Novice Mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, št.1, junij 2020

5. junija 2020

Uvodnik

Marko Peterlin (Inštitut za politike prostora): Skupni novičnik, skupni izzivi okolja in prostora

Pred vami je prvi skupni novičnik mrež nevladnih organizacij za trajnostni razvoj in urejanja prostora Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor. Za skupni novičnik smo se odločili, ker bi radi še bolj povezali prizadevanja nevladnih organizacij s področij okolja, prostora in narave, predvsem pri blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Novičnik napoveduje tudi vsebinsko sodelovanje obeh mrež v okviru podnebnih programov, podprtih na javnem razpisu za vsebinske mreže nevladnih organizacij s strani Eko sklada, ki sta se začela izvajati v maju. Veseli smo, da bomo lahko štiri leta izvajali aktivnosti za spopadanje s podnebnimi spremembami in pri tem podpirali tudi aktivnosti nevladnih organizacij, članic mrež, ki jih je skupaj skorajda 60.

 

Začetek izvajanja podnebnih programov pa sovpada tudi s težavami za varstvo okolja in urejanje prostora, ki jih je prinesel drugi protikoronski paket zakonodaje, in so sedaj prenesene tudi v tretji paket. Med ukrepe za spopadanje z epidemijo, ki sedaj veljajo do konca 2021, so namreč vključene spremembe gradbene zakonodaje, ki prinašajo bližnjice za projekte z vplivi na okolje. Slednje rahljajo varovalke za varstvo okolja in ohranjanje narave na način, ki po mnenju mnogih preprosto ne omogoča več učinkovitega varstva pred škodljivimi posegi v življenjsko okolje in naravo.

Od sprememb je bila med nevladnimi organizacijami najbolj izpostavljena tista, ki omejuje možnosti za sodelovanje v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja, pri katerih se hkrati izvaja tudi presoja vplivov na okolje. A vsaj tako zaskrbljujoče so tudi druge spremembe. Ena med njimi na primer omogoča začetek postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja za projekt s potencialno škodljivimi vplivi na okolje, ne da bi bil investitor sploh lastnik zemljišča ali da bi imel na njem pravico graditi. To lahko prinese novo raven pritiskov na lastnike zemljišč, ker bo vložek vseh strani v projekt pred izdajo gradbenega dovoljenja, ko bo investitor vendar moral dokazati pravico graditi, bistveno večji.

Morda najbolj sporna pa je določba, da se lahko gradnja objektov z vplivi na okolje začne preden je gradbeno dovoljenje pravnomočno, kar pomeni preden je zaključen morebitni upravni spor. Tako določilo je v gradbeni zakonodaji že obstajalo do pred dvema letoma, a takrat ni obstajal integralni postopek, kjer je v gradbeno dovoljenje vključena tudi presoja vplivov na okolje. S tem se njen pomen bistveno spreminja, saj se lahko začne gradnja, ki je sporna z vidika okolja, in se s tem povzroči škoda, ki se je ne da več popraviti. To napeljuje na politiko izvršenih dejstev – z začetkom gradnje uničiš tisto, kar naj bi se varovalo. Zato varovanje nima več smisla, sodno varstvo pa ni več učinkovito.

Izzivov za obe mreži je torej več, kot bi si jih želeli. V nadaljevanju novičnika lahko preverite, kako se spopadamo z njimi.

 

Aktualno v okviru mrež

Odprto pismo nacionalnih podnebnih koalicij in mladih aktivistov

Nevladne organizacije, združene v mreži Plan B za Slovenijo, smo med podpisnicami odprtega pisma, s katerim pozivamo evropske voditelje k sprejemanju ambicioznejših podnebnih politik. Ponavljanje starih vzorcev vedenja bi bilo namreč velika napaka; v času, ki prihaja, pa je potrebno sočasno nasloviti tako zdravstveno in gospodarsko krizo zaradi pandemije kot tudi podnebno krizo. Odločitev za boljše podnebne politike namreč poleg ohranjenega naravnega okolja prinaša tudi številne inovacije, nova delovna mesta ter nenazadnje, boljše življenjske pogoje za vse. Več >>>

                                                                               

Vodič po spremembah gradbene zakonodaje

Drugi in tretji protikoronski paket uvajata številne spremembe na področjih varovanja okolja in ohranjanja narave. V javnost so v poenostavljeni različici prodrle le nekatere od ključnih sprememb, druge, čeprav nič manj pomembne, pa ostajajo manj znane. Pri Mreži za prostor so zato sklenili, da poskusijo s kolikor mogoče preprosto, a natančno razlago vseh členov. Več >>>

