Uvodnik

 

Uroš Brankovič (Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj): Naj nas zelena mobilnost zapelje do boljšega življenja

V začetku jeseni leta 2018 sva imeli v okviru Evropskega tedna mobilnosti na glavnem trgu v Kranju svoj ''štant'' tudi partnerski organizaciji projekta Naj te zapelje zelena mobilnost. Gre za manjši projekt, ki ga podpira MOP, z namenom spodbujanja uporabe javnega potniškega prometa med različnimi ciljnimi skupinami na območju osrednje Gorenjske. Pri slednjih je zelo velik poudarek na mladih med 14. in 18. letom, saj so prav oni najbližja prihodnost (ne)trajnostne mobilnosti. Vsebine projekta izhajajo tudi iz dejstva, da je zasedenost na linijah mestnega potniškega prometa v Kranju ter medkrajevnih linijah žal precej nizka. Po rezultatih iz Celostne prometne strategije MOK iz leta 2017 mestni avtobus vsakodnevno uporablja zgolj 8 % vprašanih, medkrajevni avtobus pa 3 % vprašanih. Pa čeprav je cena celodnevne vozovnice za mestni avtobus le 1 EUR, občina Kranj pa letno to subvencionira s preko milijona evrov.

 

 

 

Aktualno v Planu B

 

Stališče mreže Plan B za Slovenijo o energetskem prehodu v luči podnebnih sprememb

V Mreži Plan B za Slovenijo smo po dolgotrajnem procesu izoblikovali skupno stališče o energetskem prehodu v luči podnebnih sprememb. V pomoč oblikovanju stališča smo v letu 2017 organizirali tri delavnice na temo pridobivanja energije ter v letu 2018 delavnico za oblikovanje skupnega stališča. Več >>>

 

Sodelujemo v Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO

Minister za okolje in prostor Jure Leben je 5. decembra 2018 ustanovil Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami kot strokovno-posvetovalni organ Ministrstva za okolje in prostor. Med člani, ki so bili izbrani preko neodvisnega postopka CNVOS, je tudi 5 predstavnikov iz organizacij članic mreže Plan B za Slovenijo. Zapisniki sej so na voljo tukaj.

 

 

Iz aktivnosti članic

 

Nočni prevozi v veselem decembru uspeli!

V veselem decembru smo v Kranju v dveh nočeh (15. - 16. 12. ter 20. - 21. 12.) testno izvedli nočne prevoze, katerih namen je bil preveriti potrebe in možnosti za redno uvajanje nočnih prevozov, predvsem za mlade, pa tudi druge, ki bi za vrnitev v nočne času raje izbrali organiziran prevoz. Predvsem v drugem vikendu sta bili vožnji dodobra polni, izredno dober odziv pa je akcija doživela tudi na socialnih omrežjih in med lokalnimi akterji (društva, organizatorji dogodkov, …). Več >>>

 

 

Foto: spletna stran CIPRA

 

Skupaj zaustavimo mehanizem ISDS

Umanotera se je priključila evropski pobudi Pravice za ljudi, predpisi za korporacije – Stop ISDS.

 

Mehanizem ISDS, ki je zapisan v številnih sporazumih o prosti trgovini, korporacijam omogoča, da tožijo države na posebnih zasebnih tribunalih. Korporacije so s pomočjo tega mehanizma v preteklosti od držav že prejele več sto milijonov evrov javnega denarja, ki so ga morale te plačati zaradi predpisov in odločitev, ki so jih sprejele, četudi so bile te odločitve v interesu javnosti. Mehanizem ISDS postaja vse bolj priljubljeno orodje korporacij za izsiljevanje držav in preprečevanje sprejemanja pomembnih zakonov, ki varujejo javni interes. Več >>>

 

 

Priporočila za izboljšanje sistemskega okolja za skupnostne projekte

V okviru projekta Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri smo društvo Focus in Umanotera na relevantne državne institucije naslovili priporočila, s katerimi bi se izboljšalo sistemsko okolje za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v lokalnih okoljih. Priporočila se nanašajo na ukrepe trajnostne mobilnosti v turističnih destinacijah, vlogo energetskih skupnosti pri doseganju podnebno-energetskih ciljev države ter spremembe zakonodaje v prid možnosti podelitve brezplačne stavbne pravice na državnem ali občinskem premoženju za stanovanjske zadruge. Več >>>

