Nov program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe skrčil sredstva za NVO za 70 %

29. junija 2021

Vlada je dne 24. 6. 2021 sprejela nov Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023, s katerim je bil razveljavljen prejšnji odlok za to obdobje (Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023), sprejet 5. 3. 2020. Zneske, namenjene podpori nevladnim organizacijam in civilni družbi do leta 2023 je novi odlok skrčil za dobrih 70 %  – za leta 2021, 2022 in 2023 iz 2,4 na 0,7 mio EUR. Do leta 2023 se bodo tako financirali le projekti, ki že potekajo, ni pa predvidenih sredstev za nove razpise.

V času, ko so podnebne spremembe, prizadevanje za njihovo blaženje in prilagajanje nanje v ospredju političnih prizadevanj, Evropski parlament je prav zdaj potrdil Evropski podnebni zakon, je ključno angažiranje celotne družbe za potrebne aktivnosti. Izkušnje v zvezi s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, ki se po dobrem letu od sprejema še ne premika v izvajanje, že eno leto in pol tudi zamujamo s sprejemom dolgoročne podnebne strategije Slovenije, kažejo na bistveno pomanjkanje zavedanja o problemu tako na strani odločevalcev, državne in lokalne uprave ter splošne javnosti. Tukaj pa je ključno delovanje nevladnih organizacij in civilne družbe, predvsem tudi manjših, lokalnih organizacij, ki pripomorejo k spremembam v lokalnem okolju, tako z ozaveščanjem, prilagojenim lokalnemu okolju kot z manjšimi akcijami – primeri dobrih praks, ki spodbudijo tudi druge lokalne skupnosti.

Res je, da program porabe sredstev Podnebnega sklada predvideva tudi sofinanciranje več projektov LIFE in pri nekaterih sodelujejo tudi nevladne organizacije. Vendar pa je razveljavljeni odlok »rezerviral« sredstva tudi za sofinanciranje bodočih LIFE projektov, to je tistih, ki bi bili do 2023 še odobreni s strani Evropske komisije (1,5 mio EUR za 2021, 2022 in 2023). Novi odlok pa do konca 2023 ne predvideva nobenih sredstev za morebitno novo odobrene  LIFE projekte, ki bi prispevali k blaženju ali prilagajanju na podnebne spremembe. Ker LIFE projekti zahtevajo visok delež sofinanciranja, bo to odvračalo nevladne organizacije k prijavi projektov na LIFE razpise, ki sicer, če so odobreni, v Slovenijo preusmerijo znatna sredstva.

Ministrstvo za okolje in prostor je že tako eno od ministrstev, ki nameni podpori nevladnim organizacijam najmanjši del svojih sredstev – občutno manj, kot namenijo ministrstva na področjih, kjer je delovanje civilne družbe enako pomembno kot na področju varstva okolja (npr. kultura, šport, sociala). Od vseh sredstev, ki jih dobijo nevladne organizacije, Ministrstvo za okolje in prostor iz svojega proračuna nameni okoljskim nevladnim organizacijam le 0,41 % (po podatkih za leto 2019), kar je skoraj štirikrat manj od povprečnega deleža sredstev za NVO v proračunih ministrstev (kratek pregled financiranja je objavljen tukaj, celotna ažurirana analiza pa je dostopna tukaj). Novi odlok pa je dodatno usmerjen k šibitvi okoljskih nevladnih organizacij v Sloveniji.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.