Novice Mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, št.1, junij 2020

5. junija 2020

Uvodnik

Marko Peterlin (Inštitut za politike prostora): Skupni novičnik, skupni izzivi okolja in prostora

Pred vami je prvi skupni novičnik mrež nevladnih organizacij za trajnostni razvoj in urejanja prostora Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor. Za skupni novičnik smo se odločili, ker bi radi še bolj povezali prizadevanja nevladnih organizacij s področij okolja, prostora in narave, predvsem pri blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Novičnik napoveduje tudi vsebinsko sodelovanje obeh mrež v okviru podnebnih programov, podprtih na javnem razpisu za vsebinske mreže nevladnih organizacij s strani Eko sklada, ki sta se začela izvajati v maju. Veseli smo, da bomo lahko štiri leta izvajali aktivnosti za spopadanje s podnebnimi spremembami in pri tem podpirali tudi aktivnosti nevladnih organizacij, članic mrež, ki jih je skupaj skorajda 60.

 

Začetek izvajanja podnebnih programov pa sovpada tudi s težavami za varstvo okolja in urejanje prostora, ki jih je prinesel drugi protikoronski paket zakonodaje, in so sedaj prenesene tudi v tretji paket. Med ukrepe za spopadanje z epidemijo, ki sedaj veljajo do konca 2021, so namreč vključene spremembe gradbene zakonodaje, ki prinašajo bližnjice za projekte z vplivi na okolje. Slednje rahljajo varovalke za varstvo okolja in ohranjanje narave na način, ki po mnenju mnogih preprosto ne omogoča več učinkovitega varstva pred škodljivimi posegi v življenjsko okolje in naravo.

Od sprememb je bila med nevladnimi organizacijami najbolj izpostavljena tista, ki omejuje možnosti za sodelovanje v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja, pri katerih se hkrati izvaja tudi presoja vplivov na okolje. A vsaj tako zaskrbljujoče so tudi druge spremembe. Ena med njimi na primer omogoča začetek postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja za projekt s potencialno škodljivimi vplivi na okolje, ne da bi bil investitor sploh lastnik zemljišča ali da bi imel na njem pravico graditi. To lahko prinese novo raven pritiskov na lastnike zemljišč, ker bo vložek vseh strani v projekt pred izdajo gradbenega dovoljenja, ko bo investitor vendar moral dokazati pravico graditi, bistveno večji.

Morda najbolj sporna pa je določba, da se lahko gradnja objektov z vplivi na okolje začne preden je gradbeno dovoljenje pravnomočno, kar pomeni preden je zaključen morebitni upravni spor. Tako določilo je v gradbeni zakonodaji že obstajalo do pred dvema letoma, a takrat ni obstajal integralni postopek, kjer je v gradbeno dovoljenje vključena tudi presoja vplivov na okolje. S tem se njen pomen bistveno spreminja, saj se lahko začne gradnja, ki je sporna z vidika okolja, in se s tem povzroči škoda, ki se je ne da več popraviti. To napeljuje na politiko izvršenih dejstev – z začetkom gradnje uničiš tisto, kar naj bi se varovalo. Zato varovanje nima več smisla, sodno varstvo pa ni več učinkovito.

Izzivov za obe mreži je torej več, kot bi si jih želeli. V nadaljevanju novičnika lahko preverite, kako se spopadamo z njimi.

 

Aktualno v okviru mrež

Odprto pismo nacionalnih podnebnih koalicij in mladih aktivistov

Nevladne organizacije, združene v mreži Plan B za Slovenijo, smo med podpisnicami odprtega pisma, s katerim pozivamo evropske voditelje k sprejemanju ambicioznejših podnebnih politik. Ponavljanje starih vzorcev vedenja bi bilo namreč velika napaka; v času, ki prihaja, pa je potrebno sočasno nasloviti tako zdravstveno in gospodarsko krizo zaradi pandemije kot tudi podnebno krizo. Odločitev za boljše podnebne politike namreč poleg ohranjenega naravnega okolja prinaša tudi številne inovacije, nova delovna mesta ter nenazadnje, boljše življenjske pogoje za vse. Več >>>

                                                                               

Vodič po spremembah gradbene zakonodaje

Drugi in tretji protikoronski paket uvajata številne spremembe na področjih varovanja okolja in ohranjanja narave. V javnost so v poenostavljeni različici prodrle le nekatere od ključnih sprememb, druge, čeprav nič manj pomembne, pa ostajajo manj znane. Pri Mreži za prostor so zato sklenili, da poskusijo s kolikor mogoče preprosto, a natančno razlago vseh členov. Več >>>

