Uvodnik

 

Senka Šifkovič Vrbica (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC): Razprava o osnutku novega Zakona o varstvu okolja – kako se predpisi ne pripravljajo

Da bi izboljšal pripravo predpisov, je Državni zbor leta 2009 sprejel Resolucijo o normativni dejavnosti, ki na razumljiv, smiseln, logičen in pregleden način predstavlja, kako naj se predpisi v državi pripravljajo. Resolucija naj bi bila vodilo in koristen pripomoček pristojnim organom, ko pripravljajo predpise. Njen namen je izboljšanje normativnega okolja, ki je posebej pereče, kompleksno, nepregledno in med seboj neskladno prav na področju okolja. Zato bi moralo Ministrstvo za okolje in prostor skrbnemu oblikovanju predpisov posvetiti še večjo pozornost in dosledno slediti usmeritvam resolucije.

 

  

Aktualno v Planu B

 

Zagovorniške aktivnosti v mreži Plan B za Slovenijo

Delovna skupina Okoljevarstveno pravno varstvo mreže je skupaj z Mrežo za prostor oblikovala pripombe in predloge na osnutek novega Zakona o varstvu okolja. 

  


 

  

Iz aktivnosti članic

 

Da, nevladne organizacije tudi zaposlujemo!

Med mnogimi medijskimi članki, ki v teh tednih bolj ali manj korektno obravnavajo okoljske nevladne organizacije v zvezi s postopkom izdaje okoljevarstvenega soglasja za industrijski obrat Magna Nukleus sta bila to sredo v časniku Delo in na njegovi spletni strani objavljena članka, ki sta nas in druge nevladne organizacije, vključene v postopek, izpostavila kot dvoličneže in porabnike državnega denarja. Več…

 

DOPPS objavil stališče BirdLife o podnebnih spremembah

DOPPS je pripravil slovenski prevod Stališča organizacije BirdLife International do podnebnih sprememb. Stališče vsebuje niz podpornih vsebinskih ugotovitev, ki ga postavljajo v okvir varstva ptic in narave, in ključna sporočila za snovanje politik, ki jih BirdLife zagovarja v boju proti podnebnim spremembam. Več…

 

Napredne občine s proračunskimi mehanizmi učinkovito spodbujajo trajnostni razvoj na lokalni ravni

»Trajnostni razvoj se lahko začne na lokalni ravni in z občinskimi financami ga je mogoče učinkovito spodbuditi«, so se strinjali govorci na posvetu Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni. Organizirala ga je Umanotera v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in je bi namenjen predstavitvi koncepta občinskega proračuna kot mehanizma za doseganje trajnostnega razvoja lokalne skupnosti in njegovih družbenih, gospodarskih in okoljskih koristi. Več…

 

Manj je več

Zaživela je spletna platforma ‘Manj je več’, ki spodbuja ponovno uporabo predmetov in promovira koncept Zero Waste na ravni gospodinjstev. Razvili so jo v Društvu Ekologi brez meja, informacije so na voljo brez registracije ali plačila, prispeva pa jih lahko vsak.

 

Dva ulična festivala v okviru Evropskega tedna mobilnosti

Veliko otrok se po nepotrebnem vozi v šolo z avtomobili. Za otroke, starše, lokalno skupnost in mesto je bolje, če ta delež zmanjšamo. Namen projekta Trajnostna mobilnost v šoli, ki ga izvajajo IPoP – Inštitut za politike prostora, CIPRA Slovenija, prostoRož in društvo Focus,  je na dveh osnovnih šolah analizirati šolski okoliš in pripraviti nabor enostavnih in naprednih rešitev za povečanje deleža otrok, ki v šolo pešačijo, kolesarijo, rolkajo, vozijo skiro in kar je še nemotoriziranih načinov premikanja. Na obeh šolah so v okviru Evropskega tedna mobilnosti organizirali ulična dogodka. Več…

 

Presušena Slovenija v primežu premoga

Greenpeace Slovenija se je v začetku septembra odzval na novico o eni hujših suš v zgodovini Slovenije, in sicer so na predsednika vlade, dr. Mira Cerarja in ministra dr. Petra Gašperšiča naslovili odprto pismo, v katerem zahtevajo, da se v nastajajočem Energetskem konceptu Slovenije jasno začrta pot pravočasnega opuščanja fosilnih goriv, najprej premoga. Energetski koncept Slovenije mora vsebovati pravično opuščanje premoga do leta 2030 v skladu s Pariškim podnebnim sporazumom in zavezo k hkratnemu razvoju sončnih, vetrnih in drugih elektrarn na obnovljive vire, s ciljem, da dosežemo najmanj 40 % delež OVE do leta 2030. Več…

 

Začetek konca jedrskega orožja

»Sedemdeset let že čakam na ta dan in presrečna sem, da je končno prišel,« je konec julija, ko je bil v palači OZN v New Yorku dogovorjen nov sporazum o prepovedi jedrskega orožja, izjavila Setsuko Thurlow, ki je preživela hirošimsko katastrofo. »To je začetek konca jedrskega orožja.«

A dogovor o sporazumu je zgolj prvi korak do tega, da bo sporazum postal del veljavnega mednarodnega prava. Od 20. septembra dalje lahko države naredijo naslednji korak ter uradno podpišejo Sporazum o prepovedi jedrskega orožja. Ko določena država sporazum podpiše, ga mora za ratifikacijo sprejeti v nacionalno zakonodajo. Sporazum bo del veljavnega mednarodnega prava postal šele takrat, ko bo to storilo vsaj 50 držav. Več…

