Uvodnik

 

Lidija Živčič (Focus, društvo za sonaraven razvoj): Strategija stagnacije

Slovenija sprejema Strategijo razvoja 2030 (SRS), dokument, ki naj bi predstavljal nov krovni razvojni okvir. Ta okvir določajo Vizija Slovenije 2050, pregled trenutnega stanja, pa tudi globalni trendi in izzivi. SRS zato vključuje tudi uresničevanje globalnega razvojnega načrta Agende Organizacije združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030. Dokument je pravkar šel skozi enomesečno javno razpravo, v okviru katere je svoje pripombe na dokument podala tudi mreža Plan B za Slovenijo.  

 


  

Aktualno v Planu B

 

Zagovorniške aktivnosti v mreži Plan B za Slovenijo 

Mreža je MOPu posredovala pripombe na objavljen Osnutek Nacionalnega programa varstva okolja 2030. Na splošno dokument zaznamuje lahkotnost pogleda na okoljske izzive, predvsem na področju podnebnih sprememb in stanja tal (oz. kmetijskih zemljišč). Več…

 

V mreži smo se odzvali tudi na osnutek Strategije razvoja Slovenije 2030, ki ga je SVRK dal v javno obravnavo in nanj podali pripombe. 16. novembra smo v sporočilu za javnost o mnenju mreže glede strategije obvestili tudi medije. Več…

 

Prvo letno poročilo ekipe Nature's Rights

Po dveh letih in pol delovanja je ekipa Nature's Rights izdala Prvo letno poročilo, ki zajema obdobje med aprilom 2015 in septembrom 2016. V tem času je ekipa, ki deluje prostovljno, usposobila 150 prostovoljcev iz desetih evropskih držav, zgradila mrežo več kot 200 strokovnjakov, nastopili so na 31 konferencah, organizirali 21 delavnic, pripravili smo tudi osnutek EU direktive za pravice narave. Več…

 

 


  

Iz aktivnosti članic

 

Javna debata: Kako zelene so zelene politike?

Kako (ne)aktivna je slovenska politika pri oblikovanju politik na evropski ravni, kako jih prenaša na nacionalno in lokalno raven in kako bi lahko učinkovito zmanjšala razkorak med zeleno teorijo in prakso? O tem so se danes v Poligonu pogovarjali z različnimi sogovorniki s slovenskega in evropskega prostora na dveh panelnih okroglih mizah z naslovi "So-oblikovanje lokalnih zelenih politik" in "Evropska zelena transformacija in krožno gospodarstvo". Več…

 

Posvet: Vloga javnih inštitucij pri spodbujanju davčne transparentnosti

Podjetja in posamezniki pogosto skrivajo svoje bogastvo v skladih, fundacijah in podjetjih v davčnih oazah, s čimer si znižujejo davčni račun. To pomeni, da zmanjšajo državne prihodke ter posledično zmanjšujejo javna sredstva, ki so namenjena za zagotavljanje javnih storitev – šol, bolnišnic, cest. Vsako leto davčne oaze skrijejo najmanj 600 milijard dobičkov. Zato jo v tej igri najslabše odnašajo nacionalne vlade in lokalne skupnosti, ki odgovarjajo za zagotovitev najosnovnejših javnih storitev za svoje prebivalce, obenem pa se srečujejo s kroničnem pomanjkanjem sredstev. Več…

 

Dan brez nakupov 2017

Letošnji dan brez nakupov je potekal 24. 11., in sicer pod geslom: Več kot trošiš, manj živiš (The More You Consume, the Less You Live). Prednovoletna nakupovalna norija je že pred vrati. Črni petek traja po dva tedna ali več. Ob tem si velja zapomniti, da nas nakupovanje kot tako ne bo nikoli osrečilo. Lahko nam dvigne razpoloženje za nekaj ur, morda celo nekaj dni. Vendar na koncu ugotovimo, da so stvari, ki so resnično pomembne in jih imamo (ter zanje skrbimo) povezave, prijatelji, družina, izkušnje, čisto in zdravo okolje. Več…

 

 

 

Prazen koš, polna denarnica

Na brezplačnih praktičnih delavnicah “Prazen koš, polna delavnica" boste izvedeli, kako prihraniti s preudarnimi nakupi in kako je mogoče bolj kakovostno živeti z manj embalaže. V decembru bodo Ekologi brez meja izvedli tri brezplačne delavnice v Mariboru, Kopru in Radovljici. Več…

 

 

Očistimo Slovenijo in svet 2018

Prelomni zgodovinski dogodki so redki. Posebej takšni, h katerim lahko prispeva res vsakdo na svetu. Pa še mirni, združevalni in z dolgoročnimi pozitivnimi učinki. Prav tak dogodek prihaja 15. 9. 2018. Na ta dan bo na milijone ljudi po vsem svetu pobiralo odpadke. Slovenija seveda ne bo manjkala! Kdo ve, ali bomo še obdržali svetovni rekord 14 % udeležbe, ki smo ga dosegli v letu 2012? Več…

 

Po konferenci Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri ≈ Od besed k dejanjem

»Za blaginjo moramo poskrbeti sami, a skupaj«, so se strinjali udeleženci konference Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri ≈ Od besed k dejanjem. Organizirale so jo Umanotera, Društvo Focus in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, namenjena pa je bila spoznavanju uspešnih tujih in domačih dobrih praks ter iskanju načinov za bolj usklajeno, celovito, skupno delovanje. Prepoznavanje pomembnosti skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri je s svojo udeležbo potrdilo več kot 80 udeležencev – predstavnikov občin, civilnodružbenih organizacij in civilnih iniciativ, izobraževalnih ustanov, podjetij in državne uprave. Več…

