Uvodnik

 

Nina Erbida (Slovensko odonatološko društvo) in uredništvo biltena Trdoživ: Ali Ministrstvo za okolje in prostor razume nevladne organizacije?

23. februarja 2018 je bila na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) objavljena novica o najavi javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področjih okolja, za leti 2018 in 2019. Osem NVO s področja narave je s pismom okoljski ministrici izrazilo nestrinjanje z vsebino razpisa. V njem smo poudarili, da napovedan razpis ne odraža niti glavnih potreb varstva narave v Sloveniji niti potreb NVO, ki smo eden izmed temeljev varstva narave. Poziv, smo poslali v pričakovanju kakovostnega razpisa, ki bo spodbujal delovanje v dobro slovenski naravi in njenim državljanom ter NVO. 

 

Invazivne tujerodne vrste so očitno izrinile

ohranjanje domorodnih vrst tudi v razpisih

Ministrstva za okolje in prostor, namenjenih

sofinanciranju projektov NVO.

 


  

Aktualno v Planu B

 

Grafično oblikovanje za NVO  

10. maja smo se članice mreže v Info točki Okoljskega centra podale na pot osvajanja grafičnega oblikovanja. Grafično oblikovanje je umetnost vizualnega komuniciranja z uporabo besedila, fotografij in ilustracij. Vizualne kompozicije idej in sporočil so nam že poznane iz raznih logotipov, spletnih postavitev, revij, prodajnih znamk itn. Na usposabljanju smo se spopadli z oblikovanjem vabil, letakov in preprostih objav za družabna omrežja. Naučili smo se kako z manj povedati več in se prepustili kreativnosti. Več…

 

Vir: Splet 

 


  

Iz aktivnosti članic

 

PIC in IPoP pričela z izvajanjem projekta »Zagovorniki okolja«

Pravno-informacijski center – PIC in Inštitut za politike prostora – IPoP sta v aprilu pričela z izvajanjem projekta »Zagovorniki okolja«, ki bo okrepil znanje predstavnikov nevladnih organizacij, civilnih pobud in splošne javnosti o postopkih urejanja prostora ter jih opolnomočil za argumentirano sodelovanje v teh postopkih. Projekt naslavlja težave, ki se pojavljajo pri uveljavljanju okoljevarstvenih načel v procesih urejanja prostora. Več…

 

Turizem – dve plati medalje

Na letošnji strokovni konferenci CIPRE International, CIPRE Slovenija in Omrežja občin Povezanost v Alpah, ki je 25. in 26. maja potekala na Bledu z naslovom Alpski turizem – vključuje kakovost življenja, se je zbralo več kot 200 udeležencev in razpravljavcev iz celotnega alpskega loka in zunaj njega ter razpravljalo so o tem, kako lahko trajnostni turizem pripomore h kakovostnemu življenju na območju Alp in katere so nevarnosti, ki jih prinaša prekomerna koncentracija turistov. Več…

 

Vir: CIPRA Slovenija

 

Uporaba ekološkega odtisa za potrebe nacionalnih okoljskih in razvojnih politik - izjava za javnost

25. maja je bila na novinarski konferenci predstavljena problematika okoljskega odtisa in potek projekta Krepitev zmogljivosti za kontinuirano spremljanje okoljskega odtisa v Sloveniji. Kazalec o okoljskem/ekološkem odtisu sodi med najbolj razširjene in priznane integrirane kazalce trajnosti. Predstavlja rodovitno površino, potrebno za zadovoljitev človekovih potreb po hrani, za ohranjanje življenjskega sloga ter za odlaganje (pri tem) nastajajočih odpadkov. Več…

 

Vir: IMZTR

 

Prostorsko upravljanje na Zahodnem Balkanu

Maja je v Tirani v Albaniji potekalo ustanovno srečanje mreže Zahodnega Balkana o prostorskem upravljanju (Western Balkan Network on Territorial Governance), ki so se ga udeležili tudi predstavniki IPoP. Predstavniki neodvisnih strokovnih organizacij iz držav Zahodnega Balkana so ob podpori sorodnih organizacij iz držav EU zastavili povezovanje, ki si bo prizadevalo za boljše prostorsko upravljanje v državah tega dela Evrope in opozarjalo na prostorsko in urbano dimenzijo procesa širitve Evropske unije na Zahodni Balkan. Več…

