Uvodnik

 

Senka Šifkovič Vrbica, Nina Plevnik (IPoP) in izvajalci malih projektov: Mali projekti, velike spremembe

 

Podnebni program vsebinskih mrež, ki ga financirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor, omogoča, da se v okviru projekta podprejo tudi aktivnosti članic Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo. V Mreži za prostor smo ponosni na rezultate prvih treh "malih" projektov naših zagnanih članic, ki imajo velik potencial izvedbe tudi v drugih okoljih ter dvigujejo ozaveščenost o podnebnih spremembah in vplivajo na kvaliteto življenja v mestih. Projekti dokazujejo pomen podpore aktivnostim manjših organizacij na področjih prostora in okolja.

 

 

 

Aktualno v okviru mrež

 

Podnebna izobraževanja Mreže za prostor

Za nami je tretje Podnebno izobraževanje Mreže za prostor. V okviru tretjega izobraževanja z naslovom Podnebne politike in cilji smo izvedeli, kakšni so mednarodni, EU in nacionalni cilji in politike, ki so temelj ukrepanja glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP), in h katerim je zavezana tudi Slovenija. Vabimo vas tudi na naslednje izobraževanje z naslovom Prilagajanje na podnebne spremembe, ki bo potekalo 23. februarja 2021. Več >>> 

 

Fotografija: arhiv IPOP

 

Ministrstvo po javni razpravi izločilo pravico do sodnega varstva NVO zoper prostorske izvedbene akte iz predloga novega Zakona o urejanju prostora

Ta pravica v veljavnem ZUreP-2 omogoča NVO s statusom v javnem interesu (na področju varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora in varstva kulturne dediščine) in drugim prizadetim osebam začetek upravnega spora zoper izvedbene prostorske akte. Več >>>

 

Fotografija: Maja Simoneti

 

Zdravje ali asfalt? Državni zbor v tajnosti o nacionalnem Načrtu za okrevanje in odpornost

V mreži Plan B smo pripravili predloge projektov za nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost na področjih podnebja, varstva okolja in ohranjanja narave ter jih poslali Vladi RS ter poslankam in poslancem Odbora za zadeve EU. Prvi osnutek dokumenta, ki je pricurljal v javnost, kaže, da bo vlada raje kot v področja, ki bi jih morali prioritetno razvijati v obdobju pandemije in po njej (javno zdravstvo, oskrba starostnikov, podnebne spremembe, digitalizacija in blaženje socialnih posledic pandemije), glavnino denarja namenila – asfaltu. Več >>>

 

Fotografija: Unsplash

 

Pogroma nad okoljem še ni konec: Vlada bi ukinila še zadnje ključne varovalke pred škodljivimi projekti

Ob napovedanih spremembah Zakona o urejanju prostora in z novim predlogom novega Zakona o varstvu okolja (ZVO) smo se odzvali tudi v Plan B za Slovenijo. Naš odziv najdete tukaj.

 

 

Fotografija: Unsplash

 

Podnebno ogledalo še naprej kaže neprijetno prometno podobo

Konec januarja je izšlo novo Podnebno ogledalo 2020, ki je ocenjevalo zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za leto 2019 glede na Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP). Še vedno najbolj in prek zastavljenih ciljev naraščajo emisije iz prometa. Več >>>

 

Fotografija: Unsplash

  

Zbor članic mreže 2020

Kljub razmeram, ki so onemogočale izvedbo srečanja v živo, smo konec leta 2020 uspešno izvedli Letno srečanje mreže Plan B za Slovenijo, Zbor članic 2020 – tokrat zavoljo razmer v spletni obliki. Več >>>

 

 

Iz aktivnosti članic

 

 

Mednarodne novice

 

 

Napovednik dogodkov

 

do 5. 2. 2021 [IPoP] Vabilo občinam: Odprta ulica v vaši občini

Na IPoP – Inštitutu za politike prostora vabimo k sodelovanju občine, ki želijo preizkusiti Odprto ulico – ukrep za izboljšanje pogojev za kolesarjenje in hojo, ki omogoča kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke na življenje, zdravje in gospodarstvo v občini. Izbrani občini bo IPoP – Inštitut za politike prostora pomagal z znanjem, vsebinami ter nasveti pri izvedbi Odprte ulice in s sofinanciranjem stroškov, povezanih z izvedbo (stroški komunikacijskega materiala, izdelavo prometne študije…). Več >>>

 

18. 2. 2021 [Plan B za Slovenijo] Sodelovalni pristopi v virtualnem okolju

Delavnica je namenjena vsem članicam Plan B za Slovenijo, ki ste pri svojem delu v času koronskih ukrepov primorane izvajati sestanke, usposabljanja, konference in druge dogodke prek spleta in želite, da so ti čim bolj uspešni, s čim manj motnjami in z aktivnim sodelovanjem udeležencev. Več >>>

 

 

 

23. 2. 2021 [Mreža za prostor] Podnebno izobraževanje Prilagajanje na podnebne spremembe

Zaradi dolgoročnih učinkov urejanja prostora je ključno pravočasno ukrepanje, ki nam bo čez leta zagotavljajo večjo odpornost na posledice podnebnih sprememb, kot so suše, povodnji, neurja in vročinski valovi. Da bi pri urejanju prostora vsi deležniki čim bolj ozaveščeno pristopili k ukrepom prilagajanja, je pomembno dobro razumevanje podnebnih sprememb in vseh prilagoditev, ki jih bodo že obstoječe spremembe od nas terjale v bodoče. Več >>>

 

24.2 2020 [Focus] Delavnica: Vloga občin pri izvajanju Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

Na dogodku bo predstavljena vlogo občin pri izvajanju NEPN. Odgovoriti bomo poskušali na tri ključna vprašanja: zakaj je NEPN tako pomemben, zakaj ga je pomembno izvajati ter kakšna je pri tem vloga občin in drugih lokalnih akterjev? Več >>>

 

do 28. 2. 2021 Food Wave: poziv k zbiranju projektov na področju trajnostne pridelave in uporabe hrane

Inštitut Wcycle Maribor je objavil razpis za projektne predloge mladinskih in nevladnih organizacij na področju lokalne hrane. Več >>>

 

[Zavod Svibna] Povabilo v raziskovalni študijski krožek Ajdovske zgodbe iz Posavja

V okviru projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja v Svibni vabijo vse zainteresirane iz Posavja v raziskovalni študijski krožek, v okviru katerega  bi radi raziskali in pobliže spoznali vse lokacije v regiji, ki imajo v nazivu »ajdovski«, »ajdov« ipd. – pa naj gre to za imena krajev, ledinska poimenovanja, poimenovanja posameznih naravnih zanimivosti , ali pa spomin na pripoved starih staršev, starejših sosedov  ipd., ali ljudske pesmi, zgodbe, v katerih »nastopajo« Ajdi. Več >>>