 

 

Izšel priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge

Da bi podprli pobudnike in izvajalce skupnostnih projektov, smo Umanotera in društvo Focus v okviru projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri pripravili priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge. Pri stanovanjski zadrugi gre za skupinsko zagotavljanje kakovostnih stanovanjskih enot, zadruge pa hkrati sledijo idejam medgeneracijske solidarnosti in trajnostne porabe virov s spodbujanjem trajnostne gradnje ter ekonomije souporabe in sobivanja. Več >>>

 

 

 

»Sosedske« sončne elektrarne končno tudi v Sloveniji              

Ministrstvo za infrastrukturo v prenovljeni Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz OVE predlaga spremembe, ki bodo večjemu številu ljudi omogočile, da sodelujejo pri proizvajanju čistejše energije. Skupina ljudi (odjemalcev) znotraj iste transformatorske postaje (TP) se bo namreč lahko povezala in recimo postavila skupno sončno elektrarno na strehi bližnjega občinskega vrtca, pri čemer se jim bo delež proizvedene električne energije na oddaljenem mestu odštel od njihove porabe v lastnem domu. Več >>>

 

 

 

Klima za podnebje

V okviru projekta Klima za podnebje izvajamo delavnice za mlade po vsej Sloveniji. Bili smo v Celju, Kopru, Mariboru, Škofji Loki … Pri spodbujanju mladih, kaj lahko storimo za blaženje podnebnih sprememb, pa so se nam s kratkimi videi pridružili tudi fotograf in fotoreporter Arne Hodalič, pevka Jadranka Juras in igralec Primož Forte – Gušto. V okviru kampanje za nizkoogljično gospodarstvo pa smo pripravili dokument ENERGETSKO INTENZIVNA INDUSTRIJA V SLOVENIJI: poraba energije, dodana vrednost, delovna mesta. Več >>>

 

  

Ste za to, da gremo naprej? 10-letni izziv #10yearschallenge

Poznate ta 10-letni izziv na družabnih omrežjih? Če ne, nič hudega. Gre za to, da ljudje delijo dve sliki, nastali v razmaku desetih let. Če so slike posameznikov bolj ali manj posrečene, pa aktivnost mnogih organizacij že prerašča v okoljsko in družbeno ozaveščanje. Tudi društvo Ekologi brez meja bo letos praznovalo svoj 10. rojstni dan, zato se počasi pridružujemo izzivu. Več >>>

 

(foto: ekipa z Raven na Koroškem)

 

Greta Thunberg – govor na konferenci ZN o podnebnih spremembah – slovenski podnapisi

Švedska 15-letnica Greta Thunberg, ki je začela gibanje šolskih stavk za podnebje, je na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP24) nagovorila svetovne voditelje in poudarila, da podnebne krize ne bomo rešili, če je ne bomo obravnavali kot krizo. Več >>>

 

 

 

#PticeOkoliNas bomo preštevali tudi v letu 2019

DOPPS vas tudi letos vabi, da skupaj z njimi preštejete ptice okoli svojih domov. Za vas so tudi pripravili nekaj kratkih napotkov in gradiv, ki vam bodo pomagali pri določanju ptic in beleženju podatkov. Več >>>

 

 

Vir: spletna stran DOPPS

 

Po malico na avtomat? Ni vseeno, kaj izbereš

So se ti že kdaj vaje zavlekle in ni bilo časa za kosilo na bone ali obisk trgovine pred naslednjim predavanjem? Si pozabil prinesti kosilo od doma? Avtomati na fakulteti ponujajo kar nekaj hitrih rešitev za potešitev lakote, a ni vseeno, kaj izbereš. Na žalost je večina hitrih `rešitev´ kaloričnih in nezdravih. A med ponudbo lahko najdeš tudi kaj primernega. Več >>>

 