 

 

Hotel Ribno – zelen zgled na poti do družbe brez odpadkov

Hotel Ribno je maja uradno prejel naziv prvi slovenski zero waste hotel. Po intenzivnem dvoletnem uvajanju ukrepov za zmanjšanje količin odpadkov in njihovo ločeno zbiranje, jim je uspelo doseči 92 % stopnjo ločeno zbranih odpadkov, s čimer je presežena meja za pridobitev mednarodno uveljavljenega naziva zero waste. Več…

 

Hotel Ribno – prvi slovenski zero waste hotel (foto: Polona Ponikvar)

 

Prvi rezultati popisa spodbudni, a ostaja še veliko dela!

Eden od ciljev letošnjega projekta Očistimo Slovenijo je osvežitev podatkov v Registru divjih odlagališč. Kaj kažejo prva poročila s terena, prve popisane občine? V povprečju so podatki o divjih odlagališčih stari šest let. V zadnjem letu smo posodobili nekaj čez tisoč sto vnosov, v zadnjih mesecih pa temeljito preverili podatke v občinah Domžale, Novo mesto, Ribnica in Tacen. To so prve občine, v katerih je popis zaključen, predvsem po zaslugi praktikantov izobraževalnega centra Erudio in FHŠ Koper. Več…

 

Proaktivne kavarne na temo okolja in zdravja

»Ko se odločimo spreminjati svet, bi ponavadi radi, že kar na začetku, obuli velike čevlje.« Kljub velikim ambicijam je naše lokalno okolje zelo pomembno. Med drugim namreč močno vpliva na naše zdravje, saj smo vanj vpeti vsak dan. S spremembo lokalnega okolja na bolje, lahko na bolje spremenimo kakovost našega vsakdana ter hkrati druge spodbudimo k aktivni participaciji pri varovanju okolja in s tem tudi našega zdravja. Partnerstvo za okolje in zdravje (POZ) je v okviru projekta Okolje, zdravje in mladi 2017-19 organiziralo 6 mladinskih proaktivnih kavarn o okolju-zdravju, ki so potekale v Brežicah, Celju, Litiji, Lendavi, Kopru in Kranju. Več…

 

Vir: IMZTR

 

Evropska podnebna tožba: Družine za podnebje

People’s Climate Case je zgodovinska podnebna tožba desetih družin iz različnih držav in švedske laponske mladinske organizacije, ki jim je dovolj. Dovolj tega, da politika podnebnih sprememb ne jemlje dovolj resno in ne pristopa k temu problemu dovolj ambiciozno, medtem ko sami vsako leto bolj čutijo posledice podnebnih sprememb. Ogrožena so njihova življenja, lastnina, živali, tradicija, kultura… Focus, društvo za sonaraven razvoj podpira vloženo podnebno tožbo proti Evropskemu parlamentu in Svetu – zlasti zato, ker so jo vložili aktivni državljani, družine in mladi, ki jim ni mar za odškodnine, ampak za prihodnost. In ker je res treba ukrepati danes! Več…

 

Vir: Focus

 

Konferenca o razvoju obnovljivih virov energije v EU

18. maja je na Fakulteti za družbene vede potekala Konferenca o razvoju obnovljivih virov energije v EU. Namen konference je bil s pomočjo mednarodno uveljavljenih strokovnjakov za eno ključnih področij trajnostnega razvoja, na katerem Evropska unija nima neposrednih pristojnosti in po drugi strani povzroča številne družbene konflikte, predvsem pri umeščanju objektov za pretvorbo obnovljivih virov v prostor, oceniti in prediskutirati določene vplive. Več…

 

Jagode, kraljice zastrupljevalcev … da o špinači ne govorimo

V pridelkih industrijskega kmetijstva so pogosto ostanki uporabljenih pesticidov in produktov njihove razgradnje. Oblast nam sicer zagotavlja, da so v mejah »še dopustnih koncentracij« oziroma »varnih odmerkov«, vendar moramo vedeti, da gre bolj za dogovor med kapitalom in »varuhi« našega zdravja, ki naj bi pri ljudstvu vzbujal vtis, da je vse »varno in pod kontrolo«. Ker o sinergičnih učinkih koktajla pesticidov, ki jih vsak dan prejemamo s hrano, še ni kaj dosti znanega, je najbolje, da za svoje zdravje poskrbimo sami. Več…

 


  

Pravni kotiček

Pripravil PiC

 

 

E-seminar: Seveso direktiva

 

Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES je dobila naziv Seveso direktiva po italijanskem mestu Seveso, kjer je bila leta 1976 katastrofalna industrijska nesreča v kemičnem obratu.


