Uvodnik

 

Urška Zgojznik, Društvo Ekologi brez meja: NE MEČ'MO HRANE STRAN!

V Sloveniji po podatkih iz leta 2015 ustvarimo 73 kg odpadne hrane na prebivalca, od tega 24 % pri proizvodnji hrane, 9 % v trgovski dejavnosti, 19 % v gostilnah, šolah in bolnišnicah, kar 48 % pa v gospodinjstvih (vir: SURS).  

 

 

 

 


  

Aktualno v Planu B

 

Zagovorniške aktivnosti v mreži Plan B za Slovenijo 

Šest članic mreže Plan B za Slovenijo je 15. maja na ARSO vložilo vlogo za vstop v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za obrat Magna Nukleus. V dopisu so izrazile nasprotovanje izdaji okoljevarstvenega soglasja za nameravani poseg, saj menijo, da postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ter da vplivi nameravanega posega na okolje niso sprejemljivi. Več… 

 

Nevladne organizacije zahtevajo presojo vplivov na okolje glede podaljšanja delovanja NEK

Focus, društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, so se pritožile zoper odločitev Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), da presoja vplivov na okolje glede podaljšanja obratovanja Nuklearne elektrarne Krško (NEK) iz 40 na 60 let ni potrebna. S tem je izločeno sodelovanje javnosti tako v Sloveniji kot v sosednjih državah, opozarjajo nevladne organizacije. Več… 

 

Letno srečanje mreže – Zbor članic 2017

V petek, 26. maja, je v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani potekalo že šesto letno srečanje članic mreže Plan B za Slovenijo. Na letnem srečanju mreže smo pogled na kratko usmerili v preteklo leto delovanja mreže in se potrepljali po ramenih ob naših prebojih. Predstavile so se tudi tri organizacije kandidatke za članice mreže: Društvo Humanitas, Odonatološko društvo Slovenije ter InTeRCeR - Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve. Več…

 

 

 

 


 

Iz aktivnosti delovnih skupin mreže

 

Delovna skupina Učinkovita raba virov in odpadki 

Skupina spremlja dva postopka, enega na ravni EU (krožno gospodarstvo), drugega na nacionalni ravni (spremembe zakonodaje, povezane z odpadki). Na področju krožnega gospodarstva se na ravni EU trenutno sprejemajo spremembe zakonodaje na področju ravnanja z odpadki. Parlament je potrdil visoke deleže recikliranja in druge rešitve, kot so natančnejše definicije razširjene odgovornosti, metodologije zbiranja podatkov, ipd. Na drugi strani pa Svet ministrov podpira nižje cilje. Odločitev se pričakuje jeseni in postopek bomo spremljali še naprej. Na nacionalni ravni so prav tako predvidene spremembe odpadkovne zakonodaje na osnovi novega operativnega programa. To bomo spremljali in sodelovali s pripombami.

 


  

Iz aktivnosti članic

 

Razkrivamo: Kdo spodbuja in kdo zavira EU politike o odpadkih

Nevladne organizacije pod vodstvom European Environmental Bureau (EEB), Friends of the Earth Europe in Zero Waste Europe so države članice vprašale, ali bodo med pogajanji, ki bodo prihodnji teden potekala v Bruslju, podprle ključne predloge, s katerimi bi spodbudili EU politike na področju odpadkov. Več…

 

Stop glifosatu – in pesticidom nasploh!

Inštitut za trajnostni razvoj in Mreža Plan B za Slovenijo pozivata k podpisu Evropske državljanske pobude (EDP) »Prepovejmo glifosat in zaščitimo ljudi in okolje pred strupenimi pesticidi«. Učinkovina glifosat se v herbicidih uporablja pogosto. Vsebuje jo tudi zloglasni Monsantov Roundup, ki ga uporabljajo na posevkih, gensko spremenjenih tako, da lažje prenesejo učinke herbicida.


