Ena od zahtev okvirne Direktive o odpadkih je, da so države do srede decembra 2013 morale pripraviti nacionalni program preprečevanja odpadkov, kar je zahteva direktive EU o odpadkih 2008/98/ES.

  

Maj 2016: Mreža Plan B za Slovenijo je MOP-u posredovala pripombe na četrto verzijo dokumenta Osnutek OP ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov RS 

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 12.5.2016  na svojih spletnih straneh objavilo četrto verzijo dokumenta Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije.

 

Delovna skupina Učinkovita raba virov in odpadki mreže Plan B za Slovenijo je tudi na drugo verzijo osnutka programov pripravila pripombe in jih posredovala Ministrstvu za okolje in prostor. 

 

Februar 2016: Mreža Plan B za Slovenijo je MOP-u posredovala pripombe na drugo verzijo dokumenta Osnutek OP ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov RS 

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 3.2.2016  na svojih spletnih straneh objavilo drugo verzijo dokumenta Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije.

 

Delovna skupina Učinkovita raba virov in odpadki mreže Plan B za Slovenijo je tudi na drugo verzijo osnutka programov pripravila pripombe in jih posredovala Ministrstvu za okolje in prostor. 

 

Januar 2016: Mreža Plan B za Slovenijo je MOP-u posredovala pripombe na Osnutek OP ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov RS 

 

Delovna skupina Učinkovita raba virov in odpadki mreže Plan B za Slovenijo je na osnutek programov pripravila pripombe in jih posredovala Ministrstvu za okolje in prostor. 

 

December 2015: Objavljen Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov RS

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 21.12.2015 na svojih spletnih straneh objavilo Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije, ki je v javni obravnavi do 1.2.2016.

 

Junij 2015: posvet Zelena strategija ravnanja z odpadki kot viri

 

11. in 12. junija 2015 sta Akademija Zelene Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor pripravila posvet deležnikov o Operativnem programu ravnanja z odpadki, ki bo vključeval tudi program preprečevanja. Ekologi brez meja kot koordinator delovne skupine Učinkovita raba virov in odpadki, so na posvetu sodelovali prvi dan. Predstavili so svoja pričakovanja glede vsebine in obsega operativnega programa (predstavitev si lahko pogledate tukaj).

 

November 2014: Odziv mreže Plan B

 

14.11.2014 je delovna skupina Učinkovita raba virov in odpadki mreže Plan B za Slovenijo pripravila prvi odziv na pobudo in jo skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva poslala na ministrstvo. Pobuda se je osredotočila na priporočila glede postopka priprave programa, ki je v skladu s smernicami, ki jih je v ta namen leta 2012 pripravila Evropska komisija.

 

Oktober 2014: Ministrstvo za okolje in prostor objavi poziv 

 

20.10.2014 je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo poziv zainteresiranim deležnikom za sodelovanje s pobudami glede priprave tega programa.