 

Mednarodna konferenca o okoljski odgovornosti

 

Dne 22. 5. 2018 je bila v Ljubljani mednarodna konferenca o okoljski odgovornosti. Vsebina konference je bila predstavitev izvajanja Direktive o okoljski odgovornosti (Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode – ELD v EU in posameznih državah. Pri direktivi gre za izvedbo načela »povzročitelj plača« in sicer za okoljsko škodo, to je škodo, ki jo obrati določenih dejavnosti povzročijo na vodah, tleh, zavarovanih vrstah in njihovih habitatih (objektivna odgovornost) ter škoda, ki jo druge poklicne dejavnosti povzročijo zavarovanim vrstam in njihovim habitatom namerno ali iz malomarnosti.


 

Peticija za pravice narave

Danes se narava v skladu z veljavnim zakonom obravnava kot lastnina oz. premoženje. Zaradi svojega statusa ne more biti zastopana na sodišču. Vendar pa je narava živo bitje, v vseh svojih oblikah, s pravico do obstoja, ohranjanja, vzdrževanja in obnavljanja svojih življenjskih ciklov in zato moramo prenehati obravnavati naravo kot lastnino – kot neskončen vir, ki ga izkoriščamo. Vabimo vas k podpisu peticije, katere namen je pozvati ZN k sprejemu Univerzalne deklaracije pravic matere Zemlje. Več…

  


 

Napovednik dogodkov

 

1. 6.: Critical mass Maribor

Kolesarji Maribora bodo 1. junija ob 17. uri zavzeli Glavni trg. Z opozorilno vožnjo po Starem mostu bodo izvedli simulacijo prometa, da pokažejo, kaj bi se zgodilo, če bi kolesarilo več ljudi kot to prenese trenutno stanje kolesarske infrastrukture. Več…

 

13. 6.: Strokovna ekskurzija z ogledom in predstavitvijo dobrih praks

Umanotera in Focus vas vabita, da na terenu in iz prve roke spoznate dve dobri praksi spodbujanja dostopnosti domačih produktov višje kakovosti, po katerih potrošniki vse bolj povprašujejo. Ekskurzija bo potekala 13. junija. Več…

 

15. 6.: Kolesarski zajtrk v Ljubljani

Društvo Focus vabi še na zadnji kolesarski zajtrk v seriji, ki se bo odvil 15. junija v Ljubljani. S serijo kolesarskih zajtrkov so želeli spodbuditi kolesarjenje na delo, v šolo in po vsakodnevnih opravkih. Več…

 

16. – 22. 6.: Zmajevo sanjanje – intenziv

Sončni griči Istre vabijo na intenzivno delavnico Zmajevega sanjanja s trenerjema Johnom Croftom in Lizandro Barbuto, ki bo potekala v Hrvojih med 16. in 22. junijem. Več…

 

23. – 27. junij: Preseganje blokad

Sončni griči Istre vabijo na delavnico Preseganje blokad s trenerjema Johnom Croftom in Lizandro Barbuto, ki bo potekala v Hrvojih med 23. in 27. junijem. Več…

 

27. 6.: Izmenjava oblačil Tekstilnica

Društvo Ekologi brez meja vabi na izmenjavo oblačil, ki bo 27. junija od 17.00 do 19.00 ure na Waldorfski šoli v Ljubljani. Več…

 

11. 6. – 12. 9.: Poletni raziskovalni tabori društva Morigenos

Društvo Morigenos že od leta 2003 organizira vsakoletne raziskovalne tabore, kjer lahko vsakdo postane del raziskovalne ekipe in pomaga pri raziskovanju delfinov v njihovem naravnem okolju. Vse info najdete tukaj.