 

Trajnostna mobilnost v šoli

Vse manj šolarjev prihaja v šolo peš ali s kolesom. Kolone avtomobilov pred šolami, v katerih starši odlagajo otroke, že dolgo niso več samo stvar ameriških filmov, temveč vse bolj pogost pojav pred marsikatero osnovno šolo v Sloveniji. V okviru projekta Trajnostna mobilnost v šoli smo Ipop, Focus, Cipra in Prostorož pripravili spletno stran aktivnovsolo.si, kjer smo zbrali primere dobrih praks in ukrepov, s katerimi želimo občinam in šolam pokazati enostavne in napredne rešitve pri vzpodbujanju bolj trajnostnih šolskih poti. Več…

 

Trajnostna mobilnost ustvarja pogoje za razvoj zelenega gospodarstva

Tematika letošnjih Dnevov Alpske konvencije, ki tradicionalno potekajo v mesecu maju, se je letos dotaknila trajnostne mobilnosti, s posvetom »Trajnostna mobilnost kot gradnik zelenega gospodarstva – Od Bohinjske proge do razvoja v Alpah«.  Spodbujanje trajnostnega prometa je tudi ena od šestih prioritet Večletnega programa dela Alpske konvencije 2017-2022. 

 

Vozni redi v Alpah

V okviru Tedna Alpske konvencije, je izšla že deveta knjižica Vozni redi v Alpah, ki vsebuje 71 linij avtobusov, vlakov, žičnic in ladij po slovenskih Alpah in čez mejo. Projekt se lahko poleg vsebinskega vidika, ki spodbuja uporabo javnega potniškega prometa, pohvali tudi s tem, da združuje interes 24 različnih partnerjev. Skupaj sledimo ciljem trajnostne mobilnosti, s katero ustvarjamo pogoje za razvoj zelenega gospodarstva v gorskih območjih.  Več…

 

Ogenj v Alpah 2017

Namen dogodka Ogenj v Alpah, ki ga mednarodna nevladna organizacija CIPRA obeležuje od leta 1986 vsako drugo soboto v avgustu, je opozoriti na celovit način reševanja okoljskih in razvojnih vprašanj v Alpah.Naravne in visokogorske pokrajine postajajo vse pogosteje žrtev turizma in energijskega preobrata. Tako kot so nekoč kresovi na vrhovih pomenili opozorilo za prihajajočo nevarnost, danes luč z vrhov in dolin pomeni opozorilo na občutljivost alpskega prostora.

 

Kratko, jedrnato in šokantno »Prehransko svarilo!« 

ITR-jev zmagovalni video nacionalnega natečaja projekta »EAThink2015 – jej lokalno, misli globalno!«, ki sta ga pripravila dijaka Matej in Krištof iz Gimnazije Ilirska Bistrica, je dobil nadaljevanje. Naš izbrani producent Digital Studio je s svojo kreativno ekipo na osnovi zmagovalnega videa posnel profesionalno 30-sekundno družbeno angažirano video sporočilo. V izdelavo je vključil oba dijaka – avtorja zmagovalnega videa, ter »posebnega gosta« legendarnega slovenskega raperja Klemna Klemna. Za oba dijaka je bila to lepa nagrada, še zlasti pa sta se razveselila sodelovanja z znanim raperjem. 

 

 

 


 

Razstava »Hrana v oblaku: jej lokalno, misli globalno!«

Inštitut za trajnostni razvoj se je v Evropski teden trajnostnega razvoja vključil z razstavo »Hrana v oblaku: jej lokalno, misli globalno!«, v okviru projekta EAThink2015. Prikazuje zanimivo »lokalno-globalno« zgodbo o hrani – dobrini, ki jo smatramo za samoumevno.

 

 

Vabilo k prijavi interesa za brezplačno mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Umanotera, Društvo Focus in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC želimo v letu 2017 okrepiti izbrano lokalno skupnost, ki je zainteresirana za razvoj skupnostnih projektov, pri tem pa prepoznava svojo vlogo skrbnika ohranjanja količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju. Zato v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri vabimo k prijavi za brezplačno mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. Več…

 

Fair trade piknik

V soboto, 13. maja 2017, je v organizaciji več nevladnih organizacij v parku Tivoli (v bližini Čolnarne) potekal FAIRTRADE PIKNIK. Pravično druženje je bilo namenjeno predvsem praznovanju, izmenjavi izkušenj ter pogovoru o vsem, kar smo že naredili in kje smo že uspeli doseči svoje cilje. Več…

  

 

Tilen Genov iz društva Morigenos prejel nagrado za najboljše kratko predavanje na mednarodni konferenci o morskih sesalcih

Evropsko združenje za kite in delfine (European Cetacean Society) je v začetku maja na Danskem organiziralo 31. mednarodno konferenco o morskih sesalcih, na kateri so se zbrali strokovnjaki za morske sesalce iz celotne Evrope in mnogih drugih delov sveta, vključno s člani društva Morigenos. Več…

 


  

Pravni kotiček

Pripravil PiC

 

E-seminar: Evropska konvencija o človekovih pravicah in varstvo pred ESČP

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin s protokoli (EKČP) vsebuje nabor človekovih pravic in svoboščin. Zasnovana je bila že v letu 1950, kasneje pa je doživljala spremembe in sprejem številnih protokolov.

 

EK je objavila Smernice za boljši in pravičnejši dostop državljanov do nacionalnih sodišč v okoljskih zadevah

V aprilu nas je prijetno presenetila novica Evropske komisije o objavi vodiča za boljši in pravičnejši dostop državljanov do nacionalnih sodišč v okoljskih zadevah. Mednarodne okoljske organizacije si že več let prizadevajo, da bi EU sprejela direktivo o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, ki bi poenotila pravila učinkovitega dostopanja do pravnega varstva v državah članicah.

 

Pomembne sodne odločitve za varstvo narave po svetu

 

reka Whanganui na Novi Zelandiji je dobila status nosilca pravic   

tudi Indijski reki Ganges in Yamuna sta pridobili pravico biti nosilec pravic 

Avstrijsko zvezno upravno sodišče je zavrnilo graditev tretje pristajalne steze na Dunajskem letališču zaradi varstva pred podnebnimi spremembami. Skladno z zakonom o podnebnih spremembah in zavezah države glede podnebnih ciljev je ocenilo, da negativni potencialni učinek povečanih emisij CO2 pretehta potencialni pozitivni učinek graditve.

 

 

Pobuda

Earth Law Center je podal pobudo za zaščito pravic oceanov zaradi prekomernega onesnaževanja, pretiranega ribolova in uničenja morskega okolja. Iniciativa je podana v kontekstu prihajajoče konference Združenih narodov o oceanih.

 

E-seminar Varstvo okolja - pravna ureditev in varstvo 

Vabimo vas, da se prijavite na e-seminar Varstvo okolja - pravna ureditev in varstvo, ki je že nekaj mesecev del mesečnih novic mreže. Skozi serijo prispevkov so sistematično predstavljeni mednarodni, EU in nacionalni normativni okvirji varstva okolja. S prijavo na polona@planbzaslovenijo.si si boste zagotovili prejem vsakokratnega prispevka (in vseh za nazaj) na vaš e-naslov.


 

Kohezijski kotiček

 

Objavljen Life 2017

28. aprila je bil objavljen razpis za sofinanciranje projektov programa Life v letu 2017. Več info o samem razpisu je na voljo na spletni strani Life programa in Life Slovenija.


  

Napovednik dogodkov

 

6. 6.: Delavnica Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti - Zagorje ob Savi

Umanotera, PIC in Focus vabijo na delavnico Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki bo potekala 6. junija v Zagorju ob Savi. Več...

 

8. 6.: Delavnica Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti - Postojna

Umanotera, PIC in Focus vabijo na delavnico Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki bo potekala 8. junija v Postojni. Več...

 

9. 6.: Ujemite največjo luno na Gorenjskem … v svoj fotoaparat!

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vas vabi na fotografsko-naravoslovni doživljajski dogodek, ki bo potekal v petek, 9. junija, v Zgornji Besnici. Več…

 

13. 6.: Delavnica Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti - Novo mesto

Umanotera, PIC in Focus vabijo na delavnico Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki bo potekala 13. junija v Novem mestu. Več...

 

26. 6.: Izmenjava oblačil

Društvo Ekologi brez meja vabi na izmenjavo oblačil, ki bo potekala na Waldorfski šoli v Ljubljani med 17. in 19. uro. Več…

 

25. 6. – 2. 7.: Dijaški biološki tabor (Gračišče - Občina Koper)

Herpetološko društvo že sedmo leto zapored vabi srednješolce na Dijaški biološki tabor. Tabor je namenjen dijakom, ki jih zanimajo biologija, raziskovalno terensko delo in naravovarstvo.