Stališče mreže Plan B za Slovenijo o energetskem prehodu v luči podnebnih sprememb

10. januarja 2019

V Mreži Plan B za Slovenijo smo po dolgotrajnem procesu izoblikovali skupno stališče o energetskem prehodu v luči podnebnih sprememb.   V pomoč oblikovanju stališča smo v letu 2017 organizirali tri delavnice na temo pridobivanja energije ter v letu 2018 delavnico za oblikovanje skupnega stališča, ki se glasi: V luči…

Več

Podnebna politika, Trajnostna energetika, Zeleni razvojni preboj,

Mreža na vlado naslovila predlog z ukrepi za doseganje ciljev Pariškega sporazuma

2. decembra 2018

Mreža Plan B za Slovenijo je v petek premierju Marjanu Šarcu ter Vladi RS poslala predlog z ukrepi za doseganje ciljev Pariškega sporazuma v Sloveniji.   Nevladne organizacije, združene v mreži nevladnih organizacij za trajnostni razvoj – Plan B za Slovenijo, ob prepoznavanju pomembnosti preprečitve nevarnih podnebnih sprememb z doseganjem…

Več

Podnebna politika,

Odprto pismo: KTPP ponovno odločno nasprotuje širitvi Dunajske ceste!

26. oktobra 2018

Koalicija za trajnostno prometno politiko mreže Plan B za Slovenijo je objavila odprto pismo, v katerem ponovno odločno nasprotuje širitvi Dunajske ceste. S pismom želimo MOL opozoriti in pozvati, naj ne skrene s poti, ki si jo je mesto Ljubljana zadalo na področju trajnostnega urejanja prometa.   Zaradi gradnje poslovno-stanovanjskega…

Več

Koalicija za trajnostno prometno politiko,

Posebno poročilo IPCC: Globalno segrevanje za 1,5 °C

8. oktobra 2018

Delovna skupina Podnebna politika mreže Plan B za Slovenijo je pred zasedanjem Sveta za okolje, 9. oktobra, na ministra Lebna naslovila priporočila za takojšnje ukrepanje vlad pri omejevanju dviga temperature pod 1,5 °C.    Na zasedanju Sveta za okolje, 9. oktobra, se bo sprejemalo stališče Evropske unije za podnebno konferenco v…

Več

Podnebna politika,

6 do 10-pasovna ljubljanska obvoznica in širitev mestnih vpadnic ali sodoben javni potniški promet?

21. marca 2018

KTPP je pripravila odziv na načrte širitve ljubljanske obvoznice. Širitve ocenjujejo kot strokovno, finančno in okoljsko neutemeljene, v nasprotju z slovenskimi strateškimi in izvedbenimi dokumenti ter vizijo prometnega razvoja občin Ljubljanske urbane regije.   Prva širitev v šestpasovnico je načrtovana z dograditvijo dodatnega prometnega pasu na obeh polovicah avtoceste na…

Več

Koalicija za trajnostno prometno politiko,

Strategija razvoja Slovenije

7. decembra 2017

Slovenija zaključuje svoj tretji razvojno načrtovalski ciklus s programiranjem za obdobje do leta 2020. Krovni strateški dokument v naši državi je Strategija razvoja Slovenije, ki opredeljuje razvojno vizijo in prioritete razvoja Slovenije. Morala bi biti tudi podlaga za programske dokumente za evropska sredstva na nacionalni in regionalni ravni. Mreža Plan…

Več

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.