Uvodnik

 

Senka Šifkovič Vrbica, Maja Simoneti (IPoP – Inštitut za politike prostora): Za zdravo prihodnost potrebujemo urejene zelene površine in zdrava drevesa

 

Zelene površine v naseljih so pomembne za zdravje ljudi in okolja, vedno bolj pa tudi za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. V novih podnebnih pogojih, ki jih že čutimo, bo potrebno spremeniti konceptualno in organizacijsko strukturo varstva in razvoja zelenih površin v slovenskih naseljih. Zaradi podnebnih sprememb postajajo pomembne vse zelene površine in drevesa v naseljih. Več pomena bosta zato morala dobiti tako strokovno načrtovanje in urejanje javnih zelenih površin kot povezovanje urejanja javnih in zasebnih zelenih površin. Razumevanje funkcij zelenih površin moramo razširiti, delovanje različnih javnih in zasebnih akterjev na posameznih področjih (ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, upravljanje voda, mikroklima, kakovost okolja, javno zdravje in dobro počutje, kakovost bivanja, varnost, kulturna in ekonomska vrednost nepremičnin) in območjih pa učinkovito povezati in strokovno okrepiti.

 

 

  

 

Aktualno v okviru mrež

 

Zaključujemo s podnebnimi izobraževanji in nadaljujemo s seminarji o trajnostnemu urejanju prostora

Po četrtem podnebnem izobraževanju Mreže za prostor na temo prilagajanja na podnebne spremembe bodo sledili seminarji o trajnostnem urejanju prostora, ki bodo predstavili povezave med trajnostnim razvojem in urejanjem prostora ter jih povezali z izzivi, ki jih sprožajo podnebne spremembe. Sledili bomo vplivu koncepta trajnostnega razvoja in novostim, ki jih le-ta prinaša v urejanje prostora, in se spraševali, kako nas te novosti naslavljajo, koga se tičejo ter kako se že udejanjajo v praksi. Prvo predavanje bo izvedeno že 23. marca. Spremljajte spletno stran Mreže za prostor, kjer bo kmalu objavljenih več informacij.

 

Fotografija: Mreža za prostor

 

Pripombe mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor na novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)

V mreži Plan B za Slovenijo smo pripravili pripombe na novi Zakon o varstvu okolja, ki je bil do 11. februarja v javni razpravi.  Pripombe mreže sta podprla tudi društvo Eko krog in Zveza potrošnikov Slovenije. Pripombe so na voljo tukaj. Pripombe smo pripravili tudi v Mreži na prostor in so na voljo tukaj.

 

Poziv Vladi RS za zajezitev povečanja energetske revščine zaradi epidemije Covid-19

Plan B za Slovenijo je med predlagatelji poziva Vladi RS, da s protikoronskimi ukrepi zajezi povečanje energetske revščine zaradi epidemije Covid-19. Vlado RS pozivamo, da v t. i. PKP zakonu prepove odklop od električne energije in plina v času trajanja epidemije, socialno ogroženim dodeli nujna finančna sredstva za plačilo povečanih stroškov za energijo v času epidemije v višini najmanj 100 EUR ter dobaviteljem energije poplača dolgove gospodinjstev, ki so nastali v času epidemije Covid-19, če je do dolga prišlo zaradi brezposelnosti odjemalca ali občutnega znižanja njegovih prihodkov v času epidemije Covid-19. Več >>>

 

Dobrodošel Zakon o celostnem prometnem načrtovanju

V javni razpravi je predlog Zakona o celostnem prometnem načrtovanju (do 22.3.2021), ki je povsem nov sistemski zakon. Zakon pozdravljamo, saj je k prometu in njegovi transformaciji potrebno pristopiti celovito ter ukrepe trajnostne mobilnosti ter prometno in prostorsko načrtovanje skozi dobro načrtovanje bolje povezati. Zakon tako določa cilje in načela prometnega načrtovanja, vrste celostnih prometnih strategij (državno, regionalno, lokalno), pravila za povezovanje prometnega in prostorskega načrtovanja ter pravila sofinanciranja načrtovanja in ukrepov trajnostne mobilnosti. Več >>>

 

 Foto: Jacek Dylag na Unsplash

 

Dejstva, ki jih ne moremo obvoziti

V Koaliciji za trajnostno prometno politiko podpirajo prizadevanja države v zvezi z nadgradnjo železniške proge št. 80. KTTP: "Upravičeno nas čudi, kadar si predstavniki ljudstva prizadevajo za poglabljanje okoljskih težav, slabšanje zdravstvenih kazalnikov, zoperstavljanje prometni pretočnosti, uničevanje krajine, zaščitenih območij ter videza mest in naselij; kadar gradnjo železnic pogojujejo z gradnjo (nepotrebnih) cest, železniško omrežje pa vidijo celo kot oviro, ne priložnost." Več >>>

 

Bo pravica do pravnega varstva zapisana v zakonu o prostorskem načrtovanju?

