Nov sklop malih projektov članic mreže Plan B za Slovenijo v okviru Podnebnega programa

14. junija 2023

Februarja 2023 je mreža Plan B za Slovenijo objavila tretji razpis za članice mreže Plan B za Slovenijo za prijavo projektnih idej za izvajanje Podnebnega programa mreže. Za izvajanje malih projektov sta bili izmed štirih prijavljenih izbrani dve organizaciji, in sicer Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev ter Dinaricum, društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov.

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev bo tako do sredine marca prihodnjega leta izvajalo projekt z naslovom Ugotavljanje posledic požarov na Krasu leta 2022 na združbe netopirjev (Chiroptera). V okviru projekta bo društvo izvajalo aktivnosti za pridobitev podatkov o stanju biodiverzitete netopirjev na prizadetih območjih, popis pa bodo uporabili kot podlago za nadaljevanje monitoringov v prihodnjih letih, s čimer bodo lahko posredno spremljali tudi učinke sanacije pokrajine.

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov Dinaricum bo izvajalo projekt z naslovom Trajnostno ohranjanje odpornih alpskih ekosistemov s pastirstvom. Prizadevali si bodo za vzpostavitev pastirstva v slovenskem visokogorju kot najbolj učinkovite prakse za ohranjanje travniških in gozdnih visokogorskih ekosistemov. Projektne aktivnosti vključujejo sodelovanje na ustanovnem srečanju mednarodne pastirske mreže v Švici ter organizacijo posveta za zainteresirane lastnike pašnih živali na območju visokogorskih pašnikov, kjer so prisotne velike zveri.

V lanskem letu je Programski svet mreže na predlog komisije podprl izvedbo treh projektov: Vsebina in vizualna podoba prvega centra o delfinih (Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce), Kolo parkiRAJ ZA ČEBELE (Ljubljanska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa) ter Kačji pastirji in podnebne spremembe (Slovensko odonatološko društvo).

Namen projektov je opolnomočenje manjših NVO za zagovorniško delo na področju podnebnih sprememb.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.