veliko! – energije mora porabiti. Industrija bo tako še naprej uživala kopico posebnih tretmajev, poleg že omenjenih vračil ali oprostitev plačila trošarin ji bodo še naprej na voljo tudi brezplačni emisijski kuponi in različne oblike državne pomoči v okviru trgovanja, kot je shema kritja posrednih stroškov ter nižji prispevki za podporo obnovljivim virom energije. Bodo takšne politike res vodile v prepotrebno transformacijo evropske industrije? Morda bo vsaj trenutni dvig cen energentov – razlogi za dražitev ne tičijo v podnebnih politikah – nekoliko spodbudil industrijo k zniževanju porabe energije. A tudi tokrat GZS že kliče na pomoč državo. Trg očitno le ne zmore vsega?
Potem pa je tu še tradicionalno težavni sektor prometa, kjer emisije stalno rastejo. Slovenija še naprej gradi hitre ceste in širi vpadnice, gospodinjstva pa prispevajo največ izdatkov za mobilnost v EU. Tudi na področju obnovljivih virov nismo dosegli zastavljenih ciljev za leto 2020, kar nas umešča na neslavni rep Evrope po deležu sončne in vetrne energije v energetski mešanici, politika pa v spregi z energetiko vztraja pri (velikih) projektih, ki nas ne bodo pripeljali nikamor – morda le v bankrot.
Da razogljičenje ne bo enostavno, je znano, prav tako pa postaja jasno, da bodo pogajanja o svežnju ˝Pripravljeni na 55˝ dolgotrajna in prepredena s številnimi interesi. V mreži Plan B za Slovenijo želimo skupaj z Mrežo za prostor prispevati k razpravam okoli svežnja ˝Pripravljeni na 55˝ in opozoriti na tista vprašanja in posameznike, ki so pogosto spregledani. Zato v sredini oktobra pripravljamo posvet glede svežnja ˝Pripravljeni na 55˝, na katerem bodo sodelovali predstavniki domače in evropske politike ter nevladni akterji.

Vabljeni, da se nam pridružite in skupaj z nami oblikujete stališča do svežnja Pripravljeni na 55.

 

Aktualno v okviru mrež

 

Posvet Od 55 do 1,5 >

Mreža Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor vabita, da si rezervirate 14. oktober med 10. in 14. uro in se udeležite posveta “Od 55 do 1,5 >, Ali so predlagane podnebne in energetske politike EU za doseganje podnebnih ciljev 2030 zadostne in družbeno pravične?”, ki bo potekal v Hiši EU na Dunajski cesti 20 v Ljubljani. Več >>> 

 

Foto: Slavica Peshevska 

 

Končno razglasitev podnebne in okoljske krize?

Nevladne organizacije Mreže za prostor in Plana B za Slovenijo so poslance Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor pozvale, da podprejo Predlog Resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji, saj je skrajni čas, da država prepozna podnebne in okoljske krizne razmere in v skladu s tem tudi ukrepa. K temu so nevladne organizacije s podporo številnih organizacij in posameznikov v okviru kampanje Večina pričakuje ukrepe pozivale vlado že v začetku leta 2020. Več >>>

 

Foto: Ma Ti na Unsplash

 

Izstop iz ECT na zasedanju ministrov za energijo

Mreža plan B za Slovenijo je ministrom za energijo predala peticijo za izstop EU iz Pogodbe o energetski listini – ECT. Peticijo za izstop iz ECT je podprlo več kot milijon ljudi širom Evrope, zahtevo za izstop pa je podprlo prek 400 organizacij civilne družbe. Na srečanju z državnim sekretarjem so v mreži Plan B ponovno izrazili pobudo, da Slovenija kot predsedujoča Svetu EU na zasedanju ministrov za energijo odpre razpravo o izstopu EU iz ECT. Več  >>>

 

Foto: Nejc Trampuž

Ministrstvo za infrastrukturo glede danih obljub s figo v žepu

Na zasedanju ministrov za energijo na Brdu je minister Vrtovec izpustil edinstveno priložnost, da odpre razpravo o izstopu iz zelo škodljive Pogodbe o energetski listini (ECT). Mreža Plan B opozarja, da je čas za izstop iz Pogodbe zdaj, saj to zahteva že več kot milijon prebivalcev EU. Več  >>>

