Uvodnik

 

Iris Silič, prostovoljka Greenpeacea v Sloveniji: »Break Free« - Osvobodimo se umazane energije

Kmalu se bodo po svetu znova dvignili podnebni aktivisti. Med 13. in 31. marcem se bo namreč pod okriljem gibanja Break Free po svetu zvrstila serija dogodkov z enotnim ciljem upora proti umazani energiji in sporočilom nujnosti hitrega opuščanja fosilnih goriv. 

 


  

Op–ed (opposite to editorial)

 

Andrej Gnezda, Umanotera: S Ceto proti Trumpu!  

Evropski parlament je 15. februarja 2017 na glasovanju potrdil sporazum o prosti trgovini med EU in Kanado, znan pod kratico CETA. Sprejemu sporazuma so tako pri nas kot v ostalih članicah nasprotovali sindikati, potrošniki, nevladne organizacije, 108 slovenskih županov, ki so pisali predsedniku Vlade RS dr. Cerarju, skoraj 2200 lokalnih oblasti, ki so se simbolno deklarirale za območja, prosta sporazuma CETA in nenazadnje 3.5 milijone ljudi v EU, ki so podpisali peticijo za zaustavitev sporazuma. Nasprotovalo mu je tudi 255 evropskih poslank in poslancev, a tudi to ni bilo dovolj, saj je za sporazum glasovalo 407 članov Evropskega parlamenta. Med slovenskimi poslankami in poslanci so za sporazum glasovali poslanci EPP (Bogovič, Peterle, Šulin, Tomc, Zver), glas proti pa so oddali Tanja Fajon, Igor Šoltes in Ivo Vajgl. 

 


  

Aktualno v Planu B

 

Zagovorniške aktivnosti v mreži Plan B za Slovenijo 

21. decembra je 12 vsebinskih mrež, ki združuje več kot 1.400 slovenskih nevladnih organizacij, skupaj s CNVOS na predsednika Vlade dr. Mira Cerarja naslovilo javni poziv v zvezi z izjavami ministra Počivalška, ki je civilnodružbene organizacije in javne službe, ki preko pravnih mehanizmov varujejo okolje, javno označil za ekoteroriste in s tem po prepričanju podpisnikov kršil etični kodeks vlade. Po dveh mesecih in posredovanju Varuha za človekove pravice je konzorcij le prejel odgovor. Več…

 

 


  

Iz aktivnosti članic

 

Zeleni turizem ni samoumeven

Ob zaključku projekta Zero Waste turizem, ki so ga v preteklem letu izvajali Ekologi brez meja, je 27. februarja na Bledu potekal posvet na temo nastanitev in prireditev brez odpadkov. Najboljše evropske prakse na tem področju sta predstavila Italijana Antonino Esposito in Roberto Paladini. Ekologi brez meja kot nacionalna Zero Waste organizacija za Slovenijo so predstavili aktivnosti projekta in prvi slovenski hotel, ki se je podal na Zero Waste pot – Hotel Ribno z Bleda. Več…

 

Smernice za Zero Waste hotele in restavracije

Slovenska turistična organizacija je pred nekaj leti tuje goste vprašala po oceni vpliva dejavnikov na izbiro potovalne destinacije. Preko 75 % vprašanih je ocenilo, da na izbiro, kje bodo preživljali dopust, vpliva zeleno, neonesnaženo naravno okolje, mirna pokrajina in možnost preživljanja aktivnosti v naravi. Do podobnih rezultatov je leta 2014 v raziskavi  Evrobarameter prišla Evropska komisija. Več…

 

SADJE VS. SADJE – ob izidu 4. številke glasila Etični potrošnik

Banana je najpogosteje uživan sadež v svetovnem merilu, v Evropi pa je na drugem mestu, takoj za jabolki. Poleg banan na policah trgovin najdemo veliko sadežev, ki pri nas ne rastejo, kot so mango, ananas, pomaranče, kokos itd. Tudi slovenski potrošniki po njih posegamo vse pogosteje. Ob tem se le redko vprašamo, v kakšnih razmerah to sadje raste in kakšne so posledice pridelave na ljudi in okolje. Trgovina s sadjem je del globalne oskrbovalne verige, ki vedno močneje vpliva tudi na slovenske pridelovalce sadja. Več…

 

Ogljični odtis Umanotere 2016

Izračun ogljičnega odtisa Umanotere, kjer je bilo v letu 2016 zaposlenih 4,54 oseb, pokaže 4,32 t CO2 oziroma 0,95 t CO2 na osebo. 

