Kronologija procesov: Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov

2. novembra 2016

S podnebno-energetskim paketom EU se je Evropa zavezala emisije toplogrednih plinov do leta 2020 zmanjšati za 20 % glede na leto 1990. Del tega cilja bo dosežen z zmanjšanjem emisij največjih onesnaževalcev (proizvodnja električne energije, jekla, aluminija, stekla, papirja, itn), ki jih ureja evropska shema trgovanja z emisijami (ETS). Drugi del pa z zmanjševanjem emisij v netrgovalnih sektorjih – gospodinjstva, odpadki, kmetijstvo, promet, stavbe, itn – za katere so odgovorne posamezne države članice.

 

V skladu z Odločbo 406/2009/ES mora Slovenija do leta 2020 v sektorjih, ki niso vključeni v shemo trgovanja z emisijami (ETS), doseči cilj, da se emisije ne bodo povišale za več kot 4 % glede na leto 2005. Za izpolnitev tega cilja je vlada sprejela Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP 2020).

Spremljanje izvajanja Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov se izvaja z namenom boljšega pregleda nad procesom. Dogodki in mejniki so razvrščeni od najmlajših na vrhu do najstarejših na dnu.

Za ukrepe OP TGP je predvideno delno financiranje iz Sklada za podnebne spremembe, zato mreža Plan B za Slovenijo spremlja tudi oblikovanje in izvajanje Programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe.

 

Oktober 2016: Mreža Plan B za Slovenijo posredovala pripombe na Osnutek Odloka o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letu 2017 in 2018

28.10. je mreža Plan B za Slovenijo MOPu posredovala pripombe na Osnutek Odloka o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letu 2017 in 2018.

September 2016: Objavljen Osnutek Odloka o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letu 2017 in 2018

Ministrstvo za okolje in prostor je 29.9. na svoji spletni strani objavilo poziv k podajanju pripomb in predlogov na Osnutek Odloka o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letu 2017 in 2018.

 

Januar 2016: Vlada RS sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe

Vlada RS je na svoji 100. dopisni seji sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. V letu 2016 bo največji delež sredstev namenjen financiranju izgradnje infrastrukturnih ureditev za HE Brežice (do 16 mio). V PS se iz leta 2015 prenaša 20,4 milijonov eurov, v letu 2016 pa se ocenjuje priliv v višini 20 milijonov eurov.

 

Januar 2016: Vlada sprejela prvo letno poročilo o izvajanju ukrepov Operativnega programa zmanjševanja emisij TGP do 2020

Vlada RS je na svoji 72. redni seji sprejela Prvo letno poročilo o izvajanju ukrepov Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP 2020). Poročilo podaja oceno doseganja ciljev in pregled izvajanja ukrepov. Ocena doseganja ciljev kaže, da se emisije zmanjšujejo, a kljub temu napredek pri izvajanju ukrepov na več področjih ni zadosten. Priporočila izpostavljajo tista področja, kjer je ukrepanje potrebno okrepiti.

 

Januar 2016: Mreža Plan B za Slovenijo posredovala pripombe na osnutek Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe

Delovna skupina Podnebna politika mreže Plan B za Slovenijo je na osnutek programa pripravila pripombe in jih posredovala MOP-u. Pripombe mreže se osredotočajo na dva ukrepa – sofinanciranje nevladnih organizacij in tehnično pomoč.

 

Januar 2016: Objavljen osnutek Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2016

Ministrstvo za okolje in prostor je 5.1. na svoji spletni strani objavilo poziv k podajanju pripomb na osnutek Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2016.

 

Julij 2015: Objavljeno poročilo o reviziji Podnebnega sklada

22.7.2015 je Računsko sodišče objavilo revizijsko poročilo Sredstva za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. Računsko sodišče je pri izvedbi javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev v višini 4.000.000 EUR za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov 23SUB-CTP13 odkrilo kar nekaj nepravilnosti.

Na neupravičeno dodeljena sredstva Podnebnega sklada so Računsko sodišče avgusta 2014 s Pobudo za revizijo porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe opozorile štiri članice mreže Plan B za Slovenijo (Umanotera, Focus, Greenpeace in PIC).

 

April 2015: Vlada potrdila program porabe sredstev podnebnega sklada

Na seji dne 14. 5. 2015 je vlada sprejela Program porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016.

 

Marec 2015: Javna razprava o osnutku Programa porabe sredstev podnebnega sklada

20. 3. 2015 je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo osnutek Programa porabe sredstev proračunskega sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016. V okviru enomesečnega roka za podajanje mnenj in pripomb na osnutek je svoje pripombe pripravila tudi mreža Plan B.

 

December 2014: Vlada sprejela OP TGP 2020

Po izredno dolgem medresorskem usklajevanju je vlada Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 sprejela decembra 2014. S tem se je začelo obdobje izvajanja programa. Hkrati z OP TGP so na Ministrstvu za okolje in prostor javnosti predstavili tudi Poročilo o presoji spremljanja izvajanja in učinkovitosti ukrepov OP TGP-2020.

 

Avgust 2014: Članice mreže Plan B za Slovenijo na Računsko sodišče RS naslovile Pobudo za revizijo porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe

Članice mreže Plan B za Slovenijo (Umanotera, Focus, Greenpeace in PIC) menijo, da so sredstva Sklada za podnebne spremembe v višini 4.000.000,00 EUR avtoprevoznikom bila namenjena neupravičeno, zato so na Računsko sodišče RS naslovile Pobudo za revizijo porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.

 

Februar 2014: Javna razprava o osnutku OP TGP 2020

V začetku februarja je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje dalo v enomesečno javno razpravo osnutek Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Mreža Plan B se je na osnutek odzvala s pripombami.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.