Mali projekti članic mreže v okviru Podnebnega programa

18. avgusta 2021

V okviru prvega poziva za članice mreže k prijavi projektnih idej za izvajanje Podnebnega programa so bili izvedeni trije projekti: Zasaditev mešanega sadovnjaka avtohtonih istrskih sadnih sort, Morje smeti; osveščevalni razstavi o plastičnih odpadkih v morju ter Kolesarimo – lokalno se hranimo.

Konec junija 2020 smo v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo objavili prvi poziv za članice mreže k prijavi projektnih idej za izvajanje Podnebnega programa. Programski svet mreže Plan B za Slovenijo je odobril 3 projekte, ki so se izvajali od konca poletja 2020, pa vse do začetka poletja 2021. Naslednji poziv za male projekte mreže bo predvidoma konec leta 2021.

Zasaditev mešanega sadovnjaka avtohtonih istrskih sadnih sort

Izvajalec: Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja

V mešanem sadovnjaku na površini 5000 m2 so zastopane za Istro značilne sadne sorte: različne vrste fig, kakija, žižule, granatna jabolka, češnje, jagodičje, lupinarji. Sadovnjak je zasajen po načelih permakulturnega gozdnega vrta in dopolnjuje že obstoječi trajnostni poligon, ki prikazuje različne trajnostne prakse: trajnostna obnova hiše, kompostna stranišča, rastlinske čistilne naprave, reciklaža vode. Sadovnjak je vzorčni model, ki ga je mogoče replicirati na drugih zaraščenih terenih v zaledju slovenske Istre ter na ta način invazivne vrste nadomestiti z avtohtonimi sadnimi vrstami. Užitna krajina, ki bo nastala bo zanimiva za izletnike ter bo potencialno prispevala k razvoju trajnostnega turizma v regiji.

S sadovnjakom so obogatili obstoječi učni poligon, povečali privlačnost lokacije za obiskovalce in študijske skupine ter s tem okrepili vpliv organizacije v lokalnem okolju. S projektom predstavljajo eno od možnih rešitev problema zaraščanja obdelovalnih površin ter širjenja invazivnih vrst, saj so nekontrolirano zaraščanje nadomestili z načrtovanimi nasadi avtohtonih sadnih vrst. S tem društvo prispeva k ohranjanju biodiverzitete.

Zakaj trajnostni sadovnjak in kako so ga zasadili, pa si lahko preberete v kratkem slikovnem poročilu, ki ga je društvo pripravilo z namenom, da se praksa replicira tudi na drugih zaraščenih terenih.

Vrednost projekta: 2.000,00 EUR

Morje smeti; osveščevalni razstavi o plastičnih odpadkih v morju

Izvajalec: Kulturno ekološko društvo Smetumet, socialno podjetje:

Med izbranimi malimi projekti je bila tudi razstava Morje plastike, ki si jo lahko še danes ogledate v spletni obliki >>>, kjer boste izvedeli zakaj je plastika v morju problem, kako prispeva k podnebnim spremembam ter predvsem kaj lahko naredimo, da rešimo ta problem. Osveščevalna razstava na strnjen in kreativen način prikazuje problematiko plastičnih smeti v morju s fokusom na Jadranu in slovenski obali.

Kot so v Smetumet zapisali: »Imamo plastiko, imamo smeti in brezbrižne korporacije, ampak imamo pa tudi rešitve. Skrajni čas je, da shekamo ta sistem! Da nam bo vsaj malo lažje, so tukaj stop motion filmčki in zabavne zgodbe o morskih smeteh + kul tekst s številnimi linki za poglabljanje znanja

Fizična razstava v Piranu je bila na ogled med 31. majem in 1. julijem 2021. Razstava je bila zelo dobro sprejeta, društvo je prejelo veliko pozitivnih odzivov. Humoren in kreativen pristop je bil obiskovalcem blizu in so ga dobro sprejeli tako otroci kot odrasli.

Vrednost projekta: 2.000,00 EUR

 

Kolesarimo – lokalno se hranimo

Izvajalec: Ljubljanska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa (kratica LKM)

   

LKM je s projektom nagovarjal dva dejavnika za naslavljanje problema podnebnih sprememb in

problema zmanjševanja biodiverzitete:

– lokalno trajnostno samooskrbo s hrano (LTSH) ter

– kolesarjenje kot obliko trajnostne mobilnosti.

Na praktičen način so želeli spodbuditi :

– nakup proizvodov neposredno od kmetij (brez posrednikov).

– opraviti nakupe s kolesom, ne pa z avtom.

V sklopu projekta so Izvedli dva kolesarska izleta, in sicer 5. 6. 2021 in 13. 6. 2021 ter ustvarili spletno platformo (spletna stran in geokarta s kmetijami), ki je dobra podlaga za možno nadaljevanje tovrstnih kolesarskih izletov. Je tudi podlaga za morebitno širitev podatkov na širše obmestno območje. Oblikovali so tudi predlog infrastrukturnih ukrepov na ljubljanskem podeželju.

Vrednost projekta: 1.930,00 EUR

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.