Iz aktivnosti članic mreže Plan B za Slovenijo

{slider Zanima me več}

Nacionalne energetske in podnebne načrte je potrebno še izboljšati, da bodo skladni s Pariškim sporazumom

Novo poročilo, pripravljeno v okviru projekta LIFE Unify, analizira končne verzije nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN) petnajstih držav članic EU. Poročilo ugotavlja, da trenutno zastavljeni cilji in ukrepi ne bodo dovolj za uresničitev dolgoročnega cilja iz Pariškega podnebnega sporazuma. Številne države so sicer v končnih različicah svojih načrtov naredile nekaj izboljšav tako z vidika ciljev kot tudi politik in ukrepov, a bo skupek trenutnih ciljev in ambicij premalo za omejitev segrevanja na največ 1,5 °C. Več >>>

Foto: arhiv Focusa

PIC in DONDES uspešna na Ustavnem sodišču

Ustavno sodišče je na pobudo PIC in DONDES dne 9.4.2020 z odločbo U-I-194/19-24 zaradi neustavnosti razveljavilo Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19). Več >>>

Foto: Miha Krofel

Načrt za reševanje planeta

Evropska komisija je dne 20. 5. 2020 objavila Biodiverzitetno strategijo in Strategijo za kmetijstvo, slikovito imenovano “Od kmetije do vilice”, ki bosta pomembno vplivala na oblikovanje naravovarstvene in kmetijske politike EU. Ob objavi obeh strategij je organizacija BirdLife Internationational, katere polnopravni član je tudi DOPPS, izdala sporočilo za javnost. Več >>>

ARSO še enkrat o presoji vplivov na okolje glede podaljšanja obratovanja NEK

Upravno sodišče ugodilo tožbi PIC, Focusa in Umanotere – ARSO še enkrat o presoji vplivov na okolje glede podaljšanja obratovanja NEK. Več >>>

Javna razprava o novem ‘European Climate Law’ na ravni EU je zaključena

Zagovorniki okolja so se udeležili javne razprave javne razprave o novem evropskem podnebnem zakonu in nanj tudi oddali svoje predloge in pripombe. Več >>>

Foto: arhiv Zagovornikov okolja

Kaj morate vedeti o protestu “Narave ne damo”?

Vas zanima več o protestu “Narave ne damo” in o tem, kaj je bilo v ozadju? Ali pa morda zakaj in kako se nevladne organizacije vključujejo v postopke? Ekologi brez meja so pripravili odgovore na ta in podobna vprašanja. Več >>>

31. člen: Pravica do zdravega naravnega okolja naj postane človekova pravica

Partnerstvo BirdLife, katerega član je tudi DOPPS, poziva Združene narode, da prvič v več kot sedemdesetih letih posodobi Splošno deklaracijo človekovih pravic in doda novo človekovo pravico: pravico do zdravega naravnega okolja. Več >>>

Aktivno v šolo in zdravo mesto

V CIPRI Slovenija nadaljujejo s programom »Aktivno v šolo in zdravo mesto«, ki je nadaljevanje in razširitev programa Aktivno v šolo. V okviru programa bodo spodbujali aktivno pot v šolo ter podpirali zdrav življenjski slog osnovnošolcev. Več >>>

Foto: Luka Vidic

Od avtomobilske industrije lahko zahtevamo več!

29. maja se je odvijal webinar pod naslovom »Vpliv vozil na onesnaženje zraka: Lahko zahtevamo več od avtomobilske industrije?« s katerim so v Focusu želeli v pogovoru s strokovnjaki razjasniti vpliv vozil na okolje in zdravje, osvetliti problematiko z vidika varstva potrošnikov ter pojasniti, kako lahko na manjše izpuste na cestah vpliva nov emisijski standard Euro 7. Webinar je bil organiziran v sodelovanju s Partnerstvom za okolje in zdravje. Več >>>

»Novi cestni pasovi negativno vplivajo na okolje in zdravje«

Aktualna epidemija je dodatno razgalila slabosti sodobnega načina življenja, kamor spada tudi mobilnost in z njo povezana kakovost zraka ter hkrati pokazala na pomen zadostne lokalne preskrbljenosti z javno dostopnimi zelenimi površinam in ureditvam za hojo in kolesarjenje. V IMZTR so zato v evropskem tednu zdravja (11. 5. – 15. 5. 2020) o tem izdali sporočilo za javnost. Več >>>

Foto: Demescope

Bi radi vedeli več o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb? Ali pa o podnebnih politikah?