Iz aktivnosti članic mreže Plan B za Slovenijo

{slider Zanima me več}

Nacionalne energetske in podnebne načrte je potrebno še izboljšati, da bodo skladni s Pariškim sporazumom

Novo poročilo, pripravljeno v okviru projekta LIFE Unify, analizira končne verzije nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN) petnajstih držav članic EU. Poročilo ugotavlja, da trenutno zastavljeni cilji in ukrepi ne bodo dovolj za uresničitev dolgoročnega cilja iz Pariškega podnebnega sporazuma. Številne države so sicer v končnih različicah svojih načrtov naredile nekaj izboljšav tako z vidika ciljev kot tudi politik in ukrepov, a bo skupek trenutnih ciljev in ambicij premalo za omejitev segrevanja na največ 1,5 °C. Več >>>

Foto: arhiv Focusa

PIC in DONDES uspešna na Ustavnem sodišču

Ustavno sodišče je na pobudo PIC in DONDES dne 9.4.2020 z odločbo U-I-194/19-24 zaradi neustavnosti razveljavilo Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19). Več >>>

Foto: Miha Krofel

Načrt za reševanje planeta

Evropska komisija je dne 20. 5. 2020 objavila Biodiverzitetno strategijo in Strategijo za kmetijstvo, slikovito imenovano “Od kmetije do vilice”, ki bosta pomembno vplivala na oblikovanje naravovarstvene in kmetijske politike EU. Ob objavi obeh strategij je organizacija BirdLife Internationational, katere polnopravni član je tudi DOPPS, izdala sporočilo za javnost. Več >>>

ARSO še enkrat o presoji vplivov na okolje glede podaljšanja obratovanja NEK

Upravno sodišče ugodilo tožbi PIC, Focusa in Umanotere – ARSO še enkrat o presoji vplivov na okolje glede podaljšanja obratovanja NEK. Več >>>

Javna razprava o novem ‘European Climate Law’ na ravni EU je zaključena

Zagovorniki okolja so se udeležili javne razprave javne razprave o novem evropskem podnebnem zakonu in nanj tudi oddali svoje predloge in pripombe. Več >>>

Foto: arhiv Zagovornikov okolja

Kaj morate vedeti o protestu “Narave ne damo”?

Vas zanima več o protestu “Narave ne damo” in o tem, kaj je bilo v ozadju? Ali pa morda zakaj in kako se nevladne organizacije vključujejo v postopke? Ekologi brez meja so pripravili odgovore na ta in podobna vprašanja. Več >>>

31. člen: Pravica do zdravega naravnega okolja naj postane človekova pravica

Partnerstvo BirdLife, katerega član je tudi DOPPS, poziva Združene narode, da prvič v več kot sedemdesetih letih posodobi Splošno deklaracijo človekovih pravic in doda novo človekovo pravico: pravico do zdravega naravnega okolja. Več >>>

Aktivno v šolo in zdravo mesto

V CIPRI Slovenija nadaljujejo s programom »Aktivno v šolo in zdravo mesto«, ki je nadaljevanje in razširitev programa Aktivno v šolo. V okviru programa bodo spodbujali aktivno pot v šolo ter podpirali zdrav življenjski slog osnovnošolcev. Več >>>

Foto: Luka Vidic

Od avtomobilske industrije lahko zahtevamo več!

29. maja se je odvijal webinar pod naslovom »Vpliv vozil na onesnaženje zraka: Lahko zahtevamo več od avtomobilske industrije?« s katerim so v Focusu želeli v pogovoru s strokovnjaki razjasniti vpliv vozil na okolje in zdravje, osvetliti problematiko z vidika varstva potrošnikov ter pojasniti, kako lahko na manjše izpuste na cestah vpliva nov emisijski standard Euro 7. Webinar je bil organiziran v sodelovanju s Partnerstvom za okolje in zdravje. Več >>>

»Novi cestni pasovi negativno vplivajo na okolje in zdravje«

Aktualna epidemija je dodatno razgalila slabosti sodobnega načina življenja, kamor spada tudi mobilnost in z njo povezana kakovost zraka ter hkrati pokazala na pomen zadostne lokalne preskrbljenosti z javno dostopnimi zelenimi površinam in ureditvam za hojo in kolesarjenje. V IMZTR so zato v evropskem tednu zdravja (11. 5. – 15. 5. 2020) o tem izdali sporočilo za javnost. Več >>>

Foto: Demescope

Bi radi vedeli več o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb? Ali pa o podnebnih politikah?

