Kronologija procesov: Krožno gospodarstvo

26. avgusta 2015

Industrijsko dobo zaznamuje linearni model, ki je v celoti odvisen od omejenih količin naravnih virov, naraščanje svetovnega prebivalstva pa nanje ustvarja še dodaten pritisk. Evropsko in slovensko gospodarstvo je tako izpostavljeno tveganjem in delovanju v okolju, kjer cene in dobava surovin postajajo vedno bolj nepredvidljivi, nekateri viri pa se bližajo kritični meji. Kot odziv na ta tveganja se je razvil model krožnega gospodarstva, njegov cilj je ustvariti prožno in odporno globalno gospodarstvo, ki bo prekinilo povezavo med rastjo in omejitvami naravnih virov.

Maj 2016: Generalni direktorat EK za okolje izdal publikacijo, ki na preprost način pojasnjuje ukrepe svežnja za prehod v krožno gospodarstvo

Generalni direktorat Evropske komisije za okolje izdal publikacijo “Zelena rast – sprejemanje načel krožnega gospodarstva”, ki podatke navaja v obliki infografik. Publikacija bo na voljo tudi v slovenskem jeziku.

December 2015: Evropska komisija je objavila nov sveženj o krožnem gospodarstvu

2. decembra je Evropska komisija po številnih in odločnih kritikah umika tako s strani držav članic, Evropskega parlamenta, lokalnih skupnosti, velikega dela industrije ter nevladnih organizacij, objavila nov sveženj o krožnem gospodarstvu. Vsebuje nižje cilje na področju odpadkov in recikliranja, na drugi strani pa v primerjavi s prvotno različico v večji meri poudarja preoblikovanje in zagotavljanje daljšega življenjskega cikla izdelkov. Ob enem je Komisija objavila še ustrezne predloge sprememb nekaterih direktiv, ki urejajo ravnanje z odpadki.

November 2015: Konferenca o krožnem gospodarstvu: Priložnosti in izzivi

3. novembra so Ekologi brez meja v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na Brdu pri Kranju organizirali konferenco o krožnem gospodarstvu. Cilj konference je bil odgovoriti na dve ključni vprašanji za Slovenijo: bomo zgodbe krožnega gospodarstva soustvarjali ali zgolj opazovali; in če se odločimo za takšen prehod, kako ga bomo izvedli in kaj za to potrebujemo?

Več o konferenci si lahko preberete na tej spletni povezavi.

Julij 2015: Evropski parlament potrdi poročilo Učinkovita raba virov: prehod v krožno gospodarstvo

9. junij 2015 je na plenarnem zasedanju v Starsbourgu Evropski parlament potrdil poročilo, ki je nastalo na njihovo lastno pobudo. Poročilo je Evropski komisiji in Svetu poslalo jasen signal o tem, kakšen Sveženj o krožnem gospodarstvu pričakjejo predstavniki državljanov. Čeprav poročilo ni zavezujoče, nosi močno politično sporočilo.

Pred glasovanjem je mreža Plan B za Slovenijo slovenske poslance v Evropskem parlamentu pozvala, naj poročilo podprejo.

Glasovali so takole:

ZA: Franc Bogovič, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, Igor Šoltes

PROTI: Alojz Peterle, Romana Tomc, Patricija Šulin

VZDRŽANI: Milan Zver

Junij 2015: Konferenca deležnikov

25. junija 2015 je Evropska komisija v Bruslju organizirala konferenco deležnikov o krožnem gospodarstvu.

Maj 2015: Evropska komisija objavi Kažipot za prehod v krožno gospodarstvo

Maja je Evropska komisija objavila Kažipot za prehod v krožno gospodarstvo, ki se osredotoča na zapiranje krogov na dveh področjih:

• v fazi proizvodnje in uporabe, še preden izdelki postanejo odpadek in

• spodbujanje trga sekundarnih surovin in recikliranih izdelkov.

Konec maja je Komisija pričela javno posvetovanje, odprto do 20. Avgusta 2015.

Skupina okoljskih nevladnih organizacij, ki delujejo na evropski ravni, je pripravila sporočilo za javnost, v katerem predlaga štiri temelje za prehod v krožno gospodarstvo:

• učinkovito upravljanje materialov,

• znižanje rabe nevarnih snovi,

• energetska učinkovitost,

• in gospodarske spodbude.

Januar 2015: Komisija najavi objavo ambicioznejšega svežnja do konca 2015

Poleg nevladnih organizacij je proti umiku odločno protestiral del industrije, nekatere države članice in poslanci evropskega parlamenta.

Evropska komisija najavi oblikovanje novega, ambicioznejšega predloga svežnja do konca leta 2015.

December 2014: Evropska komisija objavi program dela 2015

Decembra je Evropska komisija objavila program dela za leto 2015 in objavila umik svežnjev o krožnem gospodarstvu in čistem zraku.

November 2014: Nova Evropska Komisija načrtuje umik svežnja

6. november 2014 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pričelo zbirati pobude deležnikov glede sprememb odpadkovne zakonodaje, ki jih je predlagala Evropska komisija. Mreža Plan B za Slovenijo je pripravila prvi odziv. V pobudi so se nevladne organizacije osredotočile na definicijo razširjene odgovornosti proizvajalca in minimalnih zahtev. V odzivu so v celoti podprle predlog Evropske komisije.

Novembra je v javnost prišla informacija, da se je nova Evropska komisija odločila sveženj umakniti iz postopka. Preko organizacije Zero Waste Europe in drugih NVO, ki delujejo na evropski ravni (EEB, FoE), smo se v Planu B aktivno vključili v proteste, naslovljene na Evropsko komisijo. Na osnovi pisem teh organizacij smo pripravili poziv predsedniku vlade, g. Cerarju in komisarki za promet, ga. Bulc, naj se zavzameta za nadaljevanje že začetega postopka v Evropskem parlamentu in Svetu ministrov.

Julij 2014: Evropska komisija objavi sveženj o krožnem gospodarstvu

2. julija 2014 je Evropska komisija objavila sveženj o krožnem gospodarstvu, ki  zajema naslednja področja:

• pobuda za zelena delovna mesta,

• zeleni akcijski načrtu za mala in srednje velika podjetja (MSP),

• možnosti učinkovite rabe virov v gradbeništvu ter

• revidirani in okrepljeni cilji v direktivah o odpadkih.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.