Marčevski Podnebni novičnik 2024

13. marca 2024

Razposlali smo 42. Podnebni novičnik mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor.

Naslov tokratnega uvodnika novičnika se glasi: Bo protipoplavna prostorska zakonodaja učinkovita ali bo le utrjevala načrtovanje, ki temelji na izjemah in odstopanjih?, njegova avtorica pa je Senka Šifkovič z IPoP – Inštitut za politike prostora:

Nazadnje je do urejanja številnih odstopanj od prostorskega načrtovanja prišlo zaradi poplav avgusta 2023. Po naključju so se stvari začele urejati nemudoma po sprejemu posebne ureditve umeščanja naprav OVE. Za reševanje posledic katastrofalnih poplav sta bila sprejeta Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) in Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS). Kaj prinašata glede urejanja prostora?

Celoten uvodnik, novice vsebinskih mrež in aktivnosti članic najdete tukaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.