Kmetijstvo in gozdarstvo

9. julija 2013

V slovenskem gospodarstvu obstaja samo ena kategorija, kjer so subvencije višje od obdavčitev: kmetijstvo. Kmetijski pridelki so visoko subvencionirani, te subvencije pa so lahko tudi okolju škodljive. Poleg subvencij za kmetijske pridelke obstajajo tudi različne sektorske subvencije in davčne olajšave.

 

V gozdarskem sektorju smo ugotovili tri pomembne okolju škodljive subvencije, ki so večinoma povezane z neučinkovitostjo pri pobiranju davkov in koncesijskimi dajatvami. Na splošno je gozdarstvo v Sloveniji zelo trajnostno naravnano.
Okolju škodljive subvencije v kmetijstvu in gozdarstvu:

alt

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.