Foto: Arhiv Umanotera

Peti Seminar o trajnostnem urejanju prostora in tretji Webinar za zagovorništvo

Mreža za prostor 19. oktobra vabi na peti Seminar o trajnostnem urejanju prostora, tokrat na temo javnega prostora. Ob tem vabijo tudi na naslednji Webinar za zagovorništvo, na katerem bo govora o pomembnosti celovite presoje vplivov na okolje pri strateškem in prostorskem načrtovanju. Več >>>

 Foto: Arhiv Mreža za prostor

Spremembe Nacionalnega programa varstva okolja glede javnih služb varstva okolja

Nacionalni program varstva okolja je krovni program usmeritev za varstvo okolja na ravni države in občin in po letih zamude je od leta 2020 sprejeta Resolucijo o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (v nadaljevanju NPVO). Tovrstni strateški dokumenti se ne spreminjajo pogosto, zato so je predlog sprememb NPVO, ki so bile v javni razpravi v začetku letošnjega poletja, pozitivno presenečenje. Spremembe se nanašajo na vključitev novega poglavja, ki naslavlja javne službe varstva okolja. Več >>>

 

Vključevanje javnosti v prostorsko in okoljsko načrtovanje bi lahko preprečilo marsikateri spor na sodišču

Na mednarodnem posvetu na temo izvajanja Aarhuške konvencije, ki je potekal v organizaciji nemške organizacije UfU in slovenskih NVO, je bilo izpostavljeno, da varstvo okolja pomeni tudi varstvo temeljnih človekovih pravic – pravice do življenja in zdravja. Iz trenutne ekosistemske in podnebne krize namreč ne bomo izšli brez sodelovanja vseh prebivalcev Slovenije. Več >>>

 

 

Foto: Mathias, Pexels

 

 

Iz aktivnosti članic

 

Podnebne politike

[Focus] Analiza nacionalnih dolgoročnih podnebnih strategij: še dolga pot do podnebne nevtralnosti EU

Dolgoročne podnebne strategije bi lahko imele pomembno vlogo pri načrtovanju poti držav članic Evropske unije do podnebne nevtralnosti, vendar morajo biti ambiciozne in odgovoriti na dolgoročna strateška vprašanja. Poročilo, ki so ga v Focusu pripravili skupaj z mrežo nevladnih okoljskih organizacij CAN Europe, izpostavlja bistvene razlike med državami članicami glede ambicioznosti strategij, politične odgovornosti in sodelovanja javnosti pri njihovem nastajanju. Več >>>

 

Foto: © Acinquantadue

Varstvo okolja

[Focus] Podjetja morajo prevzeti odgovornost do ljudi in planeta, države pa to zagotoviti

Milijoni ljudi po vsem svetu, ki pridelujejo in proizvajajo hrano, ki jo jemo in izdelke, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, je ujetih v revščino in nehumane delovne pogoje. In to navkljub ogromnim zaslužkom podjetij, ki so vključena v celotno dobavno verigo. Zato so pri društvu Focus slovenske odločevalce z odprtim pismom pozvali, da ukrepajo v smeri podpore in sprejema ambiciozne zakonodaje v okviru obvezne dolžne skrbnosti na področju okolja in človekovih pravic. Več >>>

 

 Foto: Arhiv društvo Focus

[Zavod Svibna] Na naravovarstveni akciji v Vilenici tudi o skrbništvu turističnih jam

Člani zavoda Svibna so se na povabilo Zavoda RS za varstvo narave, OE Nova Gorica udeležili naravovarstvene akcije v jami Vilenica. Tam so udeleženci v teoriji in praksi spoznali negativne vplive turistične rabe na jame, tehnike čiščenja in sanacije oz. restavriranja jam. Več  >>> 

 

 Foto: Arhiv Zavod Svibna

Trajnostni prehranski sistemi

[Ekologi brez meja] Hrana svoje mesto najde

Ob Mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, 29. septembra, Ekologi brez meja v sodelovanju z Lidlom Slovenija pričenjajo aktivnosti za celostno preprečevanje in zmanjševanje količin zavržene hrane na ravni lokalnih skupnosti. Za sodelovanje v pilotnem projektu Hrana svoje mesto najde je bila izbrana občina Škofja Loka. Več  >>> 

 

[Focus] Kombinacija prihodnosti: Nevidne sestavine na evropskih krožnikih – kdo je odgovoren?