V Umanoteri so za lažje seznanjanje s tematiko podnebnih sprememb pripravili dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo; več informacij o podnebnih politikah pa najdete v dokumentu Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb. Več >>>

Foto: arhiv Umanotere

Spoznajte dobre prakse blaženja podnebnih sprememb

V Umanoteri so skupaj s Focusom v okviru projekta CARE4CLIMATE identificirali deset dobrih praks podjetij, občin, javnih institucij, nevladnih in drugih organizacij, ki navdihujejo ter kažejo, da so odločne spremembe na poti v podnebno nevtralno družbo možne in praktično izvedljive, ter prinašajo tudi vrsto sinergijskih koristi. Več >>>

 

Prilagajanje na podnebne spremembe s prečiščeno odpadno vodo

Pomanjkanje vode za zalivanje, ki je na kraškem terenu še toliko bolj izrazito, so se v Zavodu Svibna v okviru projekta Varuj vodo odločili zmanjšati tudi s ponovno uporabo odpadne vode iz gospodinjstev. Po slabem letu testiranj pilotne hibridne rastlinske čistilne naprave ugotavljajo prve pozitivne rezultate. Več >>>

Foto: arhiv Svibne

Travniški sadovnjaki za opraševalce in obratno

Ob letošnjem svetovnem dnevu čebel  oz. »Prazniku opraševalcev«  je ob medonosni čebeli posebna pozornost dana divjim opraševalcem, ki zagotavljajo eno ključnih ekosistemskih storitev, ki je pomembna tako za kmetijstvo kot ohranjanje biodiverzitete. V zavodu Svibna so v projektu Trajnostni sadovnjaki v učnih nasadih in različnih izobraževalnih aktivnostih tako posebno pozornost namenili ravno opraševalcem in biotskemu varstvu sadnih dreves v ekstenzivnih nasadih. Več >>>

Foto: arhiv Svibne

Zimsko sledenje na Pokljuki

Kratka novička s strani Dinaricuma, kjer so pred nekaj meseci organizirali zimsko sledenje; rezultati katerega bodo služili nadaljnji analizi monitoringa volčje populacije. Več >>>

Foto: arhiv Dinaricuma

Ta hitra MASKA ZA OBRAZ ; naredi-sam, brez šivanja, pralna, reciklirana

V Destilatorju so pripravili navodila za izdelavo reciklirane obrazne maske brez šivanja. Več >>>

Foto: arhiv Destilatorja

Alternative hitri modi

Ekologi brez meja so v članku o alternativah hitri modi zapisali odgovore na vprašanje o tem, kako se lahko trajnostno oblači potrošnik v Sloveniji. Več >>>

Modna revolucija 2020

V Humanitasu so se pridružili Modni revoluciji 2020; več o tem, kako osveščajo o razmerah v tekstilni (modni) industriji in nujnosti sistemskih sprememb pa na njihovi spletni strani. Več >>>

Ponovna uporaba — trend sedanjosti za prihodnost

Ekologi brez meja so se posvetili ponovni uporabi in opravili raziskavo med centri ponovne uporabe in potrošniki z namenom ugotoviti razsežnost in zanimanje za nakupe rabljenih izdelkov. Več >>>

Foto: arhiv Reuse

Neetične prakse alkoholne industrije niso zgolj problem tretjega sveta, temveč tudi slovenska realnost

Izšel je dolgo pričakovani slovenski prevod knjige »Heineken v Afriki«, in sicer tudi s pomembno podporo nevladnih organizacij s področja javnega zdravja. Ob tem pozivajo Ministrstvo za zdravje, Vlado RS in Državni zbor RS k strožji alkoholni politiki v Sloveniji. Več >>>

 

Prepoved spletne prodaje in dostave alkohola na dom v času epidemije novega koronavirusa

S strani No Excuse prihaja novica o dejavnosti ob preteklem dnevu obeleževanju svetovnega dneva zdravja – nevladne organizacije s področja zdravja in obenem članice Slovenskega združenja za kronične nenalezljive bolezni (zKNB) so se odločile, da Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za zdravje predlagajo prepoved spletne prodaje in dostave alkohola na dom v času epidemije novega konoravirusa in tudi sicer v normalnih okoliščinah. Več >>>

 

Zaščitimo mlade pred manipulacijo tobačne industrije. Preprečimo rabo tobaka in nikotina med mladimi.

