Ministrstvo delovalo v nasprotju z Aarhuško konvencijo

12. avgusta 2014

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 14. julija letos objavilo dokument Izhodišča za pripravo predloga Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji. Gradivo so v vladno obravnavo posredovali brez predhodne javne razprave o izhodiščih, zato so nevladne organizacije s področja trajnostnega razvoja in urejanja prostora, združene v mreži Plan B za Slovenijo in Mreži za prostor, včeraj na ministrstvo naslovile zahtevo za javno obravnavo.

 

Tako ravnanje je v nasprotju s 7. členom Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, opozarja pravna svetovalka Senka Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC. »Veseli nas, da je vlada oz. naslovno ministrstvo pristopilo k širšemu, strateško programskemu dokumentu razvoja prometa v Sloveniji. Prav tako pozdravljamo tudi dvofaznost postopka priprave tega dolgo pričakovanega dokumenta – najprej izhodišča in potem podrobnejši dokument. Vendar pa je ministrstvo ta izhodišča predložilo vladi brez javne obravnave. Ker so izhodišča že precej podrobna, bo po potrditvi na vladi kakršna koli nadaljnja javna obravnava omejena na že potrjena izhodišča, pri oblikovanju katerih pa strokovna in splošna javnost ni mogla sodelovati. Podpisnice poziva zato pričakujemo, da pred obravnavo dokumenta na vladi ministrstvo organizira in opravi javno obravnavo Izhodišč za Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji,« je v imenu podpisnic še poudarila Senka Vrbica.

Celoten poziv si lahko ogledate na tej spletni povezavi.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.