Focus je v septembru gostil okroglo mizo, na kateri so gostovali  tuji in domači strokovnjaki, ki se zavzemajo za pravičnost v dobavnih verigah. Opozorili so, da je po pregledu stanja, raziskavah in poročilih o kršitvah človekovih pravic in uničevanju okolja jasno, da je nujno sprejeti ustrezno zakonodajo na ravni EU z jasnimi in zavezujočimi zahtevami za spoštovanje človekovih pravic in okolja ter za izvajanje potrebne skrbnosti podjetij v okviru celotnih vrednostnih verig. Več >>> 

 

 Foto: Arhiv društvo Focus

[Umanotera] Podnebni meni z Ano Žontar Kristanc – kako se prehranjevati na podnebju prijazen način?

V okviru projekta so v Umanoteri v sodelovanju z Ano Žontar Kristanc (Anina kuhinja) pripravili tri podnebju prijazne recepte. Vsi prikazujejo pripravo tradicionalnih slovenskih jedi v rastlinskih preoblekah, še posebej pa je izpostavljena sezonskost receptov. Tako jeseni predlagajo pripravo krompirjevega golaža, ob začetku poletja pa polnjene paprike v paradižnikovi omaki. Da ne zmanjka idej za podnebju prijazno kuhanje, pa so pripravili tudi spletni recept za boranjo s sojinimi koščki in pire krompirjem. Več >>>

 

 Foto: Arhiv Umanotera

Biotska raznovrstnost in varstvo narave

[DOPPS] Čiščenje gnezditvenih otokov na Ptujskem jezeru

V soboto, 25. oktobra, je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije organizirali akcijo čiščenja gnezditvenih otokov na Štujskem jezeru, na kateri so udeleženci s skupnimi močmi očistili gosto zarasle gnezditvene otoke na Ptujskem jezeru, da bodo lahko naslednjo pomlad navadne čigre, rečni in črnoglavi galebi na njem spet našli primerno mesto za gnezdenje in vzrejo svojih mladičev. Več >>>

 

Foto: Arhiv Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

[OPD] Kačji pastirji in drugi prebivalci naših potokov

V torek 24. avgusta se je odvijal naravoslovni sprehod za splošno javnost z namenom izobraževanja o pomenu kačjih pastirjev (Slovensko odonatološko društvo), vodnih nevretenčarjev (Društvo študentov naravoslovja) in obrežne zarasti ob potokih. Delavnice se je udeležilo 14 ljudi, ki so dveh skupinah spoznavali življenje ob potoku in v potoku. Sprehod je bil izveden v okviru Podnebne akcije »Revitalizacija nabrežja Radvanjskega potoka«, s katerim želijo nasloviti problematiko izginjanja zelenih pasov ob vodotokih kulturne krajine. Več >>>

 Foto: Arhiv IMZ Maribor

Trajnostna mobilnost

[MKM] Evropski teden mobilnosti je za nami!

Med 16. in 22. septembrom je potekal Evropski teden mobilnosti 2021 (v nadaljevanju ETM). Letos je potekal ETM pod sloganom: Živi zdravo. Potuj trajnostno. Tudi letošnji ETM je bil zaradi korona virusa in z njim povezanih ukrepov rahlo okrnjen. Več o dogodkih Mariborske kolesarske mreže v sklopu ETM 2021 >>>

 

Foto: Arhiv Mariborska kolesarska mreža

[MKM] Zaključili smo serijo dogodkov v sklopu projekta “Klima moje soseske”

Projekt Klima moje soseske naslavlja problematiko trajnostne mobilnosti v petih mariborskih soseskah in sicer: Nova vas, Pobrežje, Magdalena, Tezno in Center. V vsaki od naštetih mestnih četrti smo na okoljski dan pripravili dogodek, seveda v povezavi s trajnostno mobilnostjo. >>>

 

[Focus] #DovoljZaVse dobra praksa: Center mobilnosti Maribor

Društvo za sonaraven razvoj Focus je kot dobro prakso spodbujanja trajnostne mobilnosti prepoznalo Center mobilnosti Maribor, ki je prvi tovrstni center za spreminjanje potovalnih navad prebivalcev v Sloveniji. Ta je bil dodan na zemljevid #DovoljZaVse kot dobra praksa na področju trajnostne mobilnosti. Več >>> 

 Foto: Arhiv Focusa

[CIPRA] Kombinacija prihodnosti: Vlak in kolo

Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) je v sodelovanju z Občino Borovnica in Tehniškim muzejem Slovenije (TMS), v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2021 in evropskega leta železnic, v petek, 17. 9. 2021, v prostorih Tehniškega muzeja Slovenije, v Bistri, pri Vrhniki, organizirala posvet »Vlak in kolo v letu železnic«. Več >>> 

 

 Foto: Arhiv CIPRA

[IPoP, CIPRA] Mobilnost in zdravje – peš se daleč pride! 