Vsako leto 31. maja obeležujemo Svetovni dan brez tobaka, ki je letos potekal pod geslom »Zaščitimo mlade pred manipulacijo tobačne industrije. Preprečimo rabo tobaka in nikotina med mladimi«. Otroci, mladostniki in mladi odrasli so tisti, ki začnejo z uporabo tobačnih in nikotinskih izdelkov. Več >>>

Foto: arhiv IMZTR

Nihče brez – računalniki za več kot 700 šolarjev!

V sodelovanju z Zavodom Vsak so se v Društvu Duh časa lotili skupne akcije Nihče brez – doniranja računalnikov vsem šolarjem, ki so brez tega orodja. Več >>>

Praznovanje 20 letnice delovanja Združenja

Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine je 27. januarja 2020 v okviru rednega občnega zbora obeležilo prvih 20 let delovanja. Ob tej priložnosti so izdali Zbornik “Prvih 20 let”. Več >>>

Knjiga Njene zgodbe

V Humanitasu nam priporočajo v prebiranje knjigo Njene zgodbe, ki nas popelje skozi osebne zgodbe sedmih navdihujočih žensk. Ženske, ki so iz različnih razlogov bile primorane zapustiti svoje domove in si ustvariti novo življenje, tukaj, med nami. Več >>>

Pomlad in z njo pomladna številka revije Svet ptic

Prelistajte novo številko revije Svet ptic, ki letos obeležuje že 20. obletnico izhajanja. V njej si lahko med drugim preberete o prilagoditvah morskih ptic, ki so edini leteči organizmi, ki so osvojili tudi zrak nad morjem; ujamete novico »Iz Azije«, od koder prihaja zanimiv članek o tem, kako resno se varstva ogroženih ptic in ostalih vrst lotevajo na Okinavi, ter se spoznate z novičkami o začetkih revije Svet ptic. Več >>>

Foto: arhiv DOPPS

Umanoterino letno poročilo za leto 2019

Umanotera vas vabi, da prelistate Letno poročilo 2019 in si preberete, kaj vse so počeli v letu 2019. Več >>>

Foto: arhiv Umanotere

Pogled v leto 2019 in naprej – CIPRA Slovenija

V CIPRI Slovenija, društvu za varstvo Alp, vabijo k prebiranju pregleda njihovega delovanja v letu 2019. Delovali so na področju trajnostne prometne politike, trajnostne mobilnosti, varstva in načrtovanja krajine, interpretacije dediščine in sodelovali z lokalnimi skupnostmi, mladimi in odločevalci. Več >>>

Foto: Nejc Kavka

2100 besed o našem letu 2019

Ekologi brez meja so v letu 2019 obeleževali že 10. obletnico obstoja, o čemer si med drugim lahko preberete v njihovem letnem poročilu. Več >>>

Kaj nas čaka v letu 2020

Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja, v kratkem zapisu o tem, česa se lahko nadejajo v tem letu. Več >>>

Foto: arhiv Sončnega griča

{/sliders}

Iz aktivnosti članic Mreže za prostor

{slider Zanima me več}

Hoji prijazno zdravo mesto bomo načrtovali z občino Črna na Koroškem!

Delovna skupina programa »Aktivno v šolo in zdravo mesto« je kot najprimernejšo kandidatko za letošnjo prvo izvedbo načrtovanega programa izbrala občino Črna na Koroškem. Črna se na več načinov že aktivno spopada z zdravstvenim stanjem svojega prebivalstva in je, tudi zaradi visoke motivacije vodstva občine in različnih lokalnih akterjev, v danih okoliščinah najbolj primerna med občinami kandidatkami za zagon dobre prakse načrtovanja hodljivosti slovenskih naselij. Več >>>

Foto: arhiv IPOP

Z občino Škofja Loka bomo oblikovali ukrepe za bolj varno in udobno hojo ter kolesarjenje

V času epidemije in po njej se je tudi v Sloveniji osebna mobilnost prebivalcev spremenila v prid kolesarjenju in hoji. Zato so na IPoP preko povabila med slovenskimi občinami izbrali eno, ki ji bodo to poletje ponudili pomoč pri uvajanju ukrepov za bolj varno in udobno hojo in kolesarjenje. Več >>>

