Mrežna svetovalnica

4. januarja 2013

Pravno svetovanje

Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja – PIC v okviru mreže Plan B za Slovenijo izvaja pravno svetovanja na področju varstva okolja za člane mreže ter druge nevladne organizacije in lokalne pobude s področja varstva okolja.

Svetovanje izvaja Senka Šifkovič, pravnica, strokovnjakinja za okoljsko pravo, zaposlena na Pravno informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC.

Kontakt: 01 521 18 88 ali pic@pic.si .

S svojimi primeri se lahko nevladne organizacije, civilne iniciative in lokalne pobude od 17.8.2015 obrnete tudi na mrežo Zagovornikov okolja, ki zagotavlja pošteno in neodvisno pravno podporo reševanju problemov onesnaženja in ogrožanja okolja. Koordinator mreže je Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC.

Mentorstvo pri organizaciji trajnostnih dogodkov

Nevladne organizacije pogosto organiziramo dogodke, na katerih se udeleženci družijo z določenim namenom. Posebej okoljske organizacije pri tem ne smemo spregledati, da je vsak dogodek, ne glede na temeljni namen, velikost in ciljno publiko, povezan z okoljem, v katerem se odvija. Kot organizatorji dogodkov imamo priložnost, da z upravljanjem njihovih učinkov izpričamo svojo družbeno in okoljsko odgovornost: z udejanjanjem načel trajnostnega razvoja pri načrtovanju in izvedbi dogodkov aktivno zmanjšujemo škodljive in povečujemo koristne učinke dogodkov ter si prizadevamo za njihovo pozitivno zapuščino. S tem izboljšujemo podobo dogodkov, hkrati pa izpolnjujemo njihovo pomembno vlogo komunikacijskega kanala za ozaveščanje o okolju manj škodljivih praksah ter za spodbujanje sprememb v ravnanju posameznikov in organizacij. V ta namen smo v mreži pripravili tudi priročnik za organizacijo trajnostnih dogodkov.

Organizacijam, ki želijo s svojimi dogodki prispevati k trajnostnemu razvoju nudimo pomoč pri organizaciji trajnostnih dogodkov. Mentorstvo izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Kontakt: martina@planbzaslovenijo.si

 

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.