Nacionalni energetski program

17. junija 2011

Nacionalni energetski program (NEP) je ključni razvojni strateški dokument za izvajanje nacionalne energetske politike. V okviru projekta Plan B za Slovenijo je sodelovanje pri oblikovanju energetske politike eno od prednostnih področij. Delo poteka v okviru delovne skupine za energetiko, kjer so zbrane okoljske nevladne organizacije in tudi posamezniki, ki želijo aktivno delovati na tem področju. Delovno skupino koordinira Focus, društvo za sonaraven razvoj. Kontakt: Tomislav Tkalec, tomi@focus.si.

 

Energetika predstavlja pomemben podporni sektor delovanja naše družbe, zato je nujno, da se poiščejo takšne rešitve, ki bodo imele čim manj negativnih učinkov na ljudi in okolje ter čim več družbenih koristi. To lahko dosežemo z bolj trajnostno nizkoogljično usmeritvijo tega sektorja, s prioritetami v zmanjševanju porabe energije, učinkoviti rabi le-te, čimprejšnjemu prehodu na obnovljive vire energije ter decentralizaciji proizvodnje, ki mora temeljiti na pametnih omrežjih. Menimo, da se more v odločanje o tako pomembni tematiki vključevati čim širši krog ljudi in da je pri rešitvah potrebno iskati širši konsenz.

Člani delovne skupine za energetiko mreže Plan B so:

 

  • Focus, društvo za sonaraven razvoj
  • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
  • Greenpeace Slovenija
  • Slovenski E-forum
  • Ekologi brez meja
  • Inštitut za politike prostora
  • Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenija – DOPPS
  • Inštitut za trajnostni razvoj
  • posamezniki/ce, ki jih tema zanima

 

Stališče delovne skupine za energetiko mreže Plan B za Slovenijo do osnutka NEP.

Aktivno smo se v pripravo NEP vključili že leta 2009, ko smo okoljske nevladne organizacije Umanotera, Greenpeace, Focus, Slovenski E-forum, CIPRA Slovenija, Inštitut za trajnostni razvoj in Temno nebo Slovenije pripravili skupna stališča do Zelene knjige NEP.

Dokumenti:

Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa za obdobje do leta 2030, javna razprava poteka do 15. septembra 201

Povzetek NEP 2010-2030 “Aktivno ravnanje z energijo”

Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za NEP (za priloge glej spletno stran MG)

Z NEP povezani podporni dokumenti:

strokovne podlage za pripravo NEP, Zelena knjiga

Dolgoročne energetske bilance RS za NEP do leta 2030 – izhodišča

Dolgoročne energetske bilance RS za NEP do leta 2030 – rezultati

 

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.