Foto: Shutterstock

Projekt Zunaj: podprli bomo 15 pobud za boljši javni prostor

Iz IPOP sporočajo, da bodo letos v okviru projekta Zunaj, s katerim so podprte lokalne pobude prebivalcev Ljubljane, uresničili 15 idej. Zelo veliko pobud se je nanašalo na manjše zelene površine v soseskah. Med drugim so opazili tudi, da so prebivalci postali pozorni na majhne kotičke v njihovih soseskah. Več >>>

Foto: Nejc Trampuž

Deseta izvedba urbanih sprehodov na Facebooku (posnetek)

V mnogih mestih po svetu bi morali prvi konec tedna v maju potekati znameniti urbani sprehodi Jane’s Walk, ki spodbujajo aktivno vključevanje prebivalcev v urejanje bivalnega okolja. A tudi sprehodi so letos zaradi pandemije COVID-19 bili primorani biti drugačni. Na slovenskem spletnem dogodku je 10 slovenskih organizatorjev sprehodov ob 10. izvedbi sprehodov pri nas predstavilo svoje dosedanje izkušnje in izmenjalo poglede na spremembe v uporabi javnega prostora v času epidemije. Več >>>

Foto: arhiv IPOP

Mreža Stanovanja za vse ima novo spletno stran

Mreža Stanovanja za vse, ki povezuje pet nevladnih organizacij, ima novo spletno mesto. Več >>>

 

Kako smo za Trebnje izdelali parkirno politiko?

Iz IPOP o tem, kako so se v Trebnjem lotili procesa izdelave parkirne politike z vključevanjem javnosti ter kakšni so bili rezultati. Več >>>

Foto: arhiv IPOP

Investicije na področju prometa po epidemiji Covid-19 naj imajo daljnoročne in sinergijske učinke

V Koaliciji za trajnostno prometno politiko (KTPP) sporočajo, da podpirajo zagon investicij v trajnostno prometno infrastrukturo in druge ukrepe, torej v železnico, javni potniški promet, kolesarjenje ter hojo. Učinki teh investicij so dolgoročni in sinergijski, saj prispevajo k družbeni, okoljski in gospodarski blaginji. Več >>>

 

Okrevanje po pandemiji naj okrepi trajnostno in aktivno mobilnost

Na IPoP so se pridružili pobudam, da se tretji paket ukrepov usmeri v t.i. zeleno okrevanje, torej v ukrepe, ki bi ob kratkoročnem zagonu gospodarstva prinašali tudi dolgoročne koristi za okolje, družbo, podjetja in posameznike. Prav tako pa so v okviru prizadevanj za trajnostno preoblikovanje prometnega sistema v času pandemije in po njej poslali dopis ministru za infrastrukturo s konkretnimi predlogi spodbud in ukrepov, ki bi jih bilo mogoče vključiti v paket ukrepov za spopadanje s posledicami epidemije. Več >>>

 

V času pandemije pešci in kolesarji potrebujejo več prostora, avtomobili pa manj

V IPOP so v prispevku skušali odgovoriti na vprašanje: »Kaj, če bi obliko naših ulic začasno spremenili tako, da bi ustrezala novim potrebam ljudi?« Več >>>

Pogovoriti se moramo o stanovanjih

V IPOP so pripravili prispevek, s katerim so naslovili perečo problematiko stanovanjske politike v času epidemije in po njej. Več >>>

Foto: Tadej Brezina

Javne površine v času epidemije

V IPOP so pripravili prispevek o javnih površinah in parkih v času epidemije ter o situaciji (tudi pravni) v Sloveniji na tem področju. Izpostavljajo, da občine potrebujejo strokovno podporo in sodelovanje države za to, da lahko učinkovito poskrbijo za zdravje prebivalcev in javno zdravje. Več >>>

Foto: Goran Jakovac

{/sliders}

Napovednik dogodkov

3. 6. – 11. 6.: ZGODBA O PLASTIKI OB DNEVU OKOLJA

Letošnji svetovni dan okolja bodo v Ekologih brez meja obeležili s slovensko spletno premiero filma The Story of Plastic (Zgodba o plastiki). Več >>>

10. 6.: Javna razprava – Kakšno Kočevje si želite?