Po javni obravnavi novega Zakona o urejanju prostora (ZureP-3) oktobra lani je Ministrstvo za okolje in prostor decembra pripravilo in poslalo v medresorsko obravnavo dopolnjen osnutek zakona, v katerem ni več 58. člena - določila, ki je tako posameznikom kot nevladnim organizacijam omogočal pravno varstvo v zvezi z izvedbenimi prostorskimi načrti na Upravnem sodišču. Možnost pravnega varstva pred Ustavnim sodiščem, ki z umikom tega člena še preostane, ne zagotavlja zadostnega, predvsem pa ne učinkovitega pravnega varstva. Več >>>

 

 

Fotografija: Pixabay

  

Spremenjen program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe pomembno spreminja ukrepe in številke

Pred slabim letom je bil sprejet Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023, s katerim so bili sprejeti program porabe sredstev tega sklada in začrtani ukrepi, ki se bodo financirali iz sredstev Podnebnega sklada v tem obdobju. Po slabem letu je v javni razpravi nov predlog programa za obdobje do leta 2023. Ker gre po mnenju predlagatelja očitno za »manjše« razlike glede na veljavni program, je odlok dan v javno razpravo le za dobrih 14 dni. Več >>>

 

 

Fotografija: Christopher Ivanov na Unsplash

 

Iz aktivnosti članic

 

  

 

Mednarodne novice

 

  

 

Napovednik dogodkov

 

7. 3. 2021 [DOPPS] Vabimo vas k sodelovanju na Gugalnici – popisu velike uharice

V DOPPS vabijo na popis velike uharice. Družabni del bomo letos izpustili, da pa ohranimo vsaj varne stike, vas vabimo, da pred popisom individualno prevzamete popisne obrazce. Veseli bomo, če se nam boste dan po popisu pridružili tudi na ZOOM predavanju, na katerem bomo predstavili tudi rezultate letošnjega popisa. Več >>>

 

do 10. 3. 2021 [Hiša!] Festival sprehodov - poziv

Letošnji festival bo potekal med 17. in 25. aprilom v sedaj že znanih okvirjih. In tudi letos se obračamo na vas in vas vabimo k sodelovanju. Močno verjamemo, da smo se v zadnjem letu vsi sprehajali več, kot je bilo običajno, in ne dvomimo, da se v tem času tudi v vaši glavi ni porodila kakšna ideja za sprehod. Zato vabljeni, da ga prijavite na naš Festival sprehodov in skupaj z nami in obiskovalci delite svojo zgodbo o Mariboru. Več >>>

 

25. 3. 2021 [SDEVAL]  Predstavitev delovnega zvezka 1/2020: »Vrednotenje učinkov osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 na teritorialno kohezijo«

Predstavitev delovnega zvezka bo v četrtek, 25. III 2021 ob 14-16h na Ministrstvu za okolje in prostor (Sejna soba, Dunajska 21, v podhodu).Tisti, ki so se doslej že prijavili, imajo prednost, če prijavo svoje udeležbe potrdijo 10 dni pred dogodkom. Število udeleženk/cev bo omejeno glede na zdravstvene zahteve, kot bodo v veljavi na dan dogodka (zaenkrat do 10 oseb). V primeru velikega zanimanja lahko predstavitev ponovimo na drugi lokaciji. Delovni zvezek >>>

 

29. 3. 2021 [SDEVAL] Predstavitev delovnega zvezka 1/2021: »Strateške izbire v temeljni negotovosti«

Predstavitev delovnega zvezka bo v ponedeljek, 29. 3. 2021 ob 14-16h na Fakulteti za varnostne vede (Kotnikova ulica Ljubljana, Predavalnica 7). Število udeleženk/cev bo omejeno glede na zdravstvene zahteve, kot bodo v veljavi na dan dogodka (zaenkrat do 10 oseb). V primeru velikega zanimanja lahko predstavitev ponovimo. Delovni zvezek prejmejo vsi, ki se bodo dogodka udeležili (uradi izid bo predvidoma junija 2021).

 

31. 3. 2021 [IPoP in CIPRA] Vabilo za šole in občine: Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka

Usposabljanje je namenjeno predstavnikom šol in občin ter vsem drugim, ki bi v svojem kraju želeli prostovoljno pomagati pri organizaciji Pešbusa in/ali Bicivlaka. Usposabljanje udeležence opremi z vsemi potrebnimi informacijami za uspešno organizacijo in izvedbo Pešbusa in Bicivlaka, ponuja pa tudi priložnost za preverjanje izkušenj iz prakse. Več >>>

 

do 31. 3. 2021 [MKM] Kolesarski izziv “Važno je sodelovati, ne zmagati!”

Uraden konec zime je 21. marca, vreme pa je že sedaj pomladno in kar kliče po tem, da iz kleti, kolesarnic in drugih prostorov izbezamo naša kolesa in jih odpeljemo na sveži zrak. V Mariborski kolesarski mreži smo za mesec marec pripravili poseben kolesarski Strava izziv. Če smo v mesecu decembru tekmovali, kdo bo prevozil_a več kilometrov, naredil_a največ višinskih metrov in bil_a največkrat na kolesu, bomo v  tem izzivu spodbujali kolesarjenje po določenih odsekih oz. segmentih v okolici Maribora. Tokrat ne bo ključno zmagati, ampak sodelovati! Več >>>

 

8. 4. 2021 [SDEVAL] Predstavitev nove knjige članov Društva "Complex Society: In the Middle of a Middle Word«

Predstavitev knjige avtorjev Bojana Radej in Mojce Golobič (Založba Vernon Press) bo v četrtek, 8. 4. 2021 ob 14-16h na Fakulteti za varnostne vede (Kotnikova ulica, Ljubljana, Predavalnica 7). Število udeleženk/cev bo omejeno glede na zdravstvene zahteve, kot bodo v veljavi na dan dogodka (zaenkrat do 10 oseb). Kratka predstavitev knjige >>>