Uvodnik

 

Tomislav Tkalec (Focus, društvo za sonaraven razvoj): Kam pluje slovenska energetska politika? Glede na predlog Energetskega koncepta Slovenije in prioritete Ministrstva za infrastrukturo, nikamor – ostaja na mestu

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je objavilo predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS), ki naj bi določal nacionalne energetske smernice do leta 2030, okvirno pa do leta 2050. Vendar v dokumentu ni najti nobenih zastavljenih ciljev za leto 2030, prav tako v celoti ohranja obstoječe stanje (status quo) v energetskem sektorju: kurjenje premoga v Termoelektrarni Šoštanj predvideva do leta 2054, razvijanje sončne in vetrne energije pa prestavlja na čas po letu 2030. Predlog EKS, ki ga je predstavil MzI, bi lahko poimenovali tudi ne-koncept.

 


  

Aktualno v Planu B

 

In akcija!... kratki filmčki za NVO 

21. in 28. februarja je v okviru projekta Plan B za Slovenijo, v Okoljskem centru potekalo usposabljanje za snemanje kratkih filmčkov.  Udeleženci usposabljanja so se naučili osnovnih pravil snemanja, montaže ter tudi uporabe kratkih filmčkov. Zaradi velikega zanimanja članic mreže bo usposabljanje ponovljeno v mesecu aprilu. 

 


  

Iz aktivnosti članic

 

Parlamentarni odbor potrdil vladni predlog o dodatnih stroških za končne uporabnike električne energije

Parlamentarni odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je v začetku februarja potrdil vladni predlog spremembe 8. člena predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1), ki spreminja 74. člen obstoječega Energetskega zakona. Na videz »nedolžna« sprememba razširja polje za plačevanje zagotavljanja sistemskih storitev, s čimer se omogoča dodatno stekanje denarja za delovanje TEŠ. Več…

 

Tudi Focus med več kot 250 nevladnimi organizacijami v podporo madžarskim kolegom 

Focus se je pridružil skupini več kot 250 organizacij in platform z vsega sveta, ki smo podpisale pismo in izrazile veliko zaskrbljenost zaradi krčenja prostora za civilno družbo na Madžarskem. Več…

 

Tudi letos bomo čistili

Ali se še spomnite odmevne čistilne akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu!? Z idejo o tej največji prostovoljni nacionalni akciji nam je skupaj uspelo nepredstavljivo: v enem dnevu povezati 270.000 prostovoljcev , ki so dobre volje čistili skrite kotičke naše deželice in skupaj nabrali več kot 14.800 ton odpadkov. Več… 

         

Plastična vrečka – strupen simbol potrošniške družbe

Vrečke iz polietilena ali polipropilena, ki so na začetku 20. stoletja ugledale luč sveta, so danes eden največjih onesnaževalcev in okoljskih sovražnikov našega planeta. V mladosti naših staršev in starih staršev so bile redke, pa še tiste so skrbno prali in varovali. Kaj pa danes? Na vsakem koraku gore plastičnih vrečk. V trgovinah, naših domovih, na ulicah in v naravi. Največ jih je prav tam, kamor zagotovo ne spadajo. Kako je lahko sodobna družba to sploh dopustila? Pa navsezadnje, kako bomo nastalo situacijo popravili? Več…

 

Poročilo o globalni konferenci Let's Do It World!

Od 25. do 28. januarja letos je v Talinu v Estoniji potekala konferenca Let's Do It World!, ki smo se je udeležili predstavniki 86 držav vsega sveta. S tem začetnim globalnim dogodkom je startala akcija Očistimo svet 2018, katere glavnina se bo zgodila 15. septembra in se je bo seveda udeležila tudi Slovenija. Več…

 

Izšla je 12. Številka biltena Trdoživ

V novi številki biltena lahko preberete o rakovicah slovenskih plitvin, tujerodnih potočnih rakih in školjki, o prehrani evrazijske vidre na reki Mirni, dinarski smiljki in še o mnogem drugem.  Več…

 


  

Pravni kotiček

Pripravil PiC

 

Srečanje s protikorupcijsko komisijo pri varuhinji 

 

V okviru rednih srečanj s predstavniki nevladnih organizacij in civilnih iniciativ pri varuhinji človekovih pravic smo se 5. 2. 2018 srečali s predstavnico Komisije za preprečevanje korupcije mag. Sonjo Jelen in s kriminalističnim inšpektorjem specialističnega oddelka policije za korupcijo dr. Davidom Smolejem. Oba sta poudarila, da je področje varstva okolja in urejanja prostora korupcijsko zelo izpostavljeno, pri čemer je posebej izpostavljeno sodelovanje zasebnega sektorja s politiko. O tem je nastala tudi knjiga Korupcija kot pereča oblika okoljske problematike v Republiki Sloveniji. 

 

Evropska komisija je pripravila Akcijski načrt za izboljšanje varstva okolja

Evropska komisija je objavila ukrepe, ki jih je sprejela v pomoč članicam, da bi izboljšale izvajanje varstva okolja. Med ukrepi je sprejem akcijskega načrta (EU actions to improve environmental compliance and governance) in oblikovanje delovne skupine

 

E-seminar: Okvirna vodna direktiva 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike. Države na svojem ozemlju določijo povodja in vodna območja, ta pa so osnovna enota upravljanja v skladu z načrti upravljanja povodij, ki jih morajo sprejeti. Države morajo načrte sprejemati v sodelovanju z javnostjo:  

• javnost obvestijo vsaj tri leta pred začetkom obdobja, na katerega se nanaša načrt;

• vsaj dve leti prej morajo javnosti posredovati začasni pregled pomembnih zadev upravljanja voda ugotovljenih na povodju;

• vsaj eno leto prej morajo javnosti posredovati  osnutke načrta upravljanja povodja, na katere lahko javnost 6 mesecev podaja pripombe in predloge in se dejavno vključuje v razpravo.


 

E-seminar Varstvo okolja - pravna ureditev in varstvo 

Vabimo vas, da se prijavite na e-seminar Varstvo okolja - pravna ureditev in varstvo, ki je že nekaj mesecev del mesečnih novic mreže. Skozi serijo prispevkov so sistematično predstavljeni mednarodni, EU in nacionalni normativni okvirji varstva okolja. S prijavo na polona@planbzaslovenijo.si si boste zagotovili prejem vsakokratnega prispevka (in vseh za nazaj) na vaš e-naslov.

 


 

Napovednik dogodkov

 

1. 3.: Male komunalne rastlinske čistilne naprave – brezplačno predavanje v Preddvoru  

 

CTRP Kranj vabi na strokovno predavanje Male komunalne rastlinske čistilne naprave, ki bo v četrtek, 1. marca 2018, ob 18.00 v Turistično informativnem centru Preddvor. Več...

 

6. - 13. 3.: Spomladanska usposabljanja za izvajanje spremljane poti v šolo v obliki Pešbusa in Bicivlaka 

Vljudno vabljeni k udeležbi na usposabljanju za izvajanje spremljane poti v šolo v obliki Pešbusa in Bicivlaka, ki ga izvajamo v sklopu programa Aktivno v šolo. Več…

 

28. 3.: Letno srečanje mreže 2018 – Zbor članic

Konec marca bo potekalo letno srečanje mreže Plan B za Slovenijo 2018. Več informacij bo v kratkem objavljenih na spletni strani mreže.