Konferenca Harmony with Nature – Nismo kapljica v oceanu, smo ocean v kapljici

12. decembra 2017

Plan B za Slovenijo se uvršča na zemljevid tistih, ki si prizadevajo za vzpostavitev spoštovanja do narave in matere Zemlje skozi doseganje boljših mednarodno dogovorjenih pravil, ki bi vzpostavila zaščito Zemlji lastnih pravic – do naravnih ciklov, obnavljanja, vzdrževanja ekosistemov,…). Plan B za Slovenijo že podpira prizadevanja za sprejem direktive, ki bi v prostoru EU take pravice vzpostavila po zgledu najnaprednejših ureditev.

 

Predstavnica mreže Plan B za Slovenijo se je udeležila konference Harmony with Nature, ki poteka 11. in 12. 12. v palači Združenih narodov v Ženevi, ki ga organizira mednarodna nevladna organizacija Objectif Science International, ki se ukvarja s participatornim raziskovanjem in ima položaj posvetovalne NVO pri Združenih narodih. Udeleženci široke mednarodne zasedbe so predstavili napredek v svojih okoljih v smeri prepoznavanja inherentnih pravic narave  tako v akademski sferi, kot na ravni iniciativ, ki vznikajo med nevladnimi organizacijami. Ena takih je tudi pobuda za sprejem deklaracije o pravicah matere Zemlje v okviru Združenih narodov. Konferenca je ustvarila tudi prostor za izmenjavo stališč glede naslavljanja ključnih problemov vzdržnega razvoja tako s stališča znanosti, prava, filozofije, izobraževanja ter povezovanje podobno mislečih na poti harmoniziranja človekovih ravnanj z naravo. Kot je rekla ena izmed udeleženk: »Duh vzpostavitve in zaščite pravic narave je že ušel iz flaške…«, proces gre lahko samo naprej..

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.