Zdravje je letos v fokusu največje evropske kampanje za promocijo trajnostne mobilnosti, 20. Evropski teden mobilnosti poteka pod sloganom Živi zdravo. Potuj trajnostno. V prispevku preberite, katere bolezni so povezane s telesno nedejavnostjo in kako lahko hoja prispeva k telesnemu in duševnemu zdravju. Preberite tudi, kaj program Aktivno v šolo in zdravo mesto letos dela v občini Lucija. Več >>>

 

Foto: Arhiv Aktivno v šolo 

Krožno gospodarstvo in ravnanje z odpadki

[Ekologi brez meja] Sava najbolj onesnažena z mikroplastiko, razkriva projekt Pirati plastike, ki vstopa v drugo fazo vzorčenja

Pričenja se jesenski del evropskega projekta skupnostne znanosti Pirati plastike – Dajmo Evropa!, v katerem bodo tudi tokrat k pridobivanju pomembnih podatkov o onesnaženosti slovenskih vodotokov z makro- in mikroplastiko prispevali učenci in dijaki 50 osnovnih in srednjih šol. Znani so tudi prvi rezultati spomladanskega vzorčenja in primerjava s podatki iz Nemčije. Več >>> 

 

Stanovanjska politika

[IŠSP] Kratek vpogled v ponudbo in povpraševanje na stanovanjskem trgu Mestne občine Koper

Na Inštitutu za študije stanovanj so preverili, kakšno je stanje na stanovanjskem področju v Mestni občini Koper, pri čemer so se osredotočili predvsem na obstoječo ponudbo stanovanj in kupno moč prebivalstva, pri tem pa poskušali podati tudi oceno o morebitnih trenutnih potrebah po novih stanovanjih. Več >>>

Foto: Arhiv Zadrugator

[IŠSP] Skupaj do dostopnih stanovanj – razvijanje stanovanjske zadruge v Hrastniku

Ker v Občini Hrastnik zaznavajo pomanjkanje ustreznih stanovanj, načrtujejo več stanovanjskih novogradenj na območju Resnice v sodelovanju s stanovanjskim podjetjem Spekter d.o.o. in Stanovanjskim skladom RS. V prvi fazi, katere zaključek je predviden leta 2023, naj bi bilo tako zgrajenih približno 66 stanovanj, v drugi pa še enkrat toliko. Del stanovanj bo javnih, del pa zadružnih. Več >>>

  Foto: Arhiv Zadrugator

Okolje in zdravje

[IZO] Kakšen zrak pa ti dihaš? 

Svetovna zdravstvena organizacija je objavila posodobljene smernice in priporočila kakovosti zraka ter predložila jasne dokaze o škodljivosti onesnaževal zraka na zdravje ljudi že pri nižjih koncentracijah, kot so predpisane v obstoječi zakonodaji. Zakaj je to pomembno in kaj so nekateri koraki, ki jih lahko za čistejši zrak naredimo samo? Več >>> 

 

Urejanje prostora 

[Sončni grič] Skupnostni inkubator (Clips)

Po skoraj treh letih se je zaključili že drug partnerski projekt na temo gradnje skupnosti. V okviru programa so v Društvu za trajnostno kulturo bivanja ustvarili Vodič za skupnosti, zbirko orodij za skupinsko delo in didaktično igro CLIPS, ki skupino na zabaven način seznani s petimi plastmi skupinske dinamike. Program CLIPS je namenjen skupinam, ki delajo in ustvarjajo skupaj, po načelih horizontalnega vodenja in vključevanja. Več >>> 

 

Drugo 

VSI KRAJI SO POMEMBNI: Teritorialna agenda se že uresničuje

V sredo, 29. septembra 2021, je v Mariboru potekala konferenca VSI KRAJI SO POMEMBNI: Teritorialna agenda v praksi. Konferenco je v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z IPoP – Inštitutom za politike prostora in Skupnostjo občin Slovenije. Namen konference je bil obogatiti razpravo o prostorski razsežnosti kakovosti življenja in prispevati k vključitvi teritorialne agende v politične procese na različnih ravneh. Več >>>

 

Mednarodne novice

 

Objavljeno je poročilo organizacije Our Fish o EU davčnih subvencijah na gorivo ter na njihovih vplivih na podnebje in ribiško industrijo. 

