Uvodnik

 

Polona Valič (Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj): Kaj nas povezuje?

V začetku leta 2018 smo po posvetovanju v Programskem svetu Ministrstvu za javno upravo predlagali izvedbeni načrt aktivnosti mreže Plan B za Slovenjo v letih 2018 in 2019, ki bodo podprte v okviru istoimenskega projekta. 

 


  

Aktualno v Planu B

 

Srečanje NVO s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja in ohranjanja narave z ARSO 

8. junija je na ARSO potekalo prvo srečanje z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju okolja s predstavniki agencije. Srečanje je bilo namenjeno pogovoru o možnosti organizacije rednih tematskih srečanj, o splošnih problemih stanja okolja in monitoringa ter o morebitnih splošnih pobudah ali idejah v zvezi z načinom vodenja upravnih postopkov. Na srečanju je že bilo predlaganih nekaj tem za prihodnja srečanja: stanje okolja (narave) in kazalci (skupaj z ZRSVN), invazivne vrste ter vplivi na zdravje in načini presoje.

 

Rezultati spletne ankete: Vizija - Trajnostni promet 2025 

V Koaliciji za trajnostno prometno politiko smo pripravili Teze trajnostne prometne politike s katerimi smo zastavili cilje na področju javnega potniškega prometa, kolesarjenja in pešačenja, prometnega načrtovanja. Na podlagi tez smo oblikovalni spletno anketo: Vizija – Trajnostni promet 2025, ki smo jo posredovali političnim strankam, ki sodelujejo v procesu parlamentarnih volitev 2018. Več…

 

Gradimo solidarnost - Nacionalno srečanje nevladnih organizacij 

Ste kdaj potrebovali podporo širokega kroga ljudi? Vam včasih manjka podpora ostalih nevladnikov? Morda samo nekdo, ki ti da občutek, da v akciji nisi sam? Ker želimo odpreti prostor za razpravo o tem, kako graditi solidarnost med nevladnimi organizacijami in tudi širše, vas vabimo, da si rezervirate termin 10. oktobra 2018. Na letnem dogodku konzorcija vsebinskih mrež želimo skozi domače in tuje primere iz prakse predstaviti pomen in vlogo medsektorske solidarnosti, nato pa v delavniškem delu skupaj zasnovati konkretne mehanizme za gradnjo solidarnosti.  

 

 


 

Iz aktivnosti članic

 

Tradicija, povezovanje, inovativnost – uspešne zgodbe povečevanja dodane vrednosti in dostopnosti podeželskih proizvodov

Ker na slovenskem podeželju nastaja vse več atraktivnih proizvodov iz kmetijske in dopolnilnih dejavnosti, ki pa pogosto niso enostavno dostopni potrošnikom, niti vgrajeni v gostinsko in turistično ponudbo, sta Umanotera in Focus v okviru projekta Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri organizirala strokovno ekskurzijo z ogledom in predstavitvijo Mlekarne Planika in Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka. Več…

 

Zaključni kolesarski zajtrk v Ljubljani

Focus, društvo za sonaraven razvoj je v maju in juniju skupaj z lokalnimi kolesarskimi organizacijami pripravilo štiri kolesarske zajtrke po Sloveniji. Začeli so v Mariboru, nadaljevali v Kranju in Kopru, kot zadnji pa je bil na vrsti kolesarski zajtrk v Ljubljani, ki se je zgodil že četrto leto zapored. Zajtrki za kolesarje in kolesarke so namenjeni spodbujanju vsakodnevnega kolesarjenja v službo ali v šolo ter po opravkih. Na videz nepomembna odločitev o potovalnem načinu je vse prej kot nepomembna, če upoštevamo, da je promet eden izmed glavnih krivcev za izpuste toplogrednih plinov in onesnaženje zraka z drobnimi delci, ki močno vplivajo na naše zdravje. Več…

 

Vir: Focus

 

Izšel prvi novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri

S prepričanjem, da je dobre stvari treba deliti in množiti, in z upanjem, da zanetimo iskre navdiha, smo Umanotera in Focus pripravili prvi novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri. Novičnike bomo do konca leta pripravljali v okviru projekta Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. Več…

 

2. izdaja vodnika po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri

»Kadar v širših ali ožjih skupnostih na vključujoč način razmišljamo o blaginji, ki jo želimo zase in za svoje otroke, največkrat sanjamo o visoki kakovosti življenja, delovnih mestih, gospodarskem napredku, ohranjeni naravi ter neonesnaženem okolju. Lahko imamo v Sloveniji vse to? Lahko. Bogastvo naših virov je (še) veliko: voda, gozd, rodovitna tla, obnovljivi viri energije, ohranjenost okolja, raznolikost in lepota krajine, biotska raznovrstnost – to so v Sloveniji prepoznani aduti. To so naši življenjski viri. Vendar si celovite in trajne blaginje ne moremo zagotoviti kot posamezniki ali kot posamezne organizacije. Več…

 

 

2x Video: Stanovanjska zadruga »Več kot stanovanje« in Biosferno območje Entlebuch

