Mreža oddala pripombe na osnutek novega Zakona o varstvu okolja

26. septembra 2017

Delovna skupina Okoljevarstveno pravno varstvo mreže je skupaj z Mrežo za prostor oblikovala pripombe in predloge na osnutek novega Zakona o varstvu okolja.

 

Osnutek nima praktično nobene obrazložitve, še manj vsebuje vsebine, ki bi jih moral v skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti in kot tak izredno otežkoča javnosti sodelovanje pri komentiranju rešitev, ki jih zakon ponuja. Predstavitev zakona s strani ministrstva, ki ga je izvedlo 17. 8. 2017 za nevladne organizacije tega ne more nadomestiti. Prav tako je bilo na navedeni predstavitvi napovedano, da določila o podaljšani odgovornosti še niso oblikovana in bodo naknadno dani v javno razpravo dodatni členi, kar se ni zgodilo. To pomeni, da osnutek v javni razpravi ni bil pred javno obravnavo niti dokončan.

Pozdravljamo nekatere rešitve, ki se nanašajo na stara okoljska bremena, ustanovitev okoljskega sklada in spremembo nekaterih rokov na delovne dni. Pripombe in predloge mreže lahko preberete tukaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.