Sprehod po koledarju z letnico 2018

Lansko leto je bilo za nas in tudi za okolje zelo razburljivo. Da se vsi skupaj napolnimo z dovoljšnjo mero motivacije za leto, ko bomo upihnili že 10. svečko delovanja, smo zbrali nekaj najbolj pozitivnih novic in dogodkov iz 2018. Več >>>

 

 

Pravni kotiček

Pripravil PiC

 

E-seminar: Inšpekcijski nadzor

Na inšpekcijo povprečni smrtniki pomislimo predvsem takrat, ko v našem neposrednem okolju, še posebej tam, kjer prebivamo (in spimo), nekdo stori nekaj, kar nas preprosto… zmoti. Sprememba v okolju vpliva na naše čute, na primer vonj ali sluh. Na tak ali na številne druge načine ima dejanje drugega vpliv na naše počutje in posledično tudi zdravje, pa naj bo to fizično ali psihično, ali tudi oboje. K človeku ali skupini, ki dejanje stori (ali pa določeno ravnanje opusti in s tem povzroči negativno spremembo v okolju), sprva pristopimo, se pozanimamo kaj se dogaja in jasno povemo, da tako ne bo šlo naprej. Povzročitelj se lahko z vami ne strinja, lahko pa se tudi strinja, vendar brez osebnostnih zadreg čez nekaj dni zažge še kakšen kup plastike, ali zlije vedra strupenih snovi v bližnji grmiček. Kaj pa v tem primeru?

 

Implementacija Aarhuške konvencije v EU

Evropska unija in države članice EU so podpisnice Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah – Aarhuške konvencije. To pomeni, da določila konvencije veljajo za celotno EU in seveda tudi za Slovenijo. V praksi je Konvencija najbolj prepoznana po tem, da lahko od pristojnih državnih organov zahtevamo podatke, povezane z okoljskimi zadevami, pa tudi preko dejstva, da imamo tako posamezniki, kot tudi civilne iniciative ter predvsem nevladne organizacije možnost sodelovanja tako pri pripravi strateških, kot pri pripravi zakonodajnih in drugih podlag s področja varstva okolja, ter pri možnosti vložitve pravnih sredstev zoper dejanja ali opustitve državnih organov.

 

Integrirani nacionalni načrt za energijo in podnebje

V mreži okoljevarstvenih nevladnih organizacij Justice and Environment, ki združuje nevladnike iz vzhodne Evrope, je bil v zaključku leta 2018 pripravljen dokument o priporočilih glede upravljanja Energijske unije na način, da bodo doseženi energijski in podnebni cilji za leto 2030.

 

Napovednik dogodkov

 

5. 2.: Znanstveno-strokovni posvet: Lokalni, regionalni in globalni viri onesnaženja zraka

Ob stoletnici Oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani vas, Oddelek za geografijo Filozofske fakulteta Univerze v Ljubljani, društvo CIPRA in društvo Focus vabijo na znanstveno-strokovni posvet, ki bo 5. februarja med 9:00 in 12:30 na Filozofski fakulteti. Več >>>

 

15. in 16. 2.: Obrezovanje sadnih dreves (Dvodnevni tečaj)

CTRP Kranj vas vabi na dvodnevni tečaj obrezovanja dreves. Več >>>

 

18. 2.: Predavanje iz okoljske psihologije

Vabimo vas, da se nam pridružite na predavanju iz okoljske psihologije K vzdržnemu razvoju: narava med precepi, vrednotami in človeškim vedenjem, ki bo v ponedeljek, 18. februarja od 15. do 16.30 ure v Okoljskem centru na Trubarjevi 50 v Ljubljani. Več >>>

 

5. 3.: Izmenjava oblačil Tekstilnica

Društvo Ekologi brez meja vas vabi na marčevsko izmenjavo oblačil. Izmenjava je odlična priložnost, da zamenjate vaša stara oblačila, ki jih ne nosite več, obenem pa obogatite garderobo s kakšnim ‘novim-starim’ kosom oblačila. Več >>>

 

29. in 30. 3. : Letno srečanje – Zbor članic mreže Plan B za Slovenijo 2019

Vabimo vas, da si rezervirate termin za letno srečanje 2019. Srečanje bo potekalo na Sončnem griču v Hrvojih. Dodatne informacije bomo objavili na spletni strani.