Avtorji poročila ugotavljajo, da subvencije, ki nižajo stroške ribarjenja, vplivajo na prekomerno dejavnost na tem področju v EU. Medtem ko industrija bogati, podnebje, ribarnice in ribiči, ki delujejo v manjšem obsegu, trpijo posledice. Več >>>

 

Kako lahko sveženj “Pripravljeni na 55” pripomore k podnebnim spremembam v pripravah na COP26?

Evropska komisija je izdala paket priporočil na področju usklajevanja podnebne in energetske zakonodaje s ciljem, da se emisije do leta 2030 zmanjšajo za 55%. Ministri s področja podnebja se bodo na temo sestali virtualno v sklopu generalne skupščine ZN, ob tej priliki pa je koalicija nevladnih organizacij s področja okolja, CAN Europe, izpostavila štiri ključna področja priporočil. Več >>> 

 

Knjiga The Politics of Rights of Nature: Strategies for building a more sustainable future

Pri založbi MIT Press je izšla knjiga z naslovom The Politics of Rights of Nature: Strategies for building a more sustainable future, ki odpira vprašanja pravic narave ter skozi teorijo in filozofijo analizira politike za idejo in implementacijo teh pravic ter njihov vpliv na trajnostni razvoj. Več >>>

 

Napovednik dogodkov

 4. 9. 2021 – 27. 11. 2021 [Focus] Trajnost po tvojem receptu

Trajnost po tvojem receptu je kampanja, ki poteka med 4. 9. 2021 in 27. 11. 2021. V tem času se odvijajo različne aktivnosti za mlade na temo etične potrošnje in hrane. Kampanjo je zasnovala skupina študentk s FDV v sodelovanju s Focusom. Mlade želijo seznaniti z različnimi ponudniki lokalnih in ekoloških izdelkov, etičnimi alternativami in jih spodbujati k bolj odgovornemu ravnanju do okolja, ob spoštovanju človekovega dostojanstva vseh v dobavni verigi s hrano. Več >>>

12. 10. 2021 [IŠSP] Mesto, za koga?

Ljubljana se razvija kot ostale evropske prestolnice – iz leta v leto je vse bolj urejena in privlačna. Odpirajo se nova kulturna središča, prenavlja se infrastruktura, urejajo se parki in revitalizirajo se degradirani prostori. Na vseh koncih mesta rastejo novi gradbeni projekti in stanovanja. Mestna oblast se veseli novih investitorjev in se trudi ugajati njihovim željam. Z izjemo koronskih časov se tudi prilivi s strani cvetočega turizma iz leta v leto povečujejo. V vseh občinskih strategijah se vneto poudarja dvigovanje kakovosti bivanja za občane. Več >>>

12., 19. in 26. 10. 2021 [IŠSP, IPoP] Izobraževalna srečanja o vključujoči stanovanjski preskrbi

V Mreži stanovanja za vse vljudno vabijo na tri torkova izobraževalna srečanja, ki se bodo odvijala v mesecu oktobru  na spletni platformi Zoom. Več >>>

13. 10. 2021 [SDE] Srečanje slovenskih in hrvaških evalvatorjev

Slovensko društvo evalvatorjev, skupaj s kolegi s Hrvaške organizira srečanje na katerem bodi govora o strateškem delovanju v prelomnih razmerah s primeri iz državne uprave in o vmesnem vrednotenju učinkov urbanega razvoja na Hrvaškem financiranega s celostnimi teritorialnimi naložbami. Več >>>

 

22. 10. 2021 – 24. 10. 2021 [CIPRA] Mednarodni raziskovalni študentski tabor – Mikrofon podnebju

V zadnjih letih so posledice podnebne krize vse bolj intenzivno občutne. Mednarodni raziskovalni študentski tabor je namenjen opolnomočenju mladih in pripravi na prihajajoče izzive, ko bodo kot bodoči odločevalci in strokovnjaki ustvarjali znanstveno, politično in družbeno podnebno pravično prihodnost. Več  >>> 

 

24. 11. 2021 [SDE] Predstavitev knjige »Complex Society: In the Middle of a Middle Word«

Založba Vernon Press (Bojan Radej, Mojca Golobič), v sredo, 24. Nov 2021 ob 17h, Knjižnica Univerze Maribor, Gospejna ulica 10. Maribor. Več >>>

 

24.11.2021 [Umanotera, Focus] 6. nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti

Rezervirajte si datum za 6. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Sončno elektrarno v vsako skupnost. Več >>>

 

 

Skupni novičnik Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo pripravljata Umanotera in IPoP – Inštitut za politike prostora. Podnebna programa mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Podnebnega sklada. Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.

 

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.