Na Tržnici v Kočevju bo potekala javna razprava o oživljanju mestnega središča. Občina Kočevje vabi prebivalke in prebivalce, da prisluhnejo ugotovitvam delovne skupine projekta Vsi v mesto! Več >>>

Foto: arhiv IPOP

19. 6.: Skrivnost Ajdovske jame – Jama, od koder izvira vse živo, predavanje dr. Alje Žorž

V Zavodu Svibna vabijo na predavanje dr. arheoloških znanosti Alje Žorž z naslovom »Skrivnost Ajdovske jame – Jama, od koder izvira vse živo«, ki bo  potekalo na jasi pred Ajdovsko jamo. Več >>>

Foto: arhiv Svibne

21. 6.: IZLET: Ornitološki sprehod po Arboretumu Volčji Potok

Arboretum ponuja zatočišče in hrano številnim pticam. Z dobrim sluhom in ostrim vidom boste opazili marsikatero. Vodenje sprehoda je brezplačno. Obvezna je prijava po elektronski pošti. Več >>>

Vabila k sodelovanju

[natečaj] PraviLNO pečeno 2020 – podaljšan rok do 14. junija

Ali kdaj mine dan, ko ne zaužijete niti žličke sladkorja ali pojeste koščka čokolade, banane ali manga? Kakšne jedi pripravite iz sestavin, za katere veste, od kod prihajajo in kdo jih je pridelal (v sistemu pravične trgovine ali lokalno ekološko)? Focus vabi, da sprejmete izziv ter se prijavite na tekmovanje PraviLNO pečeno ZDAJ! Potegujte se za nagrade in pomagajte sestaviti knjižico receptov z jedmi iz sestavin pridelanih lokalno ekološko in/ali po načelih pravične trgovine. Več >>>

Foto: arhiv Focusa

Lokalni odzivi na epidemijo COVID-19 – poziv občinam

Čas epidemije je lokalne skupnosti postavil pred celo vrsto novih izzivov. Občine so tiste, ki imajo s svojimi prebivalci najbolj neposreden stik, in ki se na njihove stiske in nove potrebe po svojih najboljših močeh tudi prve odzivajo. V IPOP so se za hitrejši pretok informacij o dobrih praksah med občinami odločili za zbiranje primerov dobrih praks, ki bi po lahko koristile tudi drugim občinam. Več >>>

 

E-TICK – spletni tečaj o etični komunikaciji

V Humanitasu pravijo, da je tečaj E-TICK še posebej primeren za vse, ki jih zanimajo teme globalne pravičnosti in družbenih sprememb, hkrati pa predstavlja odličen vir za vse prostovoljce, mladinske delavce in trenerje na področju globalnega učenja. Več >>>

 

Mednarodni vranjekovi dnevi

DOPPS sporoča, da bo v juliju potekalo preštevanje sredozemskih vranjekov in k sodelovanju pri popisu vabi prostovoljce. V Sloveniji bodo vranjeke šteli na tradicionalnih skupinskih prenočiščih v Piranskem in Strunjanskem zalivu ter Zalivu sv. Jerneja. Več >>>

Foto: Simon Kovačič

Vabilo šolam: sodelovanje na projektu “Širimo solidarnost!”

Na Humanitasu so pričeli z evropskim projektom “BEST – Build European solidarity today!”, katerega cilj je ozaveščati mlade o temah solidarnosti, revščine, neenakosti, diskriminacije, človekovih pravic in analizirati globalne izzive preko fotografske analize in pisanja. Več >>>

 

NATEČAJ »NARAVI PRIJAZEN GORENJSKI VRT«

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi k sodelovanju na natečaju “Naravi prijazen Gorenjski vrt”, kjer v okviru projekta Biodiverziteta v naseljih izbirajo najbolj naravi prijazne vrtove Gorenjske. Natečaj bo potekal od maja do septembra 2020. Več >>>

Foto: arhiv CTRP-Kranj

POLETNI RAZISKOVALNI TABORI 2020

V Morigenos vsako leto organizirajo raziskovalne tabore (tudi letos bodo), ki so tokrat del dobrih zgodb NVO. Več >>>

 

Brezplačni poletni tabor za učence od 6. do 9. razreda

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija in Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj organizirata poletno taborjenje za mladostnike. Več >>>

 

»Brezmejni svet idej – srečanje nadarjenih in njihovih mentorjev«

UMMI vabi na oktobrsko srečanje srečanje nadarjenih in njihovih mentorjev, ki bo potekalo v Ankaranu. Prijave sprejemajo do 15. junija 2020. Več >>>

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.