Država ne načrtuje okrevanja, temveč poglabljanje zdravstvenih težav

22. oktobra 2020

Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) je izpostavila problematičnost Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.   Slovenija se kljub drugačnim zavezam oklepa investicij v ceste in slabšanja kakovosti zraka, opozarja Koalicija za trajnostno prometno politiko. Vlada je 8. 10. 2020 potrdila osnutek Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Načrte za…

Več

Koalicija za trajnostno prometno politiko,

Pripombe mreže na osnutek Slovenske industrijske strategije

19. oktobra 2020

V mreži Plan B za Slovenijo smo se odzvali na osnutek Slovenske industrijske strategije.   V Planu B za Slovenijo – mreži nevladnih organizacij za trajnostni razvoj pozdravljamo namero industrijske strategije, ki svoje poslanstvo prepoznava v »ustvarjanju pogojev za prestrukturiranje industrije v industrijo znanja in inovativnosti za nova in bolj kakovostna delovna…

Več

Trajnostna energetika,

Pripombe na osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050

1. oktobra 2020

Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo sta na MOP podali odziv na osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050.   Dolgoročna podnebna strategija bi morala biti nacionalni podnebni dogovor in bi morala določiti krovne usmeritve tako za pripravo drugih strateških sektorskih dokumentov, kot za delo bodočega…

Več

Podnebna politika, Trajnostna energetika, Zeleni razvojni preboj,

Odprto pismo članom Odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj (REGI)

3. julija 2020

62 nevladnih organizacij, med njimi tudi Plan B za Slovenijo, je evropskim poslancem, ki so člani Odbora za regionalni razvoj, poslalo pismo s pozivom, da iz evropskega sklada za pravični prehod izključijo fosilna goriva.   Med ta sodi tudi zemeljski plin, ki ima zaradi visokih izpustov CO2 in metana uničujoč…

Več

Podnebna politika, Trajnostna energetika, Zeleni razvojni preboj,

Odprto pismo nacionalnih podnebnih koalicij in mladih aktivistov

13. maja 2020

Mi, mladi in državljani, pozivamo naše politične, evropske IN nacionalne voditelje, da se končno ustrezno odzovejo na izzive 21. stoletja ter sprejmejo ambiciozne kolektivne odločitve, s katerimi se bo lahko Evropska unija obenem spoprijela z zdravstvenimi, ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi izzivi, ki jih predstavljajo številne krize, s katerimi se soočamo….

Več

Zeleni razvojni preboj,

Nujna je bolj ambiciozna reforma Skupne kmetijske politike (SKP)

9. aprila 2019

Nevladne organizacije, združene v mreži Plan B za Slovenijo, obžalujemo pomanjkanje ambicije, ki jo je 2. aprila 2019 s svojim glasovanjem o reformi SKP pokazal Odbor za kmetijstvo Evropskega parlamenta. Ministrico za kmetijstvo dr. Aleksandro Pivec pozivamo, da prisluhne državljanom, okoljskim nevladnim organizacijam in ekološkim kmetom v zahtevah po takšni…

Več

Ekološko kmetijstvo in samooskrba,

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.