 

Sporazum CETA stopa v začasno rabo, vlada še ni izpolnila svojih zavez glede CETE

Sporazum o prosti trgovini med EU in Kanado, znan pod kratico CETA, ki po izračunih študije po naročilu Ministrstva za gospodarstvo prinaša tisočinko odstotka višji BDP na letni ravni v desetletnem obdobju, je 21. septembra stopil v začasno rabo. Z začasno rabo sporazuma CETA bodo postale izvršljive tudi določbe sporazuma, ki prinašajo številna tveganja za varnost in kakovost prehrane, varovanje okolja, javne storitve in ogrožajo samo zakonodajno funkcijo države. Več…

 

PETICIJA Pravica za moje piškote: prenehajte žrtvovati okolje in človekove pravice

V EU vsakodnevno jemo piškote. Ti piškoti pa trenutno vsebujejo skrito sestavino zlorab človekovih pravic in okoljske škode. Kot državljani zavračamo nadaljnjo podporo tovrstnim zlorabam ter pozivamo EU, naj evropska podjetja prisili, da bodo odgovarjala za kršitve, ki se dogajajo vzdolž njihovih celotnih dobavnih verig. Peticijo lahko podpišete tukaj.

 

Tiha od-rast in glasno grmenje: pogledi iz evropske polperiferije

22. septembra je v Ziferblatu potekal raziskovalni seminar s Christino Plank, Giacomom D’Aliso in Mladenom Domazetom. Na seminarju so kombinirali teoretske poglede in empirična poročila ter raziskovali potencial drugačnih družbenih praks v skladu s trajnostno družbo od-rasti. Več…

 

Interdisciplinarnost je pogoj za učinkovito reševanje okoljskih problemov

Dogodek “Moč v premikanju: potreba po interdisciplinarnem obravnavanju okoljskih tematik” je nastal iz spoznanja, da je za reševanje kompleksnih okoljskih problemov potrebna interdisciplinarnost. Rdečo nit predstavitev različnih akterjev je predstavljala jasno izražena potreba po vključevanju različnih znanj, v kolikor želimo učinkovito rešiti kompleksne okoljske in družbene probleme na področju energetike in prometa. Dogodek se je odvil v Veliki dvorani Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Več…

 

Ustanovljena je Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije

V nedeljo, 24. septembra je bila v Slovenj Gradcu ustanovljena Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije. Več… 

 

Izšla je 11. številka biltena Trdoživ

Terenski biologi vas vabijo, da si v tokratni številki preberete prispevke o odkritju črne človeške ribice, nekaj o naši prvi slovenski doktorici naravoslovja, o bolezni dvoživk, najbolj ogroženih živali v Sloveniji in na svetu, o odkritju nove vrste kukavičevke v Sloveniji in še o marsičem. Več...

  


  

Pravni kotiček

Pripravil PiC

 

E-seminar: Direktiva o presoji vplivov načrtov in programov na okolje (SEA direktiva)

Presoje vplivov človekovih načrtov in dejanj so eden glavnih instrumentov varstva okolja. Strateška presoja vplivov na okolje se tako začne na ravni programov in načrtov, pri nas jo opredeljujejo kot celovito presojo vplivov na okolje – CPVO). To ureja Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment - SEA Directive).


 

Sprejet je Zakon o kolektivnih tožbah – tudi za okolje

Državni zbor je 26. 9. 2017 sprejel Zakon o kolektivnih tožbah, ki je nov procesni instrument v slovenskem pravnem redu, ki omogoča množične zahtevke tudi na področju varstva okolja in sicer tudi za uveljavljanje odškodnin v primeru okoljskih nesreč od povzročitelja. Zakon se bo lahko uporabljal tudi za primere, ki so nastali pred trenutkom njegove uveljavitve, če zahtevki še niso zastarali. Ta procesna možnost, ki jo zakon omogoča bo tako olajšala prizadetim skupinam ljudi, da od povzročitelja terjajo odškodnino. Več o samem postopku v prihodnjih novicah.

 

E-seminar Varstvo okolja - pravna ureditev in varstvo 

Vabimo vas, da se prijavite na e-seminar Varstvo okolja - pravna ureditev in varstvo, ki je že nekaj mesecev del mesečnih novic mreže. Skozi serijo prispevkov so sistematično predstavljeni mednarodni, EU in nacionalni normativni okvirji varstva okolja. S prijavo na polona@planbzaslovenijo.si si boste zagotovili prejem vsakokratnega prispevka (in vseh za nazaj) na vaš e-naslov.

  


 

Napovednik dogodkov

 

12. - 15. 10.: Ekologi brez meja na sejmu Narava zdravje

Med 12. in 15. oktobrom 2017 bo na Gospodarskem razstavišču že 48. sejem Narava zdravje, kjer bodo letos s svojo stojnico gostovali tudi Ekologi brez meja. Več…

 

16. 10.: Izzivi transparentnosti in odgovornosti v Evropski investicijski banki

 

Društvo Focus in Transparency international Slovenia vabita na okroglo mizo Izzivi transparentnosti in odgovornosti v Evropski investicijski banki, ki bo potekala 16. oktobra v hotelu Lev. Več…

 

25. 10.: Izmenjava oblačil

 

Društvo Ekologi brez meja vabi na izmenjavo oblačil, ki bo potekala na Waldorfski šoli v Ljubljani med 17. in 19. uro. Več…