Koalicija za trajnostno prometno politiko pripravila odziv na predlagane usmeritve in cilje v prvem osnutku posodobitve NEPN na področju prometa

7. julija 2023

V Koaliciji za trajnostno prometno politiko, delovni skupini mreže Plan B za Slovenijo, so na področju prometa pripravili odziv do predlaganih usmeritev in ciljev v prvem osnutku posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta.

Trenutno predstavljeni dokumenti izražajo nizko ambicioznost na področju zmanjšanja motorne prometne aktivnosti, višje rabe javnega potniškega prevoza in pri zmanjševanju odvisnosti od osebnega avtomobila. Hkrati pa ostaja pri rabi obnovljive energije v prometu še vrsto odprtih vprašanj, zagovarja pa se tehnološki preboj, za katerega ni gotovosti, v kateri smeri se bo razvijal.

Namesto tega v Koaliciji za trajnostno prometno politiko zagovarjajo preverjene rešitve, ki jih je treba pospešeno izvajati.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.