Mreža na vlado naslovila predlog z ukrepi za doseganje ciljev Pariškega sporazuma

2. decembra 2018

Mreža Plan B za Slovenijo je v petek premierju Marjanu Šarcu ter Vladi RS poslala predlog z ukrepi za doseganje ciljev Pariškega sporazuma v Sloveniji.

 

Nevladne organizacije, združene v mreži nevladnih organizacij za trajnostni razvoj – Plan B za Slovenijo, ob prepoznavanju pomembnosti preprečitve nevarnih podnebnih sprememb z doseganjem ciljev Pariškega podnebnega sporazuma Vladi RS predlagamo, da:

– postavi doseganje ciljev Pariškega sporazuma na najvišjo prioriteto dela vlade,
– postavi jasne in ambiciozne nacionalne cilje zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in sprejme ustrezne horizontalne in sektorske ukrepe za njihovo doseganje, ki naj se odrazijo v Nacionalnem energetsko-podnebnem programu in Dolgoročni podnebni strategiji RS,
– v okviru Evropske unije stori vse, da se sprejmejo ambiciozni podnebni cilji in ukrepi na ravni EU z ustrezno podporo v novi finančni perspektivi, kar naj se odrazi tudi v novi Deklaraciji o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU,
– si na srečanju držav pogodbenic Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah in Pariškega sporazuma (COP24) prizadeva za dogovor o povišanju ciljev pogodbenic do leta 2030.

Celotni dokument z obrazložitvami in predlogi lahko preberete tukaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.