 

 

 

 

Vabilo občinam k prijavi interesa za sodelovanje z Umanotero na področju razvoja trajnostnega turizma in ozelenjevanje občinskega proračuna

V Umanoteri so v letih 2016 in 2017 izvedli projekta Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri (v sodelovanju z Društvom Focus, Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij in IPoP) in Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni (s pilotno občino Ajdovščina), v katerih so lokalne skupnosti spodbujali in podpirali pri uveljavljanju načel trajnostnega razvoja, ki poleg okoljske vzdržnosti prispevajo tudi h gospodarski konkurenčnosti in zaposlovanju. Več…

 

Kolesarski zajtrk v Slovenj Gradcu

Kdo pravi, da je kolesarske sezone konec? Kolesarjenje v hladnejših mesecih že dolgo ni več samo za ekstremiste. Ustrezna oprema, prilagojena hitrost in topla oblačila omogočajo, da lahko kolesarimo tudi v hladnejših mesecih. Navidez banalna odločitev o izbiri potovalnega načina pa je vse prej kot to, če upoštevamo, da je promet eden izmed glavnih krivcev za izpuste toplogrednih plinov in onesnaženje zraka z drobnimi delci. Poleg tega pa z aktivnim prihodom v šolo ali službo naredimo tudi nekaj dobrega zase! Kolesarski zajtrk je potekal 16. novembra. Več…

 

 

Ogled primerov dobre prakse krožnega gospodarstva v Baskiji v okviru projekta RETRACE

Predstavnik Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj se je skupaj s predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v Baskiji udeležil študijskega obiska v okviru projekta RETRACE, ki je del medregionalnega programa sodelovanja Interreg Europe. Skupaj s projektnimi partnerji iz Italije, Španije, Francije in Romunije so si ogledali primere dobrih praks na področju krožnega gospodarska in sistemskega oblikovanja. Več…

 

Akcija ozaveščanja o negativnem vplivu onesnaženosti na življenje v morju

V soboto, 11. novembra je v Kopru društvo Morigenos izvedlo akcijo ozaveščanja o  negativnem vplivu onesnaženosti na življenje v morju. Več…

 

Od izvira do morja

Konec oktobra se je društvo Morigenos v sodelovanju z ekipo Moja reka si in zaposlenimi v Coca cola Slovenija podalo na čiščenje obrežja reke Dragonje. Več…

 

Letna skupščina združenja upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij MedPAN

Združenje upravljavcev  sredozemskih morskih zavarovanih območij MedPAN je v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, Krajinskim parkom Strunjan in s pomočjo slovenskega društva za morske sesalce – Morigenos, organiziralo letno skupščino združenja upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij, ki je potekala 27. novembra 2017 v Izoli. MedPAN združuje danes že preko 100 članov in partnerjev iz 18 sredozemskih držav. Več…

 


  

Pravni kotiček

Pripravil PiC

  

E-seminar: Direktiva o odgovornosti za okoljsko škodo (ELD)

Poleg previdnostnega načela, je najpomembnejše načelo varstva okolja, da povzročitelj plača škodo, ki jo povzroči okolju (poluter pays principle / precautionnary principle). Področje odgovornosti za okoljsko škodo sistemsko ureja Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (Directive 2004/35/CE of the European Paraliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage).

 

Pravna zaščita okoljsko razseljenih oseb

Zaživela je spletna stran projekta, zasnovanega na podlagi aktualne problematike podnebnih sprememb in okoljskih migracij. Gre za projekt študentov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, katerih cilj je ozaveščanje o problematiki okoljskih migracij in priprava morebitnih predlogov za ureditev statusa na tem področju. Več…

 

E-seminar Varstvo okolja - pravna ureditev in varstvo 

Vabimo vas, da se prijavite na e-seminar Varstvo okolja - pravna ureditev in varstvo, ki je že nekaj mesecev del mesečnih novic mreže. Skozi serijo prispevkov so sistematično predstavljeni mednarodni, EU in nacionalni normativni okvirji varstva okolja. S prijavo na polona@planbzaslovenijo.si si boste zagotovili prejem vsakokratnega prispevka (in vseh za nazaj) na vaš e-naslov.


  

Napovednik dogodkov

 

5. 12.: Posvet: Krčenje prostora civilne družbe

Društvo Focus, Ekologi brez meja in Umanotera vas vabijo na posvet Krčenje prostora civilne družbe, ki bo potekal v torek, 5. 12., med 9. in 13. uro v Mestnem muzeju v Ljubljani. Več…

 

6. 12.: Soodločanje: ali civilna družba sodeluje pri odločanju?

Konzorcij vsebinskih mrež vas vabi na letno konferenco, ki se tokrat glasi Soodločanje: ali civilna družba sodeluje pri odločanju? Konferenca bo potekala v Hiši EU v Ljubljani, 6. decembra med 9.30 in 13.30 uro. Več…

 

6. 12.: Predstavitev knjige – Zdravilne rastline za poslovno in osebno rast

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vas vabi na predstavitev nove knjige: Zdravilne rastline za poslovno in osebno rast, ki bo potekala v sredo, 6. 12. 2017 ob 18h. Več…

 

7. 12.: Okrogla miza: Evropska odvisnost od plina

Društvo Focus vas vabi na okroglo mizo “Evropska odvisnost od plina”, ki bo potekala 7. decembra med 12:30 in 15:00 v Poligonu. Več…

 

14. 12.: Razprava o od-rasti

Društvo Focus vas vabi, da si rezervirate termin 14. 12. med 17. in 19. uro, ko bo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani potekala razprava z Giacomom D'Aliso o od-rasti. Več…