Les kot razvoja priložnost

9. maja 2013

Plan B za Slovenijo in Slovenski E – forum v sodelovanju s Regionalno razvojno agencijo Notranjsko – kraške regije vabita na posvet Les kot razvojna priložnost v Regionalnem razvojnem programu Notranjsko-kraške regije 2014-2020.

 

V Notranjsko – kraški regiji poteka priprava temeljnega razvojnega dokumenta za obdobje 2014-2020 – Regionalnega razvojnega programa, ki je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, s katerim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje. Dokument bo predstavljal vizijo razvoja in vsebinske prioritete, ki bodo regiji omogočile razvojno prepoznavnost in specializacijo v primerjavi z drugimi regijami v Sloveniji in EU ter črpanje razvojnih sredstev.

 

Posvet bo potekal v petek, 17. maja, od 9.00 dalje v sejni dvorani GZS, Območne zbornice Postojna, Cankarjeva ulica 6, Postojna.


Prvi del posveta bo namenjen pregledu trenutnega stanja in potencialov na področju vrednostne verige predelave in rabe lesa kot obnovljivega krajevnega vira. Drugi del bo potekal v obliki moderirane delavnice, katere cilj bo
oblikovanje vizije, ciljev in projektov.

Vabilo s programom je dostopno tukaj.

Prijave sprejemamo do 16. maja 2013. Prijavite se preko spletne prijavnice. Dodatne informacije: Gorazd Marinček, gorazd.marnicek@se-f.si.

 

 

 

 

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.