V okviru projekta Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri smo Umanotera in Focus pripravili dva videa: Stanovanjska zadruga »Več kot stanovanje« in Biosferno območje Entlebuch. Več…

 

Interaktivni zemljevid trajnostnih energetskih iniciativ

V sklopu projekta ENERGISE je bil pripravljen spletni interaktivni zemljevid, na katerem je predstavljenih več kot 1000 trajnostnih energetskih iniciativ iz 30 Evropskih držav. Zemljevid podaja informacije o vsebini, obsegu in ciljih predstavljenih energetskih iniciativ, ki naslavljajo problematiko prekomerne rabe energije. Zemljevid z iniciativami predstavlja dragocen vir za strokovnjake s področja energetike, raziskovalce, skupnosti ter vse, ki iščejo primere dobrih praks energetskih pobud iz vse Evrope. Več…

 

Vir: Focus

 

Okolje-zdravje: Raziskava o znanju, stališčih in vedenju slovenske mladine v letu 2018

V povezavi z razumevanjem področja okolje-zdravje je IMZTR v okviru projekta Okolje, zdravje in mladi 2017-19 izvedel raziskavo. Njen namen je oceniti stopnjo znanja med mladimi in njihovo stališče do okoljsko-zdravstvene problematike ter preveriti, ali so pripravljeni spremeniti svoje vsakodnevne navade. Več…

 

Pešbus in Bicivlak se predstavita

V začetku junija je IPoP v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in osnovno šolo Koseze v Ljubljani predstavil novinarjem program Aktivno v šolo, program podpira organizirano in samostojno peš hojo in kolesarjenje v šolo. Otroci s Pešbusom in Bicivlakom potujejo v šolo po vnaprej začrtanih poteh, s stalnimi postajami in urnikom. Pešbus in Bicivlak sta na slovenskih šolah vedno bolj priljubljena. Program Aktivno v šolo sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 – Dober tek Slovenija, s katerim želi ministrstvo izboljšati prehranske in gibalne navade Slovencev. Več…

 

LENA – Train the trainers delavnica za vodnike po reki Donavi in njenih pritokih »Danube Guides«

Z namenom priprave in izvedbe standardiziranega usposabljanja in krepitve razumevanja narave in kulture na območju Podonavja se je petnajst udeležencev iz različnih organizacij udeležilo in uspešno zaključilo mednarodno kvalifikacijo za trenerje vodnikov po reki Donavi in njenih pritokih »Danube Guides«. Z izvedenim usposabljanjem se je začela vzpostavljati mreža »vodnikov za Podonavje«, katere namen je med drugim poudarjati in izpostavljati pomembnost narave in kulturne dediščine, njunega ohranjanja in interpretacije. Več… 

 

Prvi zračni posnetki delfinov v Tržaškem zalivu

Društvo Morigenos je v letu 2017 začelo testirati uporabo brezpilotnih zrakoplovov (t.i. dronov) za raziskave vedenja, dinamike skupin, telesnega stanja, morfometrije in drugih vidikov biologije delfinov. Več…

 

  


  

Pravni kotiček

Pripravil PiC

 

 

E-seminar: Izvajanje Aarhuške konvencije v Sloveniji

 

Aarhuška konvencija (Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah in njene spremembe) je mednarodna pogodba, glede katere je potrebno uvodoma razjasniti način njene uporabe v slovenskem pravnem redu. Dejstvo, da je mednarodna pogodba, jo uvršča pod režim 8. člena Ustave RS, ki pravi, da se ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno. Torej se lahko nanjo sklicujemo neposredno.

  


  

Napovednik dogodkov

 

11. 6. – 12. 9.: Poletni raziskovalni tabori društva Morigenos

Društvo Morigenos že od leta 2003 organizira vsakoletne raziskovalne tabore, kjer lahko vsakdo postane del raziskovalne ekipe in pomaga pri raziskovanju delfinov v njihovem naravnem okolju. Vse info najdete tukaj.

 

3. – 7. 9.: Mednarodno poletno šolo politične ekologije 2018 – Prepletanje raznolikih umov v politični ekologiji

Društvo Focus vas vabi na Mednarodno poletno šolo politične ekologije 2018 – Prepletanje raznolikih umov v politični ekologiji, ki bo potekala med 3. in 9. septembrom na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Več…

 

8. 9.: Vabilo k sodelovanju na NOVEM EKOPRAZNIKU

Ekopraznik v Ljubljani spreminja svojo podobo! Tradicionalni predstavitvi in prodaji izdelkov/storitev za ekološki in zdrav življenjski slog na stojnicah letos dodajamo bogat spremljevalni program. Več…

 

10. 10.: Gradimo solidarnost - Nacionalno srečanje nevladnih organizacij

Rezervirajte si termin za nacionalno srečanje nevladnih organizacij v organizaciji Konzorcija vsebinskih mrež Slovenije, ki bo 10. oktobra 2018 v Ljubljani. Osrednja tema srečanja bo solidarnost. Več info sledi konec poletja.