V Umanoteri so za lažje seznanjanje s tematiko podnebnih sprememb pripravili dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo; več informacij o podnebnih politikah pa najdete v dokumentu Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb. Več >>>

Foto: arhiv Umanotere

Spoznajte dobre prakse blaženja podnebnih sprememb

V Umanoteri so skupaj s Focusom v okviru projekta CARE4CLIMATE identificirali deset dobrih praks podjetij, občin, javnih institucij, nevladnih in drugih organizacij, ki navdihujejo ter kažejo, da so odločne spremembe na poti v podnebno nevtralno družbo možne in praktično izvedljive, ter prinašajo tudi vrsto sinergijskih koristi. Več >>>

 

Prilagajanje na podnebne spremembe s prečiščeno odpadno vodo

Pomanjkanje vode za zalivanje, ki je na kraškem terenu še toliko bolj izrazito, so se v Zavodu Svibna v okviru projekta Varuj vodo odločili zmanjšati tudi s ponovno uporabo odpadne vode iz gospodinjstev. Po slabem letu testiranj pilotne hibridne rastlinske čistilne naprave ugotavljajo prve pozitivne rezultate. Več >>>

Foto: arhiv Svibne

Travniški sadovnjaki za opraševalce in obratno

Ob letošnjem svetovnem dnevu čebel  oz. »Prazniku opraševalcev«  je ob medonosni čebeli posebna pozornost dana divjim opraševalcem, ki zagotavljajo eno ključnih ekosistemskih storitev, ki je pomembna tako za kmetijstvo kot ohranjanje biodiverzitete. V zavodu Svibna so v projektu Trajnostni sadovnjaki v učnih nasadih in različnih izobraževalnih aktivnostih tako posebno pozornost namenili ravno opraševalcem in biotskemu varstvu sadnih dreves v ekstenzivnih nasadih. Več >>>

Foto: arhiv Svibne

Zimsko sledenje na Pokljuki

Kratka novička s strani Dinaricuma, kjer so pred nekaj meseci organizirali zimsko sledenje; rezultati katerega bodo služili nadaljnji analizi monitoringa volčje populacije. Več >>>

Foto: arhiv Dinaricuma

Ta hitra MASKA ZA OBRAZ ; naredi-sam, brez šivanja, pralna, reciklirana

V Destilatorju so pripravili navodila za izdelavo reciklirane obrazne maske brez šivanja. Več >>>

Foto: arhiv Destilatorja

Alternative hitri modi

Ekologi brez meja so v članku o alternativah hitri modi zapisali odgovore na vprašanje o tem, kako se lahko trajnostno oblači potrošnik v Sloveniji. Več >>>

Modna revolucija 2020

V Humanitasu so se pridružili Modni revoluciji 2020; več o tem, kako osveščajo o razmerah v tekstilni (modni) industriji in nujnosti sistemskih sprememb pa na njihovi spletni strani. Več >>>

Ponovna uporaba — trend sedanjosti za prihodnost

Ekologi brez meja so se posvetili ponovni uporabi in opravili raziskavo med centri ponovne uporabe in potrošniki z namenom ugotoviti razsežnost in zanimanje za nakupe rabljenih izdelkov. Več >>>

Foto: arhiv Reuse

Neetične prakse alkoholne industrije niso zgolj problem tretjega sveta, temveč tudi slovenska realnost

Izšel je dolgo pričakovani slovenski prevod knjige »Heineken v Afriki«, in sicer tudi s pomembno podporo nevladnih organizacij s področja javnega zdravja. Ob tem pozivajo Ministrstvo za zdravje, Vlado RS in Državni zbor RS k strožji alkoholni politiki v Sloveniji. Več >>>

 

Prepoved spletne prodaje in dostave alkohola na dom v času epidemije novega koronavirusa

S strani No Excuse prihaja novica o dejavnosti ob preteklem dnevu obeleževanju svetovnega dneva zdravja – nevladne organizacije s področja zdravja in obenem članice Slovenskega združenja za kronične nenalezljive bolezni (zKNB) so se odločile, da Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za zdravje predlagajo prepoved spletne prodaje in dostave alkohola na dom v času epidemije novega konoravirusa in tudi sicer v normalnih okoliščinah. Več >>>

 

Zaščitimo mlade pred manipulacijo tobačne industrije. Preprečimo rabo tobaka in nikotina med mladimi.

Vsako leto 31. maja obeležujemo Svetovni dan brez tobaka, ki je letos potekal pod geslom »Zaščitimo mlade pred manipulacijo tobačne industrije. Preprečimo rabo tobaka in nikotina med mladimi«. Otroci, mladostniki in mladi odrasli so tisti, ki začnejo z uporabo tobačnih in nikotinskih izdelkov. Več >>>