Uvodnik

 

Manca Velkavrh, prostovoljka na DOPPS: Pozdravljeni vsi, ki delate za boljši svet!

Z začetkom pomladi se je prebudila tudi narava – vse hiti k rasti, zelenju in cvetenju. S pomladjo pa se prične tudi aktivnejše delo v kmetijstvu, tudi s praksami, ki imajo pogosto negativne učinke na naravo. Da je za izginotje mnogih vrst rastlin in živali krivo intenzivno kmetijstvo, je v Evropi znano že nekaj časa. Na podlagi dolgoletnih monitoringov ptic kmetijske krajine ocenjujejo, da je v zadnjih 30 letih v Evropi izginilo kar 421 milijonov ptic, med katerimi gre večinoma za vrste, ki so bile nekoč pogoste in splošno razširjene. Nič bolje ni v slovenski kmetijski krajini.* Kljub poznavanju vplivov intenzivnega kmetijstva in razsežnosti njegovega uničujočega vpliva, pa se ključni premiki na tem področju še vedno niso zgodili.  

 


  

Aktualno v Planu B

 

Zagovorniške aktivnosti v mreži Plan B za Slovenijo

V začetku marca je skupina okoljevarstvenih, mladinskih, študentskih in sindikalnih organizacij ter organizacij, ki delujejo na področju javnega zdravja in človekovih pravic, na predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja naslovila zahteve za ambicioznejšo podnebno-energetsko politiko. Več…

 

Mrežna delavnica Plan B za Slovenijo o energetskem svežnju Evropske komisije

16. marca je v Okoljskem centru potekala delavnica mreže Plan B za Slovenijo o energetskem svežnju Evropske komisije, t.i. zimskem energetskem paketu. Na delavnici je bila predstavljena vsebina predlaganih dokumentov (Direktiva o energetski učinkovitosti, Direktiva o obnovljivih virih energije, idr.) in osnutkov pripomb nanje ter časovnica in procesi vključevanja v postopke (v Sloveniji in na EU ravni). 

 

Konferenca "Nature's Rights" v Evropskem parlamentu 

29. marca je v Evropskem parlamentu potekala konferenca “Nature’s Rights: The Missing Piece of the Puzzle”. Rights of Nature Europe (RoNE) je iniciativa za sprejem zakonodajnega predloga - direktive o pravicah narave.  Mreža Plan B za Slovenijo je nacionalni koordinator evropske državljanske pobude, ki bo lansirana v tem letu in s katero želimo Evropsko komisijo pozvati k sprejemu zakonodajnega predloga. Preveden osnutek predloga direktive in ostale info o izvedeni konferenci najdete tukaj

 

Projekt Plan B za Slovenijo, mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj nominiran za EU projekt, moj projekt 2017

Uspešni projekti, ki Sloveniji prinašajo dodano vrednost, državljanom pa zaupanje v njihovo upravljanje, so ključni cilj tudi pri izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Do leta 2023 ima Slovenija na voljo dobre 3 milijarde evrov razpoložljivih evropskih sredstev, s katerimi je bilo do sedaj podprtih več kot 184 projektov, programov ali javnih razpisov v skupni vrednosti več kot 900 milijonov evrov, ki imajo skupni cilj: rast in nova delovna mesta.

 


  

Iz aktivnosti članic

 

Kvalitetna hrana in kvalitetno kmetijstvo – zdaj!

V začetku marca je več kot 150 evropskih in nacionalnih nevladnih organizacij s podpisom skupne izjave pozvalo k obsežni reformi evropske kmetijske politike. Dogodek je sovpadel s pomembno sejo Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki se je je udeležil tudi slovenski kmetijski minister. Skupno izjavo je podpisalo tudi sedem nevladnih organizacij iz Slovenije. 

Čas je, da Miro Cerar prisluhne ljudem, ne interesom fosilne industrije

Medtem ko Vlada RS išče načine, kako bi z javnim denarjem subvencionirala TEŠ, zajetno subvencijo pa je podelila tudi TE TOL, se je v sredo, 29. marca,  pred vlado zbralo več kot 300 posameznikov, ki so predsedniku vlade dr. Miru Cerarju priredili podnebno budnico. Njihovo sporočilo je bilo jasno: Vlada RS spi na praznih obljubah in neizpolnjenih zavezah Pariškega sporazuma – čas je, da prisluhne ljudem, ne interesom fosilne industrije! Zbrani so predstavnikom Vlade RS predali tudi poziv s štirimi zahtevami za ambicioznejšo podnebno-energetsko politiko. Več…

 

 

Javno pismo proti predlaganemu prispevku za prednostno dispečiranje in podobnim alternativnim ukrepom

V začetku marca so nevladne organizacije, sindikati in druge skupine na predsednika vlade dr. Mira Cerarja naslovile javno pismo proti predlaganemu prispevku za prednostno dispečiranje in podobnim alternativnim ukrepom. Več…

 

Od zelene Slovenije ne bo ostalo veliko, če ne bomo postavili prave cene onesnaževanju

Namen državnega proračuna v 21. stoletju ni samo uravnoteženje prihodkov in odhodkov državne blagajne, ampak mora ta pri postavljanju prioritet – odločanju, kako in za katere namene bodo porabljena javna sredstva – tudi aktivno prispevati k vzpostavljanju vzdržnih modelov delovanja družbe. Ob sprejetju vladnega zagonskega elaborata je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, objavila poročilo o uporabi proračunskih mehanizmov za podporo prehodu v nizkoogljično in krožno gospodarstvo, ki zeleno proračunsko reformo postavlja v politični in zakonodajni okvir ter opisuje uspešne primere iz drugih držav. Več…

 

Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Organizacije Umanotera, Focus in PIC smo pričele z izvajanjem druge faze projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. S projektom želimo seznaniti, usposobiti in opolnomočiti lokalne skupnosti za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju in s tem podpreti oz. pospešiti prehod v nizkoogljično, snovno učinkovito, trajnostno družbo. Več…

 

Razmislek: Zakaj bi zavržene hrane lahko bilo v prihodnosti manj?

Pred kratkim je bil Sloveniji predstavljen pomemben korak na poti k zmanjševanju zavržene hrane. Tik pred sprejetjem je namreč Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Brez vsakega dvoma gre za potezo, ki bi lahko pomembno prispevala k zmanjšanju količin užitne hrane, ki jo zavržemo v celotni prehranjevalni verigi. Več…

 

Odgovornost še vedno (zgolj) na ramenih potrošnikov?

Razmere vzdolž globalnih oskrbovalnih verig prehrambenih izdelkov, ki jih konzumiramo v Evropi, so pogosto skrb vzbujajoče, na kar opozarjajo številne raziskave in poročila s terena. Priča smo naraščajočemu onesnaževanju okolja ter nedopustnim razmeram, v katerih delajo in živijo delavci na dnu teh verig.

 

Z namenom povezovanja in iskanja rešitev za to problematiko je društvo Focus v četrtek, 9. 3. 2017, organiziralo okroglo mizo z naslovom Trgovska veriga je tako močna kot njen najšibkejši člen – kako doseči pravičnost v dobavnih verigah, ki je ena od številnih aktivnosti projekta SupplyCha!nge – za pravične trgovske verige! Več…

 

O kilogramu in pol odpadkov na dan na TEDxYouthGimnazijaKran

Rojena sem bila malo več kot en mesec pred osamosvojitvijo Slovenije. Rojena sem bila v plenice za enkratno uporabo, ki jih je iz trgovine prinesla mama v plastični vrečki in potem vse skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki odložila v en sam zabojnik. V obdobju odraščanja sem bila kar precej izbirčna pri hrani, zato je zajetna količina ostala na krožniku in kasneje končala v istem že omenjenem zabojnikuVeč…

 

Plastika v naših življenjih in na krožnikih

Svetovna morja in oceani se ponašajo s svojim bogastvom rastlinstva in živalstva, od katerega imamo veliko koristi tudi ljudje, saj iz njega črpamo ogromne zaloge hrane v obliki rib in morskih sadežev. S temi vrstami se prehranjujejo tudi živali, ena od njih pa je mogočna ptica albatros, katere razpon kril meri do 3,4 m. Njen naravni habitat so oceani zmerno toplega in subtropskega toplotnega pasu severno in južno od ekvatorja (izvzemši severni Atlantik), nad katerimi lahko jadrajo ure in ure, ne da bi se utrudili. Več…

 

 

Kako bi bilo, če bi naša morska obala imela takole oblogo? (Foto: Gašper Mlakar, 2017. Razstava v MAO: Končna postaja – morje?)

 

Delavnica Azerbajdžanski plin za Evropo: Stranski učinki evropskega mega-projekta

22. marca je v organizaciji društva Focus v Okoljskem centru potekala delavnica Azerbajdžanski plin za Evropo: Stranski učinki evropskega mega-projekta, ki je pod vprašaj postavila energetsko neodvisnost EU od Rusije, analizirala vplive plinovoda na okolje, turizem in kmetijstvo, izpostavila povezavo med velikimi podjetji in veliko energetsko infrastrukturo, ter na koncu prevprašala potrebo po megalomanskih plinovodih v času, ko so obnovljivi viri na dosegu roke in ko se moramo dokončno osvoboditi fosilnih goriv. Več… 

 

Znan je zmagovalec video natečaja EAThink – jej lokalno, misli globalno

ITR je lani decembra osnovne in srednje šole povabil k sodelovanju v video natečaju v okviru projekta EAThink2015, v katerem povezujemo šolske ekovrtove z globalnim učenjem. Učenci in dijaki so lahko sodelovali s 30-sekundnim družbeno odgovornim sporočilom na eno ali več sledečih tem: izobraževanje o izbiri živil in o kritični potrošnji, pravica do hrane in ekološko vrtnarjenje. Zaželena je bila tudi vključitev globalne komponente. 

