Sprememba Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za obdobje do leta 2030. Odziv KTPP: Res ostajamo osamljeni otok v trajnostni shemi prometa EU?

11. decembra 2020

Resolucija je še en primer iz niza dokumentov, s katerimi se naša država odmika od usmeritev, ki jih na področju prometa in predvsem okolja z Evropskim zelenim dogovorom narekuje Evropska unija. Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) zato opozarja na zgrešenost predlaganih rešitev.   Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa…

Več

Koalicija za trajnostno prometno politiko,

Emonika – glavna potniška postaja ali fiasko v središču mesta?

9. decembra 2020

Po skoraj dvajsetih letih in nekaj neuspelih poskusih premikov naj bi sedaj območje med Masarykovo, Vilharjevo, Dunajsko cesto ter Trgom OF le začelo spreminjati podobo. Načrtovani večnamenski sklop objektov s svojimi 150.000 m2 bo predstavljal največji gradbeni projekt v Sloveniji. Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) zato poziva, da je…

Več

Koalicija za trajnostno prometno politiko,

Država ne načrtuje okrevanja, temveč poglabljanje zdravstvenih težav

22. oktobra 2020

Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) je izpostavila problematičnost Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.   Slovenija se kljub drugačnim zavezam oklepa investicij v ceste in slabšanja kakovosti zraka, opozarja Koalicija za trajnostno prometno politiko. Vlada je 8. 10. 2020 potrdila osnutek Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Načrte za…

Več

Koalicija za trajnostno prometno politiko,

Pripombe mreže na osnutek Slovenske industrijske strategije

19. oktobra 2020

V mreži Plan B za Slovenijo smo se odzvali na osnutek Slovenske industrijske strategije.   V Planu B za Slovenijo – mreži nevladnih organizacij za trajnostni razvoj pozdravljamo namero industrijske strategije, ki svoje poslanstvo prepoznava v »ustvarjanju pogojev za prestrukturiranje industrije v industrijo znanja in inovativnosti za nova in bolj kakovostna delovna…

Več

Trajnostna energetika,

Pripombe na osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050

1. oktobra 2020

Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo sta na MOP podali odziv na osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050.   Dolgoročna podnebna strategija bi morala biti nacionalni podnebni dogovor in bi morala določiti krovne usmeritve tako za pripravo drugih strateških sektorskih dokumentov, kot za delo bodočega…

Več

Podnebna politika, Trajnostna energetika, Zeleni razvojni preboj,

Odprto pismo članom Odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj (REGI)

3. julija 2020

62 nevladnih organizacij, med njimi tudi Plan B za Slovenijo, je evropskim poslancem, ki so člani Odbora za regionalni razvoj, poslalo pismo s pozivom, da iz evropskega sklada za pravični prehod izključijo fosilna goriva.   Med ta sodi tudi zemeljski plin, ki ima zaradi visokih izpustov CO2 in metana uničujoč…

Več

Podnebna politika, Trajnostna energetika, Zeleni razvojni preboj,

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.