Nezakonito stanje na področju izdelave okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje

22. decembra 2011

Nevladne organizacije, članice mreže Plana B za Slovenijo, ugotavljamo, da že dalj časa obstaja nezakonito stanje glede pooblastil izdelovalcev okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje. Zaradi nesprejetja potrebnih predpisov namreč po 1. oktobru 2010 v Sloveniji namreč ni  zakonitih oseb, pooblaščenih za izdelovanje okoljskega poročila oziroma poročila o vplivih na okolje.

 

Tako stanje je nezakonito, zato Ministrstvo za okolje in prostor oziroma Agencija za okolje in prostor v tem obdobju ne bi smela izdajati okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj na podlagi okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje, saj jih niso izdelale osebe, ki so po zakonu pooblaščene za to. Poleg tega o tem stanju, čeprav  gre za informacije izrednega pomena na področju varstva okolja, javnost ni bila obveščena.

Članice mreže Plana B za Slovenijo smo zato v pismu, naslovljenem na Ministrstvo za okolje in prostor,  zahtevale pojasnilo in konkretne odgovore, kako bo ministrstvo ukrepalo za odpravo tega stanja. Zahtevajo tudi, da ministrstvo v pripravo rešitev vključi vse strokovne javnosti, tudi nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom okolja in urejanjem prostora. Ministrstvo tudi sprašujejo, koliko in katera okoljska poročila in poročila o vplivih na okolje, ki so bila podlaga za sprejete odločitve Ministrstva za okolje in prostor oziroma Agencije za okolje in prostor so bila izdelana po 1. juliju 2010, oziroma katera od teh so bila izjeme, ki so se lahko po posebnih pogojih izdelala še do 30. septembra 2010?

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.