 

Okoljska politika je sestavni del Umanoterinega vodenja in organizacijske kulture. Vzpostavljen sistem »zelene pisarne« je kot sistem ravnanja z okoljem integriran v vsakdanje poslovanje in dolgoročno načrtovanje delovanja Umanotere. Čeprav je neposreden vpliv našega delovanja na okolje relativno majhen, težimo k stalnemu zmanjševanju škodljivih vplivov naših dejavnosti na okolje. Želimo voditi z zgledom, zato vplive redno merimo in objavljamo. Več…

 

Uspešno izveden projekt PARKIRAJ&DOŽIVI NARAVO !, projekt za trajnostno turistično mobilnost v Triglavskem narodnem parku

Po slabih dveh letih se je konec januarja uspešno zaključil projekt PARKIRAJ & DOŽIVI NARAVO!, namenjen spodbujanju trajnostne turistične mobilnosti pri obiskovanju narave v Triglavskem narodnem parku, pri katerem so kot partnerji sodelovali Turizem Bohinj, Občina Kobarid, ZRC SAZU-Inštitut za slovensko narodopisje, Posoški razvojni center, Triglavski narodni park in CTRP Kranj. Več…

 

Izšla je deseta številka Trdoživa

Izšla je jubilejna številka biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave. Več…

 


  

Pravni kotiček

Pripravil PiC

 

E-seminar: Konvencija o čezmejni presoji vplivov na okolje

Konvencija o čezmejni presoji vplivov na okolje (Convention on Environmental Impact Assesment in Transboundary Context) - ESPOO konvencija, je ena izmed dveh pomembnih sistemskih mednarodnih konvencij. To pomeni, da se ne nanaša na varstvo posameznega področja, temveč ureja medsebojne vplive na okolje v mednarodnem prostoru, to je preko meja držav. Slovenija jo je ratificirala z Zakonom o ratifikaciji čezmejnih vplivov na okolje (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/98).

  

 

Pravna podpora pravicam narave se širi

Pravo vse bolj sledi duhu časa, ki prepoznava, da sta človeštvo in narava v medsebojnem odnosu, ki ne more biti podrejen samo volji človeka – videnje narave kot človekove lastnine zaradi očitnih procesov na zemlji izzveneva. Zakonodaja in strateški dokumenti, nacionalni in mednarodni to vse bolj prepoznavajo in se naraščajoče odzivajo z novimi ureditvami. Tako bo v februarju stopila v veljavo tudi Ustava mesta Ciudad de Mexico, ki je samostojno zvezno okrožje (Constitucion Politica de La Ciudad De Mexico), kjer so pravice narave dobile svoje mesto (18. člen). Pregled vseh obstoječih ostalih ustavnih ali zakonskih ureditev, ki se nanašajo na pravice narave pa je dostopen na spletni strani Združenih narodov Harmony with Nature, zadnje poročilo ekspertov v podporo tem prizadevanjem pa tukaj.

 

Mreža za prostor vabi nevladne organizacije na dve brezplačni usposabljanji:

  • Organiziranje urbanega vrtnarjenja za nevladne organizacije, ki bo 21.3.2017 ob 14.30 uri v Okoljskem centru, Trubarjeva 50, Ljubljana. Usposabljanje je namenjeno nevladnim organizacijam, ki želijo v svojem lokalnem okolju (npr. soseski) spodbuditi ali organizirati urbano vrtnarjenje, ali pa jih to področje zanima, ker se želijo s tem ukvarjati. Predstavljen bo razvoj urbanega vrtnarjenja in njegova vloga v sodobnem urbanem okolju, primeri dobrih praks in možnosti organiziranega razvoja dejavnosti. Predstavljeni bodo tudi formalni okviri in kako izpolniti minimalne zahteve za izvajanje dejavnosti. Prijave do 17.3.2017 na pic@pic.si

 

  • Trajnostno urejanje prostora, ki bo 22.3.2017 ob 14.30 uri v Okoljskem centru, Trubarjeva 50, Ljubljana. Usposabljanje je namenjeno predstavnikom nevladnih organizacij, da se seznanijo z osnovami urejanja prostora, prostorskega načrtovanja in postopkov ter možnostmi vključevanja, da bodo lahko bolje izražali in uveljavljali svoje interese že v fazi prostorskega načrtovanja. Prostorsko načrtovanje je najmočnejše orodje varstva okolja, skozi procese urejanja prostora pa se v prostoru udejanjajo strateške namere in nove trajnostno naravnane prakse. Prijave do 17.3.2017 na pic@pic.si.

 

Napovednik dogodkov

 

28. 2.: Izmenjava oblačil

Društvo Ekologi brez meja vabi na izmenjavo oblačil, ki bo potekala na Waldorfski šoli v Ljubljani med 17. in 19. uro. Več…

 

9. 3.: Trgovska veriga je tako močna kot njen najšibkejši člen

Društvo Focus vas vabi na okroglo mizo Trgovska veriga je tako močna kot njen najšibkejši člen, ki bo potekala v četrtek, 9. marca, med 9.00 in 13.00 uro v prostorih Narodnega muzeja Metelkova. Več...