Med finalisti za energetske nagrade 2017 tudi CIPRA Slovenija

Tudi letos časnik Finance v sklopu konference Dnevi energetikov izbira naj energetski projekt. Komisija je izbrala 8 finalistov v dveh kategorijah, promocijski projekt URE/OVE ter energetsko učinkovit projekt. Med finalisti je tudi promocijski projekt članice mreže Plan B za Slovenijo, CIPRE, in sicer Trajnostna mobilnost v praksiVeč…

 

Redna letna skupščina društva Dinaricum

2. marca, se je v prostorih Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete odvila redna letna skupščina društva Dinaricum, na kateri smo predstavili svoje delo v preteklem letu in skovali načrte za prihodnost. Več…

 


  

Pravni kotiček

Pripravil PIC

 

E-seminar: Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah

Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Convention on access to information, public participation in decissionmaking and access to justice in environmental matters) je bila sprejeta 25. 6. 1998 v Aarhusu na Danskem v okviru UNECE (Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo). Po mestu sprejema ima tudi pogovorni naziv Aarhuška konvencija.

 

 

Prvi steber Aarhuške konvencije – dostop do okoljskih informacij

O dostopu do okoljskih informacij govori 4. člen Aarhuške konvencije. Organ javne oblasti je dolžan dati na razpolago vse okoljske informacije, ne da bi bilo potrebno navesti pravni interes in sicer v obliki, ki se zahteva, razen, če ima organ javne oblasti utemeljen razlog, da jih da v drugačni obliki. Informacije se morajo dati na razpolago čim prej, najkasneje pa v enem mesecu od zahteve. 

 

 

Drugi steber Aarhuške konvencije – sodelovanje javnosti pri odločanju

O sodelovanju javnosti pri odločanju v okoljskih zadevah govorijo 6., 7. in 8. člen Aarhuške konvencije. Konvencija loči splošno javnost in vključeno (kvalificirano) javnost. To definira 2. člen konvencije.

 

 

Tretji steber Aarhuške konvencije – zagotovljeno sodno varstvo

 

 

Srečanje pri varuhinji na temo varstva voda

Ker je varstvo voda vodilna okoljska tema tega leta pri varuhinji človekovih pravic, je dne 9. 3. 2017 pod njenim okriljem potekalo srečanje predstavnikov nevladnih organizacij in civilnih iniciativ s predstavniki Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor.

 

 

Justice And Environment

V marcu je potekalo redno letno srečanje članov Justice & Environment, ki so pregledali dosedanje delo in zastavili načrte za naprej. V bodoče bodo članice svoje napore vlagale predvsem v izboljšanje pravnega varstva na področju energije in podnebnih sprememb, presoje vplivov na okolje in seveda izvajanje Aarhuške konvencije. Vsi, ki jih to področje zanima najdejo številne uporabne analize, stališča in publikacije na njihovi spletni strani.

 

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo:

 

- osnutek poročila o izvajanju Aarhuške konvencije za zadnja tri leta (zadnje poročilo iz leta 2014). Pripombe in predloge je mogoče posredovati na ministrstvo do 28. 4. 2017.

- osnutek načrta priprave nacionalnega programa varstva okolja do 2030. Pripombe in predloge je mogoče posredovati na ministrstvo do 28. 4. 2017.


  

Napovednik dogodkov

 

6. 4.: Delavnica usklajevanja stališč članic znotraj mreže Plan B za Slovenijo – Hidroenergija

Delovni skupina Trajnostna energetika in Varstvo narave mreže Plan B za Slovenijo vas vabita na delavnico usklajevanja stališč članic mreže na temo hidroenergije, ki bo potekala v četrtek, 6. aprila, med 17.00 in 19.00 uro v Okoljskem centru. Več…

 

6. 4.: Kakšno prometno ureditev Poljan si želimo?

Društvo Focus vas vabi na delavnico v okviru projekta Trajnostna mobilnost v šoli, Kakšno prometno ureditev Poljan si želimo? Delavnica bo potekala v četrtek, 6. aprila, med 17.00 in 19.00 uro na OŠ Poljane. Več…

 

20. 4.: Delavnica usklajevanja stališč članic znotraj mreže Plan B za Slovenijo – Vetrnice

Delovni skupina Trajnostna energetika in Varstvo narave mreže Plan B za Slovenijo vas vabita na delavnico usklajevanja stališč članic mreže na temo vetrnice, ki bo potekala v četrtek, 20. aprila, med 17.00 in 19.00 uro v Okoljskem centru. Več info bo objavljenih na spletni strani mreže.

 

25. 4.: Delavnica usklajevanja stališč članic znotraj mreže Plan B za Slovenijo – Jedrska energija

Delovni skupina Trajnostna energetika in Varstvo narave mreže Plan B za Slovenijo vas vabita na delavnico usklajevanja stališč članic mreže na temo jedrske energije, ki bo potekala v torek, 25. aprila, med 17.00 in 19.00 uro v Okoljskem centru. Več info